Információk oktatási intézmények számára

Információk a kedvezményes csoportos tanulójegyről, valamint a számla- és nyugtaadásról

Kedvezményes csoportos tanulójegy

Fontos tudnivalók röviden

  • A megrendelő kizárólag magyarországi székhelyű iskola lehet.
  • A kedvezményes csoportos tanulójegy ára az aktuális díjszabás alapján jelenleg 650 forint/fő.
  • Legalább 10, legfeljebb 40 érvényes diákigazolvánnyal rendelkező általános vagy középiskolás tanuló és legfeljebb 2 kísérő részére lehet váltani.
  • Kedvezményes csoportos tanulójegyet vásárolni a megrendelő űrlap két eredeti példányban történő kitöltését követően lehet. Az űrlap két eredeti példányát aláírással és bélyegzőlenyomattal kell ellátni.
  • A kedvezményes csoportos tanulójegy készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel bármelyik ügyfélközpontban vagy bérletpénztárban megvásárolható a két eredeti példányban kitöltött megrendelő űrlap bemutatásával, akár aznapi érvényességi kezdettel, elővételben is. A vásárlásról készpénzfizetési számlát állítunk ki a megrendelő tanintézmény vagy finanszírozó nevére. Magánszemély nem nyújthat be megrendelést.
  • A kedvezményes csoportos tanulójegy érvényes az űrlapon feltüntetett kezdő időponttól (hónap, nap, óra, perc) számított 24 órán át korlátlan számú utazásra autóbuszon, villamoson, metrón, földalattin, trolibuszon, fogaskerekűn, réven és – munkanapokon – az átkelőhajón és hajó vonaljáratokon a vonalak teljes hosszán, valamint Budapest közigazgatási határáig a HÉV-en egy kocsiban utazva.
  • A kedvezményes csoportos tanulójegy többnapos időszakra is váltható. Ilyen esetben annyiszor kettő űrlapot szükséges kitölteni, ahány 24 órás ciklus szükséges az utazáshoz.
  • A kedvezményes csoportos tanulójegy elővételben is megváltható. Az érvényesség kezdete után nem váltható vissza.

 

A csoportos tanulójegy megjelenése

 

Kedvezményes csoportos tanulójegy minta

 

Megrendelés

A kedvezményes csoportos tanulójegy vásárlására a megrendelő űrlap két eredeti példányban történő kitöltésével van mód. Az űrlap két eredeti példányát aláírással és bélyegzőlenyomattal kell ellátni.

Megrendelő kizárólag magyarországi székhelyű általános vagy középiskola lehet. A jogosult diákok a megrendelő általános és középiskolás tanulói, valamint azon külföldi tanulók, akik az iskolánál vannak vendégségben (diákcsere- és ösztöndíjprogramok, tanulmányi versenyek, sportrendezvények, stb. alkalmával). Állampolgárságra vonatkozó megkötés nincs. Kísérő bárki lehet.

Felsőfokú tanintézmények a kedvezményes csoportos tanulójegyet nem vásárolhatják meg.

 

Fizetési módok

A kedvezményes csoportos tanulójegyet az iskola kétpéldányos aláírt és bélyegzőlenyomattal ellátott megrendelő űrlapja alapján készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki. A jegyet értékesítő bérletpénztárak és ügyfélközpontok az értékesítésipont-keresőben találhatók meg az adott a termékre keresve.

 

Számlakiállítás

A kedvezményes csoportos tanulójegy vásárlásakor a készpénzfizetési számla csak annak a tanintézménynek vagy a tanintézmény finanszírozója nevére állítható ki, amelynek neve a megrendelő űrlapon szerepel. Ha a finanszírozó és a megrendelő tanintézmény nem azonos, akkor két bélyegzőlenyomattal és a jogosultak aláírásával kell ellátni a megrendelőt. Ha a megrendelő és a finanszírozó azonos, elég egy bélyegzőlenyomat, azonban két aláírás szükséges. Abban az esetben, ha a megrendelő és finanszírozó eltér, mindig két aláírásnak kell lennie a megrendelőn. Az aláírási jogosultságot a BKK Zrt. pénztárosa nem ellenőrzi, azért maga az aláíró felel. Ha a megrendelő iskola alapítványi iskola vagy a finanszírozó alapítvány, amelynek nincs bélyegzője, akkor a megrendelő űrlapon elég egy bélyegzőlenyomat is. Az alapítványoknál azoknak a személyeknek kell aláírniuk a megrendelőt, akik az alapítvány képviseletére jogosultak.

 

Visszaváltás feltételei

A jegyet csak az érvényesség kezdete előtt, a díjszabásban meghatározott kezelési költség (1000 forint) megfizetése ellenében váltjuk vissza. Visszaváltáshoz a sértetlen jegyet, a nyugtát vagy a készpénzfizetési számlát, bankkártyás fizetés esetén a slipet is meg kell őrizni, és a pénztárosnak meg kell mutatni. A visszaváltás bármelyik bérletpénztárunkban vagy ügyfélközpontunkban történhet, függetlenül a vásárlás helyszínétől. A visszajáró összeget minden esetben készpénzben adjuk át, mindegy a korábbi vásárlás módja.

A kedvezményes csoportos tanulójeggyel kapcsolatban további felvilágosítást a BKK ügyfélszolgálatán kérhetsz.

 

Nyilatkozat és tájékoztató nevelési-oktatási intézmények részére

A tanuló és nyugdíjas bérletek vásárlásakor, továbbá a környéki és HÉV jegyek, bérletek, zónabérletek kedvezményes változatainak vásárlásakor egyszerűsített számla csak magánszemély nevére és címére állítható ki, mert a kedvezményre jogosultságot kizárólag magánszemély szerezheti meg és gyakorolhatja [a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 33. § (4) bekezdése értelmében].

Az előző tilalom alól kivétel a nevelési-oktatási vagy gyermekvédelmi szakellátási feladatot ellátó intézménnyel (a továbbiakban együtt: intézmény) jogviszonyban álló gyermek, illetve tanuló részére a tankerületi központ által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetében a tankerületi központ, egyéb esetben az intézmény vagy annak fenntartója által történő vásárlás [a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 33. § (4) bekezdése alapján].

A kivételi körbe tartozó intézmények bizonyos feltételek meglétét igazoló nyilatkozat alapján vásárolhatnak kedvezményes jegyeket vagy bérleteket. A nyilatkozatminta ide kattintva tölthető le.

Nyilatkozattal rendelkező nevelési-oktatási, gyermekvédelmi szakellátási feladatot ellátó intézményeknek, illetve fenntartóknak adható ki készpénzfizetési számla a számlázási szabályokról szóló fejezetben felsorolt kedvezményes értékcikkekről.

A nevelési-oktatási intézmény, illetve fenntartója nyilatkozatát a kedvezményes jegy vagy bérlet vásárlásakor a vevőnek át kell adnia az eladó pénztárosa részére. A nyilatkozatban vagy annak mellékletében szerepeljen a körzetileg hozzá tartozó tanuló neve, lakóhelye, évfolyama, aki részére az adott hónapban az iskola a jegyet vagy bérletet megvásárolja. A gyermekvédelmi szakellátási feladatot ellátó intézmények, illetve fenntartóik a saját tanulóik részére a nevelési és oktatási intézmények által kiadott nyilatkozathoz hasonló tartalmú, az intézmény által kiállított nyilatkozat megléte esetén vásárolhatnak készpénzfizetési számlára kedvezményes jegyeket vagy bérleteket.

Letölthető dokumentumok (2)

Kedvezményes csoportos tanulójegy megrendelőlappdf • 997.92 kb • 2020.11.10. 09:18

Oktatási-nevelési nyilatkozatpdf • 412.57 kb • 2020.11.10. 09:18