Vége az e-jegyrendszer-pernek: jelentős, de az okozott kárt messze nem fedező összeget fizet az elbukott e-jegyrendszer-projektért a vállalkozó a BKK-nak

Budapest, 2024. március 7. – Tíz év után pont került az elbukott budapesti e-jegyrendszer körüli ügy végére. A Nemzetközi Választottbíróság ítélete nyomán 5.950.000 euró összeget fizet a BKK-nak a német Scheidt & Bachmann cég, amiért olyan szerződésszegést követett el, amely miatt a BKK jogszerűen mondta fel a 2014-ben aláírt vállalkozási szerződést.

BKK logó

Ítéletet hozott a Nemzetközi Választottbíróság – a BKK jelenlegi vezetése által a Scheidt & Bachmann ellen 2021-ben indított – ún. AFC perben, és annak nyomán jelentős, bár az eredetileg kifizetett vállalkozási díjat messze nem fedező összeget fizet a német a cég a fővárosi közlekedésszervezőnek.

 

A perben tárgyalt ügy szálai 2014 októberéig nyúlnak vissza. Ekkor kötött a BKK akkori vezetése vállalkozási szerződést a budapesti elektronikus jegyrendszer komplex kivitelezésére, amely a tervezéstől a kiépítésen át az üzemeltetésig valamennyi tevékenységet magában foglalta (DBOM szerződés). Az AFC Projekt megvalósításához a BKK az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 54,5 millió euró összegű hitelét vette igénybe.

 

A vállalkozási szerződés rendelkezései alapján az AFC Projektet hét külön fázisra osztottan kellett megvalósítani. 2018. november 21-ig a szerződésben előírt hét helyett csupán négy projektfázis valósult meg, ebből az időrendben utolsó ráadásul jelentősen csökkentett műszaki tartalommal, illetve ebben a formában működésképtelen rendszert eredményezve. A szerződéses biztosítéki rendszer részét képező bankgaranciák a projekt elhúzódása miatt lejártak, és azokat a német cég többszöri felszólítás ellenére sem hosszabbította meg, ezért a BKK 2018. november 21.-én egyoldalúan felmondta a szerződést.

 

A 2014-ben kötött DBOM Szerződés a szerződő felek közötti esetleges jogviták rendezésére a Nemzetközi Gazdasági Kamara (ICC) mellett működő Nemzetközi Választottbíróság kizárólagos illetékességét kötötte ki, így a peres eljárást ez a grémium folytatta le. A választottbírósági eljárás angol nyelven folyt az ICC eljárási szabályai alapján, de a magyar anyagi jog alkalmazásával. A 2021. szeptemberében megindított perben a választottbírósági eljárás sajátos szabályainak megfelelően a peres felek több alkalommal írásbeli beadványokban ismertették a jogi álláspontjukat és a másik féllel szemben támasztott követeléseiket, amelyeket szintén írásbeli tanúvallomásokkal és szakértői véleményekkel igyekeztek alátámasztani.

 

Az írásbeli szakaszt követően a bírósági tárgyalás 2023. október 16. és 21. között Budapesten zajlott le, majd a választottbíróság ismertette a felekkel a bíróság előzetes jogvéleményét 2024. január végén. A jogvéleményben a választottbíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy bár a BKK a szerződést jogszerűen mondta fel – és így jogosult a kifizetett előlegek és a meghiúsulási kötbér összegére –, a projektben megvalósult késedelmeket és a műszaki tartalom többszöri, jelentős mértékű változtatását túlnyomórészt a BKK tevékenysége okozta. Ennek megfelelően a választottbíróság a BKK kártérítési igényeit csak részlegesen tartotta megítélhetőnek, ugyanakkor a Scheidt & Bachmann követelései közül is több elemet részlegesen megítélendőnek talált. A választottbíróság álláspontja azon alapult, hogy az eredeti szerződés nem védte kellően a BKK érdekeit, a későbbi módosítások pedig kifejezetten gyengítették a BKK pozícióját. Ezért nem volt lehetséges – bár erre a perben rendelkezésre álló minden eszközt a BKK felhasznált – a meghiúsult projektre fordított összes fővárosi kiadást, több mint 10 milliárd forintot visszaszerezni. A bírósági testület kezdeményezésére az előzetes jogvélemény ismeretében a BKK és a Scheidt & Bachman képviselői a jogvitát lezáró megállapodást kötöttek, amelyet ezután a választottbíróság ítéletbe foglalt. Az ítéletbe foglalt megállapodás értelmében a Scheidt & Bachmann kötelezettséget vállalt 5.950.000 euró megfizetésére a BKK részére. A végleges ítéletet március 5-én kézbesítették a felek részére, a Scheidt & Bachmann az ítélet kézbesítésétől számított öt munkanapon belül köteles átutalni a közel 6 millió eurós összeget a BKK számlájára.

 

A választottbírósági per eredményeként sikerült a korábbi vezetés által kifizetett összeget részlegesen visszaszerezni, így a budapestiek veszteségét mérsékelni. Ez az összeg a fővárosi közösségi közlekedés céljaira használható fel.