Tisztességes és átlátható volt a Lánchíd közbeszerzése

Budapest, 2021. február 26. – Jogszerűen zajlott a Lánchíd felújítására vonatkozó szerződés megkötése – állapította meg a Transparency International legfrissebb jelentése. Az eljárás folyamata kielégítette az átláthatóság és a tisztességes eljárás kívánalmait.

A Budapesti Közlekedési Központnak kezdetektől fogva fontos célja, hogy teljesen átlátható legyen a Széchenyi lánchíd felújításának folyamata. Ennek érdekében a BKK kezdeményezésére egy megállapodás jött létre korábban, a közbeszerzési folyamat résztvevői és egy ellenőrzést végző civil szervezet között. A megállapodáshoz az ajánlattevők önként csatlakoztak, un. független monitor megfigyelőként pedig a Transparency International (TI) szerepelt az aláírók között.

 

A TI szerepe

A Transparency International 2020. szeptember 24-én kapcsolódott be az eljárásba független monitorként. Az Alapítvány október 13-án írta alá a megállapodást a Budapesti Közlekedési Központtal. A TI a korábban keletkezett dokumentumokat utólag, az eljárás megindítását követően tudta megvizsgálni. A független szervezet a dokumentumok átvizsgálása mellett megfigyelőként is részt vett a bírálóbizottsági üléseken, valamint egyéb, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos megbeszéléseken.

Természetesen a Transparency International munkatársai nem rendelkeztek szavazati joggal, a döntéshozatalokban semmilyen módon nem vehettek részt.

 

A jelentés főbb megállapításai

A független monitor szervezet egy jelentésben foglalta össze legfontosabb megállapításait. Ezek szerint

  • az Ajánlatkérő – azaz a BKK - a Kbt. előírásainak megfelelően választotta meg a közbeszerzési eljárás fajtáját;
  • az eljárást megindító felhívás és az egyéb dokumentumok a jogszabályoknak megfeleltek;
  • a gazdasági szereplőkkel való kommunikáció módja és formája a Kbt.-ben előírtaknak megfelelően történt.

A független monitor a rendelkezésre bocsátott dokumentumok megvizsgálását követően megállapította, hogy a közbeszerzési eljárás záró, a szerződés megkötésére irányuló szakasza jogszerűen történt és kielégítette az átláthatóság és a tisztességes eljárás kívánalmait.

A részletes jelentés a Transparency International Magyarország weboldalán illetve a bkk.hu-n is olvasható.