SMART-MR Consul eszközt tesztel a BKK

A Budapesti Közlekedési Központ egy új, projektek véleményezésére szolgáló, Consul nevű szoftver magyar viszonyokra történő adaptálását végzi a SMART-MR kutatás-fejlesztési projekt keretében. A BKK a téma iránt érdeklődőknek lehetőséget biztosít a tesztben történő részvételre azzal a céllal, hogy az eszköz a jövőben alkalmas legyen különböző társadalmi egyeztetésre bocsátott projektlisták véleményezésére. Így bárki közreműködhet észrevételeivel annak érdekében, hogy a jövőben egy megfelelően használható döntéshozatal-támogató eszköz jöjjön létre. A teszt időtartama: 2019. január 19-21. 

A szoftver segítségével egy társadalmi egyeztetésre bocsátott projektlistából fővárosi és városkörnyéki fejlesztések között lehet megjelölni azokat a projekteket, amelyek a felhasználó számára érdekesebbek vagy hasznosabbak, így a felsorolt projektjavaslatok közül összeállítható egy projektcsomag a Consul eszköz segítségével. A Consul eszköz itt érhető el.

 A nyilvános teszthez a könnyebb kezelhetőség érdekében az 1247/2016 Kormányhatározat alapján közzétett Integrált Közlekedési Operatív Program (IKOP) projektlista 2018. november 18-tól hatályos legfrissebb változatának fővárosi vonatkozású projektjeiből 10, a Kormányzat és a Fővárosi Önkormányzat által támogatott projektet töltöttek fel a közlekedésfejlesztési projektjavaslatok közé. A megadott kivitelezési költségek szakértők által becsült értékek, a teszt során leadott szavazatoknak az egyes projektek esetleges megvalósulására ráhatása nincs. A teszt során beérkező visszajelzéseket a SMART-MR projekt kutatási munkájához, és az eszköz tökéletesítéséhez használják fel (a program működésével kapcsolatos visszajelzéseket a consulbkk.hu címre kérjük és várják).

Ez az eszköz lehetővé teszi egy feltöltött projektlista intézményi és társadalmi egyeztetését egyaránt (az egyes véleményezői szintekhez különböző jogosultságok állíthatók be). A szoftver legfőbb funkciói: kerületenként szűrhető projektek rövid ismertetése, térképes leírása, valamint azok megvalósításának támogatása (akár önmagában, akár egy adott költségkeretet feltételezve, a listából egy a forráshoz igazodó portfolió összeállításával).

A rendszer tesztelésére 2019 januárjában két lépésben kerül sor. A BKK-n belül elvégzett funkcionális tesztek lebonyolítását követően második lépésben egy nyilvános tesztre kerül sor, melyhez bárki csatlakozhat. A teszt 2019. január 19-én kezdődik és 3 napig tart. A teszten történő részvétel nem kötött regisztrációhoz.

A visszajelzések alapján javított eszköz alkalmas lehet különböző projektlisták társadalmi egyeztetésére.

Mi is az a SMART-MR projekt?

A SMART-MR (Sustainable Measures for Achieving Resilient Transportation in Metropolitan Regions, Nagyvárosi régiók rugalmas közlekedésének eléréséhez szükséges fenntartható intézkedések), egy, a BKK Zrt. részvételével zajló, az Európai Unió által finanszírozott kutatás-fejlesztési projekt, amelynek célja a nagyvárosi régiók (városok és környékük) egyes közlekedési és városfejlesztési kérdéseinek megvitatása, azok egymásra hatásának elemzése, különös tekintettel a károsanyag-kibocsátás csökkentési lehetőségekre. A BKK SMART-MR projektben vállalt egyik feladata a jövőben megvalósítandó közlekedésfejlesztési projektek bemutatására, ezek társadalmi és szakmai egyeztetésére, valamint a közösség (utazóközönség és potenciális utazóközönség) által megfogalmazott vélemények, visszajelzések gyűjtésére alkalmas informatikai eszköz biztosítása, az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) hatékonyságnövelésére.

Budapesti Közlekedési Központ

Budapest, 2019. január 18.