Elkezdődött a Petőfi híd és környezetének felújítási munkálataihoz szükséges döntés-előkészítő tanulmányterv készítése

Budapest Főváros Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet Budapest jelentős műtárgyainak felújítására, a városi terek élhetőségének javítására, és a jelentős közlekedési és turisztikai szerepet játszó közterületek korszerűsítésére. A Petőfi hídnak a harántirányú közúti, kerékpáros és közösségi közlekedési tengelyek miatt jelentős szerepe van a város életében, a Boráros tér pedig a közösségi közlekedési hálózat fontos átszállási csomópontja, ami azonban jelenlegi állapotában funkcióit korlátozottan, nem megfelelő színvonalon teljesíti, így szükséges a felújítása.

A tervezés célja a Petőfi híd és környezetének (Irinyi József utca, Goldmann György tér, Boráros tér, Ferenc körút) fejlesztéséhez szükséges döntéselőkészítő tanulmány elkészítése, amely több változatban vizsgálja a lehetséges kialakítási módokat, figyelembe véve a közúti, közösségi közlekedési, a kerékpár- és gyalogosforgalmi, valamint a városrendezési igényeket. A döntéshozatalt követően a kiválasztott változat lesz az alapja az engedélyezési és kiviteli terveknek.

A tervezés során figyelembe kell venni a térséget érintő jövőbeni közlekedési fejlesztéseket, és kiemelt helyen kell foglalkozni az akadálymentesítéssel a teljes tervezési területen, különös tekintettel az egyes közösségi közlekedési megállók közötti átszállásokra. A hiányzó gyalogos és kerékpáros kapcsolatok kialakítására is javaslatot kell tennie a tervezőnek.

A döntés-előkészítő tanulmányterv várhatóan 2019. év végére fog elkészülni.