Közlekedéspolitikáról tanácskoztak a SMART-MR európai partnerei Budapesten

Budapesten rendezték meg nyolc európai nagyváros – köztük Budapest részéről a BKK – részvételével a helyi és a regionális önkormányzatok együttműködését, közlekedéspolitikájuk fejlesztését segítő európai uniós SMART-MR projekt hatodik találkozóját. A június 11-13. között lezajlott workshop központi témájául a közlekedésmenedzsment szolgált.

A program keretében – amelynek támogatója Budapest Főváros Önkormányzata – a résztvevők tesztelték Budapest közösségi közlekedését. Túlnyomó többségük kiemelkedőnek találta a hálózat kiterjedtségét, sokféleségét, az egyes vonalak hálózatát, egymáshoz kapcsolódását. Elismerően nyilatkoztak a rövid átgyaloglási távolságokról, a sűrű követésről, az M4-es metró újszerűségéről, az új CAF villamosok vonzó kialakításáról, a dunai hajójáratokról, a trolibuszok csendes üzeméről, és fejlesztési javaslatokat is megfogalmaztak. Tapasztalataik a projekt eredményeinek gazdagításán túl a BKK szolgáltatásainak értékelésére és fejlesztésére is jól használhatók. A találkozón tárgyalt legfontosabb témakörök között a regionális közlekedési intézményrendszer, a közlekedéspolitika és az új technológiák mellett kiemelt figyelmet kapott az igényvezérelt közösségi közlekedés. A konferencián ismertető előadások hangzottak el a főváros és környéke regionális intézményeiről, a BKK felépítéséről és szerepéről, a főváros mobilitási stratégiájáról, a Balázs Mór Tervről és az ENSZ fenntarthatósági céljairól. A külföldi partnerek bemutatták közlekedésszervezéssel kapcsolatos bevált gyakorlataikat, valamint kisebb kerekasztal-beszélgetések formájában a mobilitás-menedzsmenthez kapcsolódó különböző témaköröket dolgoztak fel.

A SMART-MR egy Budapest és további hét európai nagyváros részvételével zajló európai projekt, amelynek célja a nagyvárosi régiók közötti együttműködés elősegítése, a városi közlekedéspolitika és az alacsony károsanyag-kibocsátású közlekedés támogatása. Európa népességének 70 százaléka jelenleg városban vagy városias környezetben él, és ez a szám a következő években 80 százalékra emelkedik; ez a növekedés megfelelő intézkedések hiányában súlyosbíthatja a motorizált közlekedés környezeti terhelését, amely valós egészségügyi kockázatokat is jelent. A projektben a nyolc nagyvárosi régió (Barcelona, Budapest, Göteborg, Helsinki, Ljubljana, Oslo, Porto, Róma) 10 intézménye – köztük a budapesti BKK – megosztja egymással tapasztalatait a közlekedés és mobilitás tervezésének kérdéseiben. A  program az Európai Unió Interregionális Együttműködési Programja és a Széchenyi Programiroda társfinanszírozásával valósul meg. Találkozóikon – hét egymással tematikusan összefüggő szakmai workshop keretében – összegyűjtik a bevált gyakorlatokat, szakmai látogatásokat szerveznek, bemutatják és megvitatják a gyakorlati tapasztalataikat, valamint szakpolitikai ajánlásokat fogalmaznak meg. A SMART-MR a projekt eredményein keresztül, valamint tájékoztató rendezvények segítségével járul hozzá az Európa 2020 célok eléréséhez, a kohéziós politikához és az Interreg Europe program sikeréhez.

A projektről további angol nyelvű információk érthetők el annak hivatalos felületein:

http://www.interregeurope.eu/smart-mr/https://www.facebook.com/interregeuropesmartmr/.

Budapest, 2018. június 15. Budapesti Közlekedési Központ