Az Európai Bizottság Közlekedési Biztosa látogatta meg a SMART-MR projekt ljubljanai találkozóját

2016. szeptember 14. és 16. között az Európai Mobilitási Hét keretében, Ljubjanában zajlott a SMART-MR projekt első tematikus találkozója. A projekt workshop pénteki napján Violeta Bulc, az Európai Bizottság Közlekedési Biztosa tett látogatást a helyszínen. A workshop témája a participatív közlekedéstervezés volt, amellyel kapcsolatban a BKK a budapesti M4-es metróhoz kapcsolódó felszíni autóbusz-hálózat átszervezésének társadalmi konzultációja során szerzett tapasztalatokat mutatta be.

A BKK Zrt. 2016 májusa óta projektpartnerként vesz részt a nemzetközi SMART-MR kutatás-fejlesztési-innovációs projektben. A helyi és regionális önkormányzatok együttműködését elősegítő projektet az Európai Unió Interreg Europe keretprogramja nyolcvanöt százalékban, míg a Széchenyi Programiroda tíz százalékban támogatja. A projekt teljes költségvetése 2.215.559 euró, ebből a BKK forráskerete a projektben 219.073 euró.smart-mr-projekt

A városi térségek, különösen a nagyvárosi régiók közlekedése torlódásokat és ez által hatalmas károsanyag-kibocsátást okoz, ami óriási kihívást jelent az illetékes hatóságoknak az egészséges lakókörnyezet és a vonzó vállalkozási környezet megteremtése szempontjából. A SMART-MR projekt általános célja a helyi és regionális önkormányzatok támogatása, közlekedéspolitikájuk fejlesztése, rugalmas, alacsony károsanyag-kibocsátású közlekedés és mobilitás eléréséhez szükséges fenntartható intézkedések megvalósítása érdekében. A projektben nyolc nagyvárosi régió: Oslo, Göteborg, Helsinki, Budapest, Ljubljana, Róma, Porto és Barcelona tíz intézménye megosztja egymással tapasztalatait a közlekedés és mobilitás tervezésének kérdéseiben, hét egymással tematikusan összefüggő szakmai workshop keretében. A partnerek minden workshophoz kapcsolódóan összeállítanak egy szakmai helyzetértékelést, összegyűjtik a jó gyakorlatokat és szakmai látogatásokat is szerveznek. A megbeszéléseken bemutatják és megvitatják a gyakorlati tapasztalatokat, valamint szakpolitikai ajánlásokat fogalmaznak meg.

A projektben résztvevő nagyvárosi régiók a projekt során akcióterveket készítenek elő és hajtanak végre, hogy fejlesszék a közlekedéspolitika és a nyolc szakpolitikai eszköz megvalósítását az alábbi témákban:

  • integrált közlekedési vagy fenntartható városi mobilitási tervek (SUMP) elkészítése;
  • alacsony károsanyag-kibocsátású közlekedésfejlesztés megvalósítása intermodális csomópontok és állomás melletti várostérségek létrehozatala formájában;
  • érintettek bevonása a projekt tevékenységekbe, az akciótervek kifejlesztésébe és megvalósításába.

A SMART-MR a projekt eredményein keresztül (pl. a nagyvárosi régiók rugalmas közlekedésének eléréséhez szükséges fenntartható intézkedések összefoglalása, kiválasztott jó gyakorlatok leírása, szakpolitikai ajánlások), valamint tájékoztató rendezvények segítségével (pl. szakpolitikai ülés, regionális partnertalálkozók, záró konferencia) járul hozzá az Európa 2020 célok eléréséhez, a kohéziós politikához, valamint az Interreg Europe program sikeréhez.

További információk: http://www.interregeurope.eu/smart-mr/