Törvényes és átlátható a Széll Kálmán tér felújítási projektje

A Budapesti Közlekedési Központ cáfolja és visszautasítja a Népszabadságban a Széll Kálmán tér átépítésével kapcsolatosan megjelent valótlan információkat. A lap megfelelő informálódás nélkül, releváns információk figyelmen kívül hagyásával valótlan állításokat fogalmazott meg Budapest egyik legfontosabb terének átépítésével kapcsolatban.

A Népszabadság 2015. május 12-i számában Tételes elszámolás címmel megjelent cikk számos valótlan állítást tartalmaz a Széll Kálmán tér felújításával kapcsolatban. A valótlan állításokra a Budapesti Közlekedési Központ az alábbiakban reagál.

Mindenekelőtt fontos rögzíteni, hogy a Széll Kálmán tér rekonstrukciójára megkötött kivitelezési vállalkozási szerződés a cikk címével és a cikkben megfogalmazottakkal ellentétben nem tételes elszámoláson alapul. A bkk.hu oldalon a szerződéskötés óta elérhető vállalkozási szerződés átalánydíjas szerződés, amelynek szabályait a Ptk. 6:245. § egyértelműen szabályozza. Az átalánydíjas szerződés a megrendelő érdekeit egyértelműen védi, hiszen ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, akkor a kivitelező a kivitelezés során, például mennyiségi eltérésekből adódó, többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult.  A kivitelező köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg.

A fentiekből adódóan, a Ptk. és a vállalkozási szerződés előírásai alapján a kivitelező az általa megajánlott egyösszegű átalánydíjért, azaz nettó 5,3 milliárd forintért vállalta a teljes rekonstrukció megvalósítását. Ennek alapján az egyes tételek külön-külön történő vizsgálata – ahogy azt a Népszabadság újságírója hibásan tette – félrevezető, különösen az egyes sorok a kivitelező számára részletesen meghatározott műszaki tartalom ismeretének hiányában.

Az alábbi példák segítik ezt érzékeltetni.

 • A cikkben említett bazaltköves burkolás díja tartalmazza a felhasznált kiskockakő anyag, beszerzési, szállítási költségét is, amelyet nyilvánvalóan nem fedezhet a Népszabadság által a "neten talált ajánlat szerinti" 2000-3500 forintos költség.
 • Szintén nem említik a Népszabadság cikkében – bár a tételekből kiolvasható –, hogy a metrókijárat melletti 405 köbméteres növénykazetta 3,4 millió forintos költsége az alábbiakat is fedezi:
  • 90 centi mélységben talajcsere,
  • további 60 centiméter vastagságban a kazetta feltöltése,
  • a részletesen meghatározott minőségű talaj beszerzése,
  • a beszerzett talaj kiszállítása a térre,
  • a kitermelt föld elszállítása.

Ezek összesen – a szállítással együtt – adják ki a 3,4 millió forintos költséget.

 • A diszpécserasztallal és a kapcsolódó berendezésekkel való munkát – amelyek a metróforgalom biztosításához nélkülözhetetlenek – úgy kellett elvégezni, hogy a berendezés a metrókijárati épület pincéjében az épület átépítésének időszakára felállítható és működőképes legyen, biztosítva ezzel az állomás folyamatos működését.

A kivitelezés hat mérföldköve közül jelenleg az első négyet zárták le, míg az ötödik és a hatodik esetében ez még folyamatban van. Az első négy mérföldkő lezárásakor a mérnök az adott mérföldkőig elvégzett tényleges munkálatokat felmérte, az adott mérföldkő kifizetése ennek alapján történt meg. A Népszabadság cikkében sugalltakkal ellentétben a mérnök sehol nem határozott meg a kivitelezési vállalkozási szerződésben szereplő tételektől eltérő összegeket. Ugyanis a mérnök nem határoz meg, és nem hagy jóvá árakat, hanem a kivitelezés során megvalósított mennyiségeket ellenőrzi és igazolja. Így értelmezhetetlen a "négyszázszoros eltérés a konzorcium számláján szereplő összeg és a mérnök által leigazolt ár között" állítás. A lap újságírója vélhetően a kivitelezés teljes időszakára megajánlott árat, valamint az egyes mérföldkövekig ténylegesen elvégzett munkára kifizetett költséget hasonlította össze teljesen hibásan. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a kivitelező eredetileg megajánlott nettó 5,3 milliárd forintos vállalási árát a hatodik mérföldkővel a mérnök által igazolt teljesítés függvényében fizeti ki a BKK.

A cikk által „rejtélyesnek” minősített organizációban azok a tételek szerepelnek, amelyek a tér kivitelezése során az ideiglenes, folyamatosan változó forgalmi beavatkozások miatt voltak szükségesek. Felhívjuk a Népszabadság figyelmét arra, hogy a tér átépítése során napi 200 ezer utas és több tízezer autó közlekedését biztosítottuk folyamatosan, mindezt úgy, hogy a határoló főutakat, illetve a teljes teret nem zártuk le. Ezt tette lehetővé, illetve támogatta az organizáció.

Az organizáció esetében említett költségoszlopokat láthatóan keverte az újságíró. A projekt teljes időtartamára vetítve az organizáció költsége 101 millió forint volt, amelyet a ténylegesen elvégzett, mérnök által leigazolt munkák alapján fizetett ki a BKK, mint megrendelő. A Népszabadság által említett 49 millió forintos összeg nem a harmadik mérföldkő "előirányzott" összege, hanem a második mérföldkőhöz kapcsolódó kifizetés. A harmadik mérföldkőnél 5,6 millió forintot fizetett ki a BKK. Szó sincs tehát arról, hogy a mérnök „visszatartott” volna valamilyen összeget, vagy hogy nem a tényleges teljesítés után történt volna a kifizetés, ahogy azt a cikkben megtévesztően sugalmazták.

A BKK a szerződés adatait, a források felhasználását nem titkolta, ugyanakkor az adatok kiadására nem volt módja, tekintettel arra, hogy a kivitelező az ajánlata egy részét üzleti titokká nyilvánította. Az erről szóló bírósági döntést követően a BKK az adatokat a lehető leghamarabb biztosította az azt kikérő számára, illetve a társaság honlapján is elérhetővé teszi.

A Népszabadság azt is hamisan állította, hogy a kivitelező már tavaly augusztusban több hónapos csúszásban volt. A valóság ezzel szemben az, hogy a kivitelező a szerződése, illetve annak módosítása alapján teljesített. A tér felújításának kivitelezéséről szóló szerződés megkötésére 7 hónapos csúszással került sor a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt, azonban a BKK a munkák átcsoportosításával és az építési folyamat átstrukturálásával a kivitelezés tényleges időtartamában 4 hónapos megtakarítást ért el. Kötbér kivetésére a szerződés szerint sor került valamennyi olyan esetben, ahol azt a kivitelező nem megfelelő teljesítése szükségessé tette.

Közel másfél év munkájaként határidőre, teljesen megújult a Széll Kálmán tér, így 2016. május 10-étől színvonalas, modern csomópontként, találkozási helyként, magas színvonalú, akadálymentes és zöld közösségi térként várja az arra közlekedőket. A tér új funkcióiról, illetve a téren elérhető szolgáltatásokról honlapunkon érhető el tájékoztatás.