Új parkolóhelyek a Fő utcai buszsáv helyén március 12-étől

Az I. kerület, Fő utcában megnő a parkolóhelyek száma, valamint a kerékpárral közlekedők számára is alternatív eljutási lehetőségek nyílnak a rakparti kerékpárút mellett déli irányban. Erre a budai fonódó villamoshálózat elindulása teremt lehetőséget: az autóbusz-forgalom mérséklődött, már nem indokolja a korábban kialakított buszsávot, ezért azt megszüntetik. Helyette a Clark Ádám tér felé a bal oldalon parkolósáv létesül, valamint új kerékpársávot festenek fel. Az új forgalmi rendet március 12-éig (szombatig) szakaszosan alakítják ki.

Várhatóan március 12-étől (szombattól) változik az I. kerületi Fő utca forgalmi rendje, a budai fonódó villamoshálózat elindulásával ugyanis lehetővé vált a Fő utcai autóbusz forgalmi sáv megszüntetése, hiszen meglétét a buszforgalom nagysága már nem indokolja. A buszsáv helyett – az útszegélyeket és a gépjárműforgalom számára egy forgalmi sávot megtartva - a bal oldalon parkolósáv, valamint a Clark Ádám tér felé új kerékpársáv létesül. Ezzel a környék várakozóhelyeinek száma megnő, a kerékpárral közlekedők számára pedig a BKK alternatív eljutási lehetőséget biztosít déli irányban.

A Fő utcában a budai fonódó villamoshálózat projekt keretében megépülő kerékpársáv hasonló a Budapesten több helyen – például az Andrássy úton – alkalmazott kialakításhoz. A Fő utcában, illetve északi irányban a Fő utca–Bem rakparti nyomvonalon kialakított irányhelyes kerékpársávok a kerékpárral gyorsabban haladó közlekedők számára ad új útvonalat. Az alternatív útvonal kijelölésével csökken a rakparti sétány terheltsége, és ezáltal a gyalogosok, turisták  biztonsága jelentősen javul. A sétányon azonban a turisztikai és szabadidős célú kerékpározás számára továbbra is megmarad a kerékpározás lehetősége.

Az új Fő utcai forgalmi rendet március 12-éig (szombatig) alakítják ki és vezetik be a Bem tértől szakaszosan a Clark Ádám tér irányába haladva. A burkolati jelek felfestése, valamint a korábbiak eltávolítása miatt kisebb, helyi forgalomkorlátozásokra kell számítani. A BKK kéri az arra közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel haladjanak az aktuális munkaterület mellett.