Nem teljesített az Orangeways Hungária Kft.

Nem tett eleget a szerződésben vállalt kötelezettségeinek az Orangeways Hungária Kft., ugyanis a hatályos szerződésben foglaltak szerint 2016. március 16-ig kellett volna bemutatni a RÁBA S91 típusú dízel midibusz típusengedélyét, amit a cég nem tett meg. A BKK Zrt. Igazgatósága a mai napi igazgatósági ülésén elfogadott határozat alapján felkérte a BKK Zrt. vezérigazgatóját, hogy amennyiben az Orangeways Hungária Kft. 2016. április 1-jén nem kezdi meg az eredeti szerződésben vállalt  feltételeknek megfelelő teljesítést, úgy a szerződéstől álljon el. A döntésről az érintett felet írásban tájékoztatta a BKK Zrt.

A BKK Zrt. és az Orangeways Hungária Kft.  – nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása után –  2015. június 3-án kötött szolgáltatási keretszerződést a „B9 jelű - Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése midi autóbuszokkal, bruttó költségtérítéssel” tárgyában 25 db, valamint opcionálisan további 10 db dízel midibusz beszerzésére és üzemeltetésére.

BKK Zrt. Igazgatósága Budapest, 2016. március 23.