Kiállítás nyílik a Széll Kálmán tér újjáépítéséről az Autómentes Hétvégén

2015. január 12-én kezdődött el Buda egyik legfontosabb, egyúttal legforgalmasabb csomópontja és közösségi tere, a Széll Kálmán tér felújítása. A korábban több éven át ígért, de Tarlós István főpolgármester programjában már kiemelt projektként szereplő fejlesztés érdemi tervezése 2011-ben a Fővárosi Önkormányzat kiemelt beruházásaként az alapoktól kezdődött meg, mert ezt megelőzően nem történtek meg a szükséges előkészületek. Az elmúlt évek tervezési, illetve forrásbiztosítási munkáival párhuzamosan a beruházáshoz szükséges építési engedélyeket is meg kellett szerezni. A kormány jelentős mértékben finanszírozza a tér átépítését. A teret érintő villamoshálózat a Budai fonódó villamoshálózat projekt európai uniós forrásainak felhasználásával, a tér egyéb kiviteli munkáinak finanszírozása pedig fővárosi, illetve állami forrásokból történik. A tér teljes felújítására mintegy nettó 5,3 milliárd forint áll rendelkezésre, kivitelezője a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt., valamint a WIS Holding Zrt. alkotta Széll Kálmán tér 2014 Konzorcium.

A teljes újjáépítést a szinte teljes lebontás előzte meg

A Széll Kálmán tér mértéktartó, de funkcionális és városképi szempontból teljes értékű megújítása a KÉSZ és a WIS által alkotott konzorcium elkötelezettségének köszönhetően – a Fővárosi Önkormányzat elvárásainak megfelelően – nagy erőkkel zajlik. A közel 45 évig „érintetlen”, minden fejlesztést nélkülöző Széll Kálmán teret 2015. január 12-e óta a metrókijárati épület szerkezetének kivételével szinte teljesen lebontották. Ennek megfelelően eltűnt a térről a metrókijárat melletti (a korábban a bisztrónak helyet adó) épület, a Várfok utcáról a térre vezető gyalogoshíd és lépcső, az öreg telefonfülkékkel is egybeépített gombák, a hosszú idő óta használatlan villamosforduló a tér közepéről. Az M2-es metró felszíni épületét modern arculatú, tágas üvegfalú létesítménnyé alakítják át, ezért február végén a határoló falai elbontották; az utasforgalom az oszlopokon álló tető alatt folyamatosan zajlik. A tér átépítéséhez kapcsolódóan számos közművezeték – köztük vasúti, elektromos és távközlési kábeleket, vízvezetékeket, csatornaszakaszokat is cserélni kellett, nyomvonalukat pedig több esetben megváltoztatni.

A Széll Kálmán téri óra, valamint a már elbontott villamosforduló által körülölelt – Sellő nevű – szökőkút, a tér két szimbolikus műtárgya nem tűnt el örökre: az időt egy új, hat méter magas, háromszög alapú látszóbeton oszlop tetején lévő digitális óra mutatja majd. A régi óra a Kiscelli Múzeumba került, ahol az ősszel nyíló, a Széll Kálmán tér történetét felidéző kiállítás egyik kiemelt jelentőségű tárgyaként lesz megtekinthető. A teret 1980 óta díszítő sellőszobrot jelenleg restaurálják, elkészültével a Széll Kálmán tér egy új helyszínén, a Krisztina körút mentén állítják majd fel.

A bontás és a tér közúti, metró-, villamos-, busz- és gyalogosforgalmát az átépítés alatt is biztosító ideiglenes építési munkák miatt január óta sokszor változott az érintett közösségi közlekedési járatok forgalma, a közút forgalmi rendje, valamint a javasolt gyalogosfolyosók vonalvezetése; ezek a változások folyamatosan nyomon követhetőek a BKK honlapján e célra létrehozott aloldalon, amely a https://bkk.hu/kotottpalyas/szell_kalman/ címen érhető el. A teret napi szinten mintegy 200.000 ember veszi igénybe, több budai kiemelt közlekedési útvonal keresztezésében helyezkedik el. Éppen ezért forgalmának fenntartása a felújítás ideje alatt igen pontos tervezést és szervezést igényel mind a BKK, mind a kivitelező konzorcium részéről. A kényelmetlenségekkel járó forgalomkorlátozások miatt a BKK köszöni, és továbbra is kéri a fővárosiak türelmét és megértését.

Modern arculatú, zöld közösségi tér épül

A 2012-ben lefolytatott építészeti tervpályázaton kiválasztott új építészeti-arculati koncepció modern eleganciával, igen egyszerű építészeti eszközökkel teszi emberközelibbé és jobban használhatóvá a teret. A Széll Kálmán tér rekonstrukciójának eredményeképpen új arculatú, magas szolgáltatási színvonalú, a mainál sokkal jobban használható, akadálymentes tér jön létre, mely erősíti a közösségi, a gyalogos- és a kerékpáros közlekedés szerepét a térségben, ugyanakkor nem helyezi hátrányba az autós közlekedést sem.

A projekt részeként akadálymentes kapcsolatok jönnek létre valamennyi irányban, ehhez kapcsolódva mozgólépcső és lift épül a Várfok utcai autóbusz-megállók felé. Az utasok szempontjait előtérbe állítva alakítják ki az autóbusz-végállomásokat és a villamosmegállókat. Csökken az autóbusz-parkolók területének nagysága és átépül a teret határoló útfelületek jelentős része. A tér a kerékpárosok számára minden irányban kényelmesen és biztonságosan átjárható lesz. Megszűnnek a rendezetlen bódék, a tér építészeti arculata egységesül, és nő a zöldfelületek aránya is: a téren és közvetlen közelében mindösszesen 182 db új fát telepítenek. Mindezen felül adott lesz a lehetőség a fogaskerekű új, Széll Kálmán téri végállomásának kialakításához.

A metrókijárat épülete átalakul, megszűnnek az oldalsó épületszárnyak. A jelenleg szétszórtan elhelyezkedő kereskedelmi funkciókat két új, a tér északnyugati sarkán felépítendő szolgáltatóépületbe, valamint a tér déli részén épülő támfalépületbe helyezik majd el. A peronok részben fedettek lesznek. A téren áthaladó gyalogosokat a burkolatba rejtett LED-világítású sávok vezetik majd.

A teret határoló utakat és a villamosvágányok nyomvonalát a maihoz hasonló módon, de részleteiben jobban átgondolva alakítják ki. A Vérmező utcai rézsű tövében kerékpárút húzódik majd, mellette MOL Bubi állomás kap helyet. Új, európai színvonalú, integrált szolgáltatásokat nyújtó BKK-ügyfélközpont nyílik majd a téren, ahol a közlekedéssel kapcsolatos minden ügy – a jegy- és bérletvásárlás, MOL Bubi-ügyintézés, taxipanasz-kezelés stb. – elintézhető, és az itt dolgozó munkatársak általános utastájékoztatást is nyújtanak majd.

Az ősszel is teljes erővel zajlik a tér felújítása

A nyári hónapokban is megállás nélkül zajló építkezés eredményeként elkészült – azonban a tér belső részének augusztusi lezárása miatt egyelőre még nem használható – a Vérmező utcáról a Széll Kálmán térre vezető lépcső, valamint a Csaba utcai gyalogoslépcső szerkezete is. Szintén szerkezetkész az új – fent említett – szolgáltatóépület. A támfalépület és a mellette lévő gyalogoshíd építése folyamatosan zajlik.

A BKK és a tér felújításának kivitelezője az egyes elkészült elemeket fokozatosan, ütemezetten adja át, ennek eredményeként augusztus eleje óta felújított vágányokon újra a tér Margit körúti oldalára, a modern látványvilágú térburkolattal és perontetővel ellátott, már a tér átépítése utáni hangulatát idéző végállomási helyére érkezik a 4-es és a 6-os villamos, ahol az ősz folyamán növények telepítésére is sor kerül. Augusztus vége óta a 61-es villamos Hűvösvölgy felől érkező, északi ágán utazóknak is jelentősen csökkent az átszállásra fordítandó idő, mert a járat ideiglenes végállomását áthelyezték a térre, a 4-es és a 6-os villamos végállomása melletti vágányhoz. Átadták már a Margit körút Széll Kálmán térhez közelebb eső oldalán található buszmegállókat is, hamarosan az ellenkező oldali megállóhelyeket is használhatják az utasok. Év végéig az összes vágány, vasúti elektromossági munka, jelző és váltóberendezés elkészül, ezzel teljesen új járatok jöhetnek létre, megvalósítva a Budai fonódó villamos koncepciót, mely által átszállásmentes kapcsolatok jönnek létre Észak-, Közép- és Dél-Buda között.

Folyamatosan épül az új térburkolat, és az év végére a Széll Kálmán tér számos új épülete szerkezetkész lesz. A közműépítések a tér külső részén már lényegében elkészültek, a tér belsején még jelenleg is zajlanak. A korábbi, Várfok utca felőli töltésbe integrálva új épület kap majd helyet, amely később kereskedelmi funkciókat lát majd el; ennek, valamint a hozzá vezető lépcsőnek a szerkezetépítése hamarosan elkezdődik, a mélyalapozás és a támfal megerősítése már megtörtént. A tér északnyugati sarkán található szolgáltatóépület szerkezetkész, jelenleg belső és gépészeti munkák zajlanak. Nemsokára befejeződik a metrókijárati épület statikai megerősítése, ezután veszi kezdetét a létesítmény építészeti megújítása. Elkezdődik a Gömböc alapozása is: a metró kijárati épületben helyet kapó épületrészt egy magyar mérnöki találmány ihlette, ami az első ismert homogén test, melynek egy stabil és egy instabil, azaz összesen két egyensúlyi pontja van. A beépítését komoly, jelenleg is folyamatban lévő alapozási munkák előzik meg, hiszen a maga a műtárgy több tonna súlyú, a téren pedig a feltöltések miatti talajviszonyok határozottan kedvezőtlenek.

Eközben folytatódik a villamospálya építése a Vérmező utcával párhuzamosan, továbbá a leendő szolgáltató épület és a Várfok utca között is. A zöldfelületek növelése érdekében még az ősszel megkezdődnek a földlabdával érkező fák ültetései is.

A Széll Kálmán tér felújítása számokban

  • A Széll Kálmán tér teljes felújítására mintegy nettó 5,3 milliárd forint áll rendelkezésre.
  • A Széll Kálmán tér területén átlagosan 150 munkavállaló és 10 munkagép dolgozik nap mint nap. Ez alól csak az állami ünnepnapok jelentenek kivételt.
  • A felújítás során több mint 1000 köbméter épület-, mintegy 100 tonna acél-, és közel 3000 négyzetméter betonszerkezetet, továbbá 3800 méter útszegélyt, és közel 1390 méter sínpályát bontottak el.
  • Közműkiváltásként és -építésként 3800 méter légkábelt bontottak el, közel 3000 méter csatornavezetéket, 6500 méter távközlési kábelt, és több mint 3300 méter, a tömegközlekedési szolgáltatás biztosításához szükséges kábelt fektettek le.
  • Falazás, valamint egyéb kőműves munkák több mint 1100, épületburkolás több mint 1400, -szigetelés pedig több mint 8500 négyzetméteren történik. Mostanáig 9000 négyzetméter új térburkolat épült, és majdnem még egyszer ennyi épül még. Szegélyépítés 2000 méter hosszon már megtörtént.
  • A Széll Kálmán tér felújításán 2015 július végéig egy 30 méter magas, 55 méter gémkinyúlású toronydaru is dolgozott, amelynek teherbírása a legtávolabbi, 55 méteres ponton 1,65 tonna. (Teherbírása a fülkéhez közeledve fokozatosan nő.)
  • Az építkezéshez szükség volt betondaráló használatára is: a 87,5 tonna súlyú gép átlagosan óránként 65-90 tonna anyagot volt képes ledarálni a beton minőségétől függően.
  • A felújítás alatt eddig öt alkalommal találtak II. világháborús robbanószerkezeteket, két-két alkalommal pedig páncéltörő gránátot, illetve levegő-föld bombát. A teret és környékét minden esetben lezárták, a tűzszerészek megvizsgálták és elszállították a bombatesteket. Ezekben az esetekben a Széll Kálmán tér felújítása miatti aktuális, ideiglenes forgalmi rendet a rendőrségi zárásoknak megfelelően azonnal át kell alakítani. Ezt a BKK forgalomirányítói minden alkalommal rendkívül precíz munkával, kiemelt figyelemmel oldották meg.
  • A rekonstrukció földmunkái közben négy alkalommal találtak emberi maradványokat, ebből egy alkalommal II. világháborús holttestet. A honvédség régészei borotvát, pénzt és egy korabeli budapesti ruházati áruház kártyáját találták meg nála. A Szilágyi Erzsébet fasornál, a 61-es villamos pályája mellett egy 17. századi temető maradványai kerültek elő. Az egyik sírban talált koponya sérüléseiből a Budapesti Történeti Múzeum munkatársai megállapították, hogy az illető erőszakos halált halt. A jó szervezés és a Budapesti Történeti Múzeummal történő kiváló együttműködés eredményeképp a régészeti leletmentés eddig érdemileg nem akadályozta az építkezést.
  • A tér felújítása 2016. május 10-ére készül el a jelenleg érvényes kivitelezési szerződés szerint. A tér egyes részeit ugyanakkor szakaszosan már a véghatáridőnél előbb, azok elkészültével adják át, helyezik ideiglenesen forgalomba. A kivitelezési szerződést 2014. november 24-én kötötték meg, a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt több mint 7 hónapos csúszással, amely  az egyes évszakokhoz igazodó teljesítési mérföldkövek és időszakos technológiák változását okozta. Két nyári és egy téli időszak helyett a felújítási munkákat két téli és egy nyári időszakban kell megvalósítani. A szerződéskötés elhúzódása ellenére – a belső munkák átcsoportosításával és az építési folyamat átstrukturálásával – a Széll Kálmán tér újjáépítése a korábbi ígéret szerint 2016 tavaszára elkészül.

A Budapesti Közlekedési Központ honlapján a www.bkk.hu/szellkalmanter aloldalon továbbra is elérhetők a rekonstrukcióval és az aktuális közlekedési változásokkal kapcsolatos információk, míg nagysikerű kalef.blog.hu oldalon a Széll Kálmán tér jelenével és jövőjével kapcsolatos érdekességek, történek olvashatók.

A még hátralévő, jelentős mennyiségű feladat miatt pontos ütemezésre és feszített tempójú kivitelezésre van szükség. A BKK köszöni a budapestiek eddigi türelmét és együttműködését, melyet a jövőben zajló munkálatok okozta esetleges kellemetlenség esetén is tisztelettel kér.