Széll Kálmán tér: nem mondott le kötbérigényről a BKK

A szerződéskötésre alapvetően több mint 7 hónapos csúszással került sor a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt, amely az egyes évszakokhoz igazodó teljesítési mérföldkövek és időszakos technológiák változását okozta. Két nyári és egy téli időszak helyett két téli és egy nyári időszakban kellett volna a tér munkálatait megvalósítani a kivitelezőnek az eredeti határidőhöz képest. Ennek megfelelően az I. számú szerződésmódosításra kizárólag az alapszerződés feleken kívül álló objektív körülmények bekövetkezése alapján került sor, amely az eredeti véghatáridő megváltoztatását eredményezte. A BKK Zrt. a szerződéskötés több mint 7 hónapos elhúzódása ellenére a belső munkák átcsoportosításával és az építési folyamat átstrukturálásával 4 hónapos időmegtakarítást ért el. Jelenleg a BKK Zrt. és a Vállalkozó Konzorcium között hatályban lévő kivitelezési szerződés 2. számú módosításának előkészítése zajlik, a felek a Miniszterelnökség közbeszerzéseket jóváhagyó szervezetének (KFF, Közbeszerzés Felügyeleti Főosztály) jóváhagyására várnak.  A 2. számú szerződésmódosításra alapvetően két olyan a feleken kívül álló, a szerződéskötéskor előre nem látható műszaki probléma okán kerül sor, amely véghatáridő módosítást nem eredményez, kizárólag a belső mérföldkövekhez tartozó egyes munkák átcsoportosítását szolgálja a felmerült műszaki probléma megoldásához igazodóan. Az egyik műszaki körülmény a tér déli oldalán építés közben jelentkező, talajmechanikai eltérések okán szükségessé vált extra cölöpözési és mélyalapozási, valamint szigetelési munkálatok áttervezése és elvégzése, a másik pedig a metrókijárati épület szerkezetének bontása és feltárása során a megvalósulási tervektől eltérően, jóval gyengébben megépült tartószerkezeti oszlopok megerősítésének áttervezése és megépítése miatt merült fel. Szerződésmódosításra kizárólag a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 132.§-ban megfogalmazott szigorú feltételek figyelembevételével kerülhet sor, amelynek lényeges eleme, hogy a szerződés módosítása olyan körülmény miatt válik szükségessé, amely a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. A kivitelezés folyamatában eddig nem merült fel olyan szerződésszegésre okot adó körülmény (felróható késedelem, hibás teljesítés, stb.) amely alapján a BKK Zrt. bármilyen kötbérigénnyel léphetett volna fel, vagy léphetne fel a kivitelező vállalkozó irányába. Ennek megfelelően kötbérigényről történő lemondás nem következett és nem is következhetett be, így a hűtlen kezelés nem értelmezhető.

A BKK Zrt. a Széll Kálmán tér fejlesztése tárgyú projekt eredményesen lezajlott közbeszerzési eljárása, a szerződéskötés folyamata és annak módosítása során, továbbá a kivitelezési munkák megvalósítása közben a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően járt és jár el. A Széll Kálmán tér fejlesztéséért a BKK Zrt. 2014. november 24. napján kötött kivitelezési szerződést a nyertes ajánlattevő vállalkozóval.

A Széll Kálmán tér felújításának kivitelezője a hatályos jogszabályoknak megfelelően nyújtott be szerződésmódosítási kezdeményezést, amelyet a BKK a jogszabályoknak megfelelően elfogadott, és amelyet az uniós, minőségbiztosítási szervek szintén jóváhagytak. Ennek alapján a kivitelező számára a jelenleg érvényes szerződésmódosításban lévő határidők az irányadók, az attól való eltérés esetén szabható ki kötbér. Amennyiben a kivitelező a határidőktől eltér, a BKK élni fog a késedelmi kötbér kivetésének lehetőségével.