Közlemény

A Budapesti Közlekedési Központ számára a tegnapi, a Krisztina körúton kialakult helyzettel kapcsolatban az volt a legfontosabb feladata, hogy a helyszínen a lehető legrövidebb időn belül helyreálljon az engedélynek megfelelő forgalmi rend. Ezért a BKK Zrt. vezetése azonnali helyszíni egyeztetést kezdeményezett a kivitelezővel. Annak érdekében, hogy a jövőben hasonló eset ne fordulhasson elő, a BKK Zrt. az eddigieknél gyakrabban ellenőrzi teljes körűen a munkaterületet, és ha esetleg engedély nélkül végzett munkát észlel, a jövőben is haladéktalanul intézkedik.

2015. április 13-án (hétfő) reggel a Széll Kálmán téren jelentős forgalmi zavart okozó engedély nélküli sávlezárással járó munka nem a Széll Kálmán téri projekt része volt, hanem egy ahhoz kapcsolódó közműmunkáé, melyet az érintett közműszolgáltató rendelt meg.

A kivitelező nem kért előzetes hozzájárulást a munkavégzéshez a Budapesti Közlekedési Központtól, hanem a munkaterület használatáról előzetesen megállapodott a Széll Kálmán téri felújítási munka kivitelezőjével, mert azt feltételezte, hogy a Széll Kálmán tér Krisztina körúti oldalán a forgalom elől egyébként is lezárt területen belül el tudja végezni a munkát. A kivitelező rendelkezett ugyan vízjogi engedéllyel, de a további sávkorlátozásra forgalomtechnikai kezelői hozzájárulással nem, tehát a rendelkezésére álló engedély nem volt teljes körű.

A hétvégi építési munkák során az előzetesen tervezett, útbontás nélküli átfúrással, úgynevezett no-dig technológiával nem tudta megoldani a le nem zárt közúti sáv alatti közműbekötést. Ezért vált szükségessé a Krisztina körút két forgalmi sávjából az egyik lezárása, de amikor ez kiderült, akkor a kivitelező nem függesztette fel a munkálatokat, hanem engedély nélkül felbontotta az utat, és a korábbi 2 forgalmi sávot egyre szűkítette. A kivitelező erről a BKK Zrt.-t nem tájékoztatta, engedélyt nem kért.

Az engedély nélküli sávlezárásról a BKK Zrt. egyik munkatársa vasárnap délután egy helyszíni szemlén szembesült. Ekkor a BKK haladéktalanul egyeztetett a kivitelezővel, és felszólította az engedély nélkül felbontott közúti sáv hétfő reggel 6 óráig történő helyreállítására. A kivitelező vasárnap este telefonon jelezte, hogy a helyreállítást anyaghiány miatt nem tudja határidőre megoldani, csak hétfő délelőtt. Ennek ismeretében helyszíni szemlét tartott a BKK Zrt. a BKK Közút Zrt. munkatársainak bevonásával vasárnap este azt tisztázandó, hogy a BKK Közút munkatársai meg tudják-e oldani az ideiglenes helyreállítást a kivitelező helyett. A helyszíni szemle szerint olyan speciális csatornafedlap-építési és -beállítási feladatok voltak hátra, amelyhez a BKK Közút nem rendelkezik megfelelő eszközökkel. A kivitelező a felbontott munkagödrök feltöltését hétfő reggel 6 órakor megkezdte, az útpálya teljes helyreállítása és újraaszfaltozásával pedig délelőtt 10:30-kor készült el. Ettől az időponttól nyitották meg tehát újra a korábban lezárt forgalmi sávot. A munkavégzés okán a hétfő reggeli csúcsidőszakban a Széll Kálmán tér irányába jelentős torlódások alakultak ki a tér felé vezető fontosabb útvonalakon.

Hétfőn délelőtt 11 órakor a BKK Zrt. felső vezetői helyszíni szemlét tartottak, melyen nyomatékosan felszólították a kivitelezőt, hogy a jövőben kizárólag előzetesen jóváhagyott forgalomkorlátozási terv birtokában, a társasággal előre egyeztetett időpontban kezdje el a hasonló munkavégzéseket a közúti és tömegközlekedési forgalom lehető legkisebb zavarása érdekében. Tekintettel arra, hogy ezt a munkát nem a Széll Kálmán téri fő kivitelező végezte, akivel a BKK Zrt. szerződésben áll, hanem az egyik közműszolgáltató által megrendelt feladat volt, ezért a fővállalkozó és a BKK Zrt. közötti kivitelezési szerződés keretein belül nincs lehetőség kötbérezésre. Az érvényes jogszabályok szerint ilyenkor a közlekedési társaság a Közlekedési Hatósághoz fordulhat. Ez jelen esetben is megtörténik hangsúlyozva, hogy a cél nem a szankcionálás, hanem a hasonló esetek elkerülése.

A hasonló esetek megelőzésére az eddigi ellenőrzéseken kívül a jövőben minden hétköznap kétszer (a reggeli és a délutáni csúcsforgalom előtt), és hétvégén 1-1 alkalommal (szombat reggel és vasárnap délután) a BKK Zrt. munkatársai teljes körűen ellenőrzik a munkaterületet.