A BKK Zrt. tájékoztatása az uniós projektekről

A Budapesti Közlekedési Központ célja és érdeke, hogy valamennyi közlekedési beruházás időben és eredményesen lezáruljon. A BKK Zrt. által megrendelt és az Európai Unió támogatását élvező projektek  jelentős része műszakilag már teljesült, csupán a velük összefüggő számlázási és kifizetési adminisztráció tart tovább a tervezettnél. A főváros közlekedésfejlesztésével kapcsolatos uniós forrásfelhasználás jelenleg nincs veszélyben.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK Zrt.) mint a főváros közlekedésszervezője az elmúlt években számos olyan projektet indított el, amely Budapest szempontjából stratégiai fontosságú volt, és sok esetben halaszthatatlan is. A főváros és a BKK Zrt. mindegyiknél megalapozott döntést hozott arról, hogy melyeket valósítaná meg az aktuális uniós költségvetési periódusban. Budapesten olyan fejlesztések indultak el, amelyekre a 2010 előtti időszakban nem volt példa. Ekkora mennyiségű és ilyen volumenű beruházásnál teljesen természetes, hogy lehetnek csúszások az eredeti tervekhez képest. Fontos hangsúlyozni: soha nem fordult elő, hogy Budapest vagy Magyarország európai uniós pénzektől essen el egy közlekedési beruházás csúszása miatt.

A jelenlegi munkák jelentős része műszakilag már teljesült, csupán a velük kapcsolatos számlázási és kifizetési adminisztráció tart (tartott) tovább. Erre jó példa az 1-es és a 3-as villamosvonal felújítása, ahol már elkészült szinte a teljes műszaki munka, azonban jelentős időt igényel az adminisztráció, ami az érintettek (a vállalkozó, a megrendelő, a közreműködő szervezet stb.) között még folyamatban van. Az 1-es és a 3-as villamosvonal felújításában és több más esetben is a 2015. év végi határidő – amelyik az EU-s források felhasználása szempontjából valóban szigorú, és forrásvesztési kockázattal jár – nincs veszélyben.

Ezenkívül azonban akadnak olyan fejlesztések, amelyeknél – legtöbbször a BKK Zrt.-től teljesen független okok miatt – elengedhetetlen volt a határidő-hosszabbítás.

  • Vannak olyan beruházások, amelyeknél a közbeszerzési eljárás tartott a tervezettnél tovább az ajánlattevők indította jogorvoslatok és az ezekkel járó vitarendezések miatt. Ilyen például a budai fonódó villamoshálózat,  amelynél a kivitelezési szerződés 2015. végi határidőt tartalmaz, és amely az előzmények ellenére a KÖZOP 7 éves ciklus zárási időpontját nem haladja meg.
  • Vannak olyan projektek (ilyen például a villamos és trolibusz járműprojekt), amelyeket – szintén a közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt – át kellett ütemezni az eredeti támogatási szerződéshez képest, ezzel 2016-ra tolva a munkák egy részének befejezését. Ilyenkor a kormány döntése alapján történik, illetve történhet majd a munkák pénzügyi ütemezése.
  • Egyes esetekben (például a 2-es villamos tervezésénél) a tulajdonosi hozzájárulások késedelmes kiadása okozza a csúszást.

A fentieken túl a BKK Zrt. több olyan, jelenleg uniós támogatási szerződéssel nem rendelkező projekt végrehajtásán is dolgozik, amelyek a 2015-ben teljesen be nem fejezhető budapesti vagy más hazai KÖZOP beruházások helyett – csereprojektként – a 2015-ben fel nem használt támogatási keret felhasználására nyújtanak lehetőséget az ország számára. Arra is található példa, hogy a közbeszerzésen nyertes ajánlat a tervezettnél alacsonyabb, kedvezőbb összegen érkezett, ezért a munka az elképzeltnél olcsóbb lett, és így szabad források is maradtak, amelyek a projekt eredményes lezárásával visszaadhatók vagy másra felhasználhatók.