Előzetes egyeztetés (219)

Igényvezérelt közlekedés indítása Aranyhegy térségében

Megnevezés: Igényvezérelt autóbuszos közlekedés bevezetése
   
Érintett térség: Aranyhegy
   
Érintett járatok: 219 (új járat)
   
Bevezetés tervezett időpontja: 2013. november
   
A változást kiváltó előzmények:

Aranyhegy térségéből évek óta érkeznek lakossági kérések a tömegközlekedési szolgáltatás beindítására vonatkozóan. Az említett lakóterületen azonban eddig autóbusz közlekedésére alkalmas infrastruktúra nem, vagy csak korlátozottan állt rendelkezésre (pl.: szűk utcák, szegély és járda hiánya, fordulási nehézségek). Több helyen a beépítettség jellegéből, a lakósűrűségből adódóan indokolatlan és szükségtelen a nagyméretű, nagy kapacitású autóbuszok közlekedése, viszont midibuszokkal vagy mikrobuszokkal megfelelően biztosítható a térség közforgalmú közlekedési ellátása.

   
Változás rövid leírása:

A BKK javaslata, hogy az aranyhegyi területek tömegközlekedési kiszolgálását – kísérleti jelleggel – igényvezérelt módon valósítsuk meg. Az érintett vonalon a járművek kizárólag akkor közlekednek, ha az utazási szándékot az erre a célra fenntartott telefonszámon előzetesen bejelentették.

Az aranyhegyi lakóterület közösségi közlekedési ellátásának érdekében új, 219-es jelzésű járatot tervezünk bevezetni. A térség úthálózatának sajátosságai miatt a vonalon csak mikrobusz közlekedhet, mely – akár többszöri tolatással – könnyedén meg tud fordulni az aranyhegyi célpontoknál. A járat az Óbudai temetőtől indul telefonhívásos igénybejelentés alapján menetrendben rögzített időpontok szerint.

 

Útvonal:

A mikrobusz az Óbudai temető és a Mészkő utca megállóhely között a Pomázi út – Aranyhegyi út útvonalon közlekedik, majd a Mészkő utcára fordulva halad tovább az aranyhegyi lakótérség felé. A járat igény szerint végigközlekedhet a Mészkő utca – Saroglya utca tengelyen, illetve bejárhatja az erre merőleges mellékutcák közül a Csikóvár utcát, Lepence utcát, Kőpor közt, valamint a Cserszömörce utca – Muzsla utca – Iglice utca útvonalat az Óarany utca vonaláig. A 219-es kisbusz Aranyhegyen nem egy előre meghatározott, rögzített útvonalon halad, csupán azt a szakaszt érinti, melyre a konkrét utazási igény vonatkozik.

 

Megállóhely:

Az Óbudai temető és a Mészkő utca között Aranyhegy felé csak felszállás céljából, az Óbudai temető felé pedig csak leszállás céljából áll meg a következő megállóhelyeken:

– Óbudai temető,

– Óbudai autóbuszgarázs,

– Aranyhegyi lejtő,

– Ürömhegyi lejtő,

– Mészkő utca.

Az aranyhegyi térségben a terepviszonyok, az útszerkezeti adottságok miatt hagyományos autóbusz-megállóhelyeket nem lehetséges építeni, hanem ún. fel- és leszállási helyszíneket jelölünk ki. Ilyen pontokat a Mészkő utca – Saroglya utca útvonalon négy helyszínen tervezünk létesíteni:

– Csikóvár utca,

– Lepence utca,

– Mácsonya utca,

– Kőpor köz

kereszteződésénél.

A Mészkő utca – Saroglya utca tengely mellékutcáiban további fel- és leszállási pontok kijelölését javasoljuk:

– a Csikóvár utcában az Apátkút utca kereszteződésénél,

– a Lepence utcában az Apátkút utca kereszteződésénél,

– a Cserszömörce utcában az Ürömhegyi lejtő kereszteződésénél,

– az Iglice utcában az Óarany utca kereszteződésénél,

– a Kőpor köz – Kőpor utca kereszteződésnél.

Az rugalmas közlekedési rendszer értelmében Aranyhegyen a 219-es mikrobusz nem fix útvonalon közlekedik, hanem a lehetséges útszakaszok, fel- és leszállópontok közül csak azokat érinti, ahová vagy ahonnan utazási szándék jelentkezik.

Üzemidő és követési idő:

Az aranyhegyi lakótérséget kiszolgáló, utazási igénybejelentés esetén közlekedő 219-es járatot minden nap kb. 6:00 és 22:00 óra között, a hétköznapi csúcsidőszakokban jellemzően 30 percenként, azon kívül pedig 60 percenként tervezzük közlekedtetni.

Igényvezérelt közlekedés bevezetése Aranyhegy térségében

Budapest III. kerületében található Aranyhegy lakóterület jelenleg tömegközlekedéssel ellátatlan. Aranyhegy északnyugati része az elmúlt évek alatt jelentősen beépült, a hétvégi telkek mellett a környéken egyre több állandó lakóház létesült.Az egymástól nagy távolságra lévő megállók mellett a geometriai viszonyok, az emelkedők is megnehezítik a közösségi közlekedést igénybevevők helyzetét, így több alkalommal is érkeztek lakossági kérések a térségi tömegközlekedési szolgáltatás beindítására vonatkozóan. Az említett lakóterületen azonban eddig nagyméretű járművek közlekedésére alkalmas infrastruktúra nem, vagy csak korlátozottan állt rendelkezésre. Szűk kialakítású utcák, valamint visszafordulási lehetőségek hiányai miatt nem nyílt módunk a hagyományos autóbusz-közlekedés biztosítására. Több helyen a beépítettség jellegéből, a lakósűrűségből adódóan indokolatlan és pazarló megoldás lenne a nagyméretű, nagy kapacitású autóbuszok megjelenése, viszont mikrobuszokkal megfelelően lebonyolítható a térséghez kapcsolódó utasforgalom.

Aranyhegy tömegközlekedési kiszolgálására egy olyan javaslatot dolgoztunk ki, ami ugyan nem jelenti a klasszikus, rendszeres tömegközlekedés beindítását, de mint elérhető szolgáltatás mindenképpen kapcsolatot biztosít. Az ún. igényvezérelt szolgáltatás megjelenését javasoljuk ezeken a célterületeken, ami azt jelenti, hogy (az éjszakai 937-es autóbusz közlekedésének mintájára) az autóbusz, vagy az erre a célra szolgáló mikrobusz csak konkrét utazási igény esetén (pl. telefonhívás) közlekedik az adott célterületre egy előre megtervezett és meghirdetett menetrendi kínálat mellett.

Az útszerkezeti és geometriai sajátosságoknak megfelelően ezen a járaton nagyméretű autóbusz nem, hanem csak mikrobusz közlekedhet. A mikrobusz a térség szűkös úthálózatán haladva képes elérni az Aranyhegyi úttól, a 160-as járat megállóhelyeitől igen távol fekvő lakóterületeket, az irányváltást akár többszöri tolatással, akár a kereszteződéseknél tengelyben történő megfordulással meg tudja tenni. A járat telefonhívásos igénybejelentés alapján az Óbudai temetőtől indul menetrendben rögzített időpontok szerint. A 219-es járat elérhető a városközpont, valamint a III. kerület számos térsége felől a 118-as, a 160-as, a 218-as és a 260-as autóbuszokkal az Óbudai temető megállóhelynél átszállva.

A 219-es jelzésű mikrobusz az Óbudai temető és a Mészkő utca megállóhely között a Pomázi út – Aranyhegyi út útvonalon fog közlekedni, a szakaszon található, a 160-as járat által használt megállóhelyeken Aranyhegy felé csak felszállás céljából, az óbudai autóbuszgarázs felé pedig csak leszállás céljából szolgálja ki. A rugalmas közlekedési rendszer értelmében a 219-es kisbusz a Mészkő utca megállóhelytől tovább Aranyhegyen nem egy előre meghatározott rögzített útvonalon halad majd, csupán azt a szakaszt érinti, melyre a konkrét utazási igény vonatkozik. A járat igény szerint végigközlekedhet a Mészkő utca – Saroglya utca tengelyen, illetve bejárhatja az erre merőleges mellékutcák közül a Csikóvár utcát, Lepence utcát, Kőpor közt, valamint a Cserszömörce utca – Muzsla utca – Iglice utca útvonalat az Óarany utca vonaláig. Az aranyhegyi térségben a terepviszonyok és az útszerkezeti adottságok miatt hagyományos autóbusz-megállóhelyeket nem lehetséges építeni, hanem ún. fel- és leszállópontokat tervezünk meghatározni. A Mészkő utca – Saroglya utca tengely négy pontján, a mellékutcákban összesen még további öt helyszínen javasolunk fel- és leszállás céljára helyszíneket kijelölni. A 219-es mikrobusz ezek közül csak azokat a pontokat érinti, ahová vagy ahonnan utazási szándék jelentkezik.

A 219-es új járat vonalvezetését mutatja a következő térkép:

Az aranyhegyi lakótérséget kiszolgáló 219-es jelzésű igényvezérelt járatot naponta kb. 6:00 és 22:00 óra között ütemesen, a csúcsidőszakokban jellemzően 30 perces járatsűrűséggel, minden más időszakban pedig 60 percenként tervezzük közlekedtetni.

Szakmai indoklás

Aranyhegy lakótérségét jelenleg a tömegközlekedési hálózat nem érinti. A lakóterületek kedvezőbb elérése végett, a gyaloglási távolságok csökkentése érdekében hálózati fejlesztéseket javasolunk bevezetni. A beépítettségből, a lakósűrűségből adódóan nem szükséges az állandó, rendszeres kiszolgálás biztosítása. Elegendő a rugalmas közlekedési rendszer kialakítása. A járművek az érintett területek felé csak akkor közlekednek, ha arra irányuló utazási igényt jeleztek.

   
Várható eredmények:

Aranyhegy tömegközlekedési megközelítése jelentősen javul. Az igényvezérelt rendszernek köszönhetően gazdaságos üzemeltetés érhető el, az utasok nélküli közlekedés kiküszöbölhetőek.

   
Észrevételek beküldésének határideje: 2013. szeptember 23.