A Margit híd felújítása

Megtörtént a Margit híd műszaki átadás-átvétele, a díszkivilágítás felkapcsolásával lezárult a híd felújítása. A több mint két évig tartó rekonstrukció során kicserélték a pálya- és a hídszerkezet elemeit, felújították az útpályát, a villamosvágányokat, kiszélesítették a pályaszerkezetet.

A 2009-ben kezdődött rekonstrukció befejezéseként 2011. december 20-án Tarlós István főpolgármester adta át az eredeti pompájában felújított Margit hidat a budapestieknek. A felújítás során számos új funkcióval gazdagodott az átkelő. Budapest egyik legelegánsabb hídja a felújítás után szélesebb lett, a híd fel- és lehajtóiban hosszabbak lettek a sorolósávok, melyek eredményeképpen gyorsabb lett az autós közlekedés. Megmaradt a kétszer két sávos közút, de az északi oldalon kétirányú bicikliút is épült, és a szélső forgalmi sávokban kerékpáros nyomokat jelöltek ki. A híd budai parti pillérének áttörésével kerékpáros alagút létesült. A Zsolnay csempével díszített kerékpáros folyosó észak–déli irányban tette folytonosságával könnyen járhatóvá a felső rakparti kerékpárutat.

Látványos változás, hogy a középpillérnél megszűnt az aluljáró – a gyalogosközlekedés a felszínen zajlik –, ezáltal a babakocsival, a kerékpárral közlekedők, valamint a mozgásukban korlátozottak sokkal kényelmesebben, egyszerűbben: a hídon keresztül tudják megközelíteni a Margitszigetet.

A rekonstrukció során a látható útpálya alatt a teljes pályaszerkezet megújult. A régi vasbeton pályalemezek helyét új acél egyenes helyzetű (ortotróp) pályalemezek váltották fel. Elbontották az útburkolatot, a villamospályát, a korrodált oszlopokat, kicserélték a hiányos, repedezett, rossz állapotú járdaszerkezeteket. Megerősítették a híd tartószerkezeteit, új andráskeresztek épültek, és a teljes fémszerkezet új korrózióvédelmet kapott.

A felújítás különlegessége, hogy a kivitelezés teljes ideje alatt a 4-es/6-os villamos mindvégig közlekedett, pedig a hídszerkezetet el kellett bontani. Ez idő alatt a villamossíneket háromszor áthelyezve építették át.

A híd hangulata, esztétikája, díszítése immár visszaadja az átadáskori, illetve az 1910-es évek képét. A hídszerkezet óarany színben pompázik, és a kő, valamint az öntöttvas építészeti elemek is visszakapták régi fényüket. Az eredeti tervrajzok hiányában fényképek és rajzok alapján készültek el a hídpilléreket díszítő szobrok, címerek, kandeláberek, amelyek egykor a Margit híd díszei voltak. A műemléki rekonstrukció eredménye, hogy az eredeti hangulatot idéző, korhű lámpaoszlopokat helyeztek el a hídon. A régi mesterségbeli tudást felelevenítve újraöntötték a híd díszes korlátoszlopait és korlátmezőit is.

Az újragyártott korlátok hossza eléri a másfél kilométert.

Újjáépítették a középpillér mellvédjeit, ahogyan a régi sárkánydísszel ellátott oszlopokat, obeliszkeket is. A középpilléren ismét látható a magyar történelmi címer és a kőpárnára ültetett díszes korona. Vasöntödében eredeti, a Dunából előkerült minták alapján öntötték újra az úgynevezett rostáloszlopokat – azok az öntöttvas díszoszlopok, amelyek a parti és mederpillérek fölött, a korlát vonalában, kő mellvédeken álltak koronával a tetejükön –, a középpillérek öntöttvas szárnyas kiméráit, a korhű lámpavasakat, valamint a villamos felsővezetékeit tartó míves oszlopokat.

A felújításakor híd új díszkivilágítást is kapott.

A pilléreket, a kereszt alakú vasidomokat és az összekötő íveket megvilágító fehér fény tökéletesen kiemeli a híd szépségét. A lámpatestekkel nemcsak az út alatti vasszerkezetet világítják meg, hanem a meder- és parti pilléreket, valamint a mederpilléreken lévő szobrokat is. A megvilágított híd új turistalátványosság is.

A 135 éves Margit híd műemléki rekonstrukciója 26 milliárd forintból valósult meg, ebből 6 milliárd forint az Európai Unió támogatása. Ennek köszönhetően a híd nemcsak visszanyerte régi fényét, de a felújítás után XXI. századi színvonalon szolgálja a főváros közlekedését.

A projekt adatai:  
Projekt neve:

A budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése

Azonosító száma:

KMOP-2.1.1/A-2008-0011

Kedvezményezett:

Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház utca 9–11.)

Közreműködő szervezet:

Pro Regio Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (1146 Budapest, Hermina út 17.)

Európai uniós támogatás összege:

6 milliárd forint

Projektmenedzsment:

Budapesti Közlekedési Központ