A Budafoki út felújítása

A Főváros komplex útfelújítási programjának része a Budafoki út belső szakaszának felújítása a Bogdánfy út és a Szent Gellért tér között.

A felújítást megelőző döntés-előkészítő tanulmánytervet a Budapesti Közlekedési Központ megbízásából – Újbuda önkormányzatával együttműködve és a lakosság bevonásával, közösségi tervezés alapján – az Értékterv Kft., a Mobilissimus Kft. és a Mobil City Kft. készíti el.

A tanulmányterv egyik célja megvizsgálni azt, hogy milyen helyszínrajzi és keresztmetszeti átalakítást lehet elvégezni a Budafoki út Bogdánfy út és Szent Gellért tér közötti szakaszán. A tervezők arra törekedtek, hogy megismerjék a környéken élők – a Budafoki út vizsgált szakaszát és annak közvetlen környezetét rendszeresen használók – véleményét, majd ennek ismeretében kezdődjön a felújítás.

Az előkészítés a következő lépések szerint halad:

  1. Az érintettek egy kérdőívben jelezhetik a Budafoki úton tapasztalt problémákat, illetve a javaslataikat.
  2. Ezt követően véleményezhetik a tervezett felújítás különböző műszaki változatait, amelyeket a tervezők által elvégzett vizsgálatok és az érintettektől összegyűjtött ismeretek alapján dolgoztak ki.
  3. Miután kiválasztották a megvalósítandó változatot, egy másik projekt részeként elkészülnek az ahhoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervek.

A lakossági igények felmérése

A projektet megalapozó vizsgálatok 2018 novemberétől 2019 januárjáig tartottak: kérdőívek kitöltésével és személyes, helyszíni felmérésekkel meghatározták a lakosság felmerült közlekedési problémáit. Emellett a tervező felmérte a gyalogos-, a kerékpáros- és a közúti gépjárműforgalmat. A felmérés eredményeiről itt lehet részletesen tájékozódni.

 

A lehetséges műszaki változatok kidolgozása és véleményezése

A vizsgálatokat követően meghatároztuk a Budafoki út lehetséges fejlesztési irányait, majd a változatok részletes vizsgálata alapján három, érdemben különböző kialakításra tettünk javaslatot.

I. változat: az átmenő forgalom kizárása

A Budafoki út nem tölt be sem fő-, sem gyűjtőúthálózati szerepet, funkciója szerint lakóutca. Az utca minden szakasza elérhető marad, de a Szent Gellért tér és a Karinthy Frigyes út között egyik irányban sem szabad személygépkocsival teljes hosszban végighaladni.

Az autóbuszok a városközpont irányába a Budafoki út–Zenta utca–Bartók Béla út útvonalon járnak, viszont Nagytétény felé a Budafoki úton haladhatnak. Kerékpárral mindkét irányba lehet közlekedni.

 

II. változat: az egyirányú átmenő forgalom

Ez a változat részben megengedi a Budafoki út teljes átjárhatóságát, de csak érdemi forgalomcsillapítással.

A személygépjármű-forgalom a déli irányba továbbra is végighaladhat az úton, azonban a városközpont felé már nem. Az autóbuszok a városközpont irányába a Budafoki út–Zenta utca–Bartók Béla út útvonalon járnak, de Nagytétény felé a Budafoki úton haladhatnak. Kerékpárral mindkét irányba lehet közlekedni.

 

II. változat: az egyszerű felújítás

Ez a javaslat a Budafoki úton legfeljebb apróbb, pontszerű beavatkozásokat (kijelölt gyalogátkelőhely, buszmegálló stb. kialakítása) tesz lehetővé. Ezenkívül autóbusszal és kerékpárral változatlan feltételekkel lehet közlekedni.

 

A társadalmi egyeztetés eredménye

A kidolgozott változatokról 2020. május 14. és június 13. között társadalmi egyeztetést folytattunk. A rendelkezésre álló idő alatt 1286-an töltötték ki az ezekre vonatkozó kérdéssort. A bemutatott változatokat aszerint állítottuk sorrendbe, hogy a válaszadók melyiket javasolták leginkább megvalósításra.

 

A kérdőív alapján az összesített eredmény az alábbiak szerint alakult:

1. helyezett az I. változat (azaz az átmenő forgalom kizárása)

2. helyezett a II. változat (azaz az egyirányú átmenő forgalom)

3. helyezett a III. változat (azaz az egyszerű felújítás)

 

A Főváros a társadalmi egyeztetésen legtöbb szavazatott kapott I. változat bevezetését javasolta,közlekedésbiztonsági és forgalomcsillapítási terv mintaprojektjeként. Mindezt azonban úgy, hogy – figyelembe véve a Zenta utcai lakóktól érkezett észrevételeket – a 133E busz útvonala ne változzon meg. Ugyanakkor a XI. kerületi önkormányzat kérését figyelembe véve a II. változatot vezették be 2020 augusztusában.

 

Engedélyezési és kiviteli tervek

A BKK Igazgatósága a fentiek alapján a II. változat továbbtervezéséről döntött oly módon, hogy az a későbbiekben alkalmas legyen az I. változat bevezetésére is. A tanulmánytervszintű program készítése folyamatban van, és várhatóan 2021 januárjára készül el. Az engedélyezési és kiviteli tervek készítése 2021-ben kezdődhet.