BMT Célrendszer és Intézkedések

A fenntartható városi mobilitástervezés (SUMP) a helyi önkormányzatok stratégiai tervezési eszköze, amely a városi közlekedés problémáinak megoldásával járul hozzá a környezeti, társadalmi és gazdaságfejlesztési célkitűzések eléréséhez mikro- és makroszinten egyaránt. A SUMP folyamat alapkövét a stratégiaalkotás jelenti, amely Budapest esetében a BMT Célrendszer és Intézkedések dokumentum elkészítésével és 2015-ös Fővárosi Közgyűlési elfogadásával kezdődött el. A második lépés a stratégiai célokhoz illeszkedő beruházási program kidolgozása, amelyet a BMT Közlekedésfejlesztési és beruházási program kötet tartalmaz. A körfolyamat harmadik lépése a projektek megvalósítása. A folyamat negyedik lépése a monitoring és értékelés, ennek a feladatnak a módszertani kérdéseit a BMT Monitoring és értékelési kézikönyv tartalmazza.

 

A Budapesti Mobilitási Terv (BMT) jelen Célrendszer és intézkedések kötete a korábbi Balázs Mór-terv I. kötet felülvizsgált és átdolgozott változata, amely a fenntartható városimobilitás-tervezés (Sustainable Urban Mobility Planning, SUMP) szellemében – annak első lépéseként – határozza meg a terv alapját képező célokat, azok egymással való viszonyát, valamint a célok elérése érdekében megfogalmazott intézkedéseket. A közlekedés jelentős városformáló erő, gazdaságfejlesztő és környezetalakító tényező, a várospolitika része, ezért a közlekedésfejlesztés céljaiban Budapest és várostérsége egészének érdekei jelennek meg, a főváros által a Budapest 2030 Városfejlesztési Koncepcióban elfogadott városfejlesztési elveknek megfelelően. Ez biztosítja, hogy a közlekedési intézkedések ne elszigetelt beavatkozásként, hanem összehangolt, átfogó kontextusban valósulhassanak meg.

A BMT átfogó célja, hogy a fővárosi közlekedés javítsa Budapest és várostérsége versenyképességét, valamint járuljon hozzá a fenntartható, élhető, vonzó és egészséges városi környezet kialakításához. A Célrendszer és intézkedések kötet széles körű intézményi és társadalmi egyeztetési folyamat eredményeként, három stratégiai célhoz illeszkedve a stratégia megvalósulását elősegítő 59 intézkedést foglal rendszerbe.

Letölthető dokumentumok (1)

BMT 2030 - I. Célrendszer és intézkedésekpdf • 7.94 mb • 2021.02.24. 11:03