Megjelent a Széchenyi lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró és a Várhegyi alagút felújítására vonatkozó ajánlattételi felhívás

A Fővárosi Önkormányzat Magyarország Kormányával együttműködve, a Budapesti Közlekedési Központ által komplex projekt keretében felújítja a Széchenyi lánchidat, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljárót és a Várhegyi alagutat. A projekt részeként 2018. október 9-én, kedden megjelent annak a közbeszerzési eljárásnak az ajánlati felhívása, amely a Fővárosi Önkormányzat és a Kormány közös finanszírozásában ezen műtárgyak felújításának kivitelezését teszi lehetővé.

Széchenyi lánchíd felújítása során elvégzik a meglévő közúti pályalemez teljes elbontását és újjáépítését, a megmaradó acélszerkezetek javítását és korrózióvédelmét, valamint a gyalogos korlátok műemléki felújítását. A kiviteli tervek módosítása szükségessé válik, mivel a gyalogosjárdák körülbelül 80 cm-rel szélesebbek lesznek, amelyhez igazodni fognak a mederpillérek körüli erkélyek, a hídfők, és a kőoroszlánok talapzatai. Megújulnak a hídtartozékok: hídsaruk, dilatációs elemek, kezelőjárdák. A kivitelezés során megtörténik a budai oldali szellőző-felépítmények és a lehorgonyzó kamrák felújítása, ez utóbbiak szigetelést kapnak, valamint kiépül a kamrák árvízi védekezési rendszere is. A Duna-meder szükség szerinti rendezése és a hajózási jelzések korszerűsítése (aktív radar kiépítése) mellett sor kerül a hídfőkben lévő gyalogos aluljárók átépítésére, szélesítésére, a hídfők lépcsőinek átépítésére, valamint a hídfők helyiségeinek felújítására és lehetőség szerinti hasznosítására (budai hídfőben nyilvános illemhely létesítése). Megvalósul a kőoroszlánok, a kőcímerek, a kőfeliratok és a kőfelületek szakszerű restaurálása. A II. világháborús újjáépítést  követően a pesti oldali kőoroszlánok talapzatán nem állították helyre Széchenyi István gróf és Sina György báró bronz címerét, ezek rekonstruálása a megmaradt budai címerek mintájára megtörténik. Műemlékvédelmi egyetértéssel a jelenleg egyágú közvilágítási kandeláberek helyett korhű képek alapján gondosan rekonstruált háromágú kandeláberek kerülnek a láncszerkezetekre. Mind a budai, mind a pesti oldalon a lánclefedő dobok  visszaépítése is a projekt részét képezi. A mederpillérek körüli külső kezelőjárdák elbontása után az eddig eltakart díszítő elemek  láthatóvá válnak majd. A hídon új, gazdaságos és környezetbarát LED technológiás közvilágítás épül ki, a díszvilágítás képes lesz egyedi színek megjelenítésére nemzeti, vagy fővárosi ünnepek alkalmával. Felújítják a pesti rakparton lévő zászlótartó bástyákat is. Gyalogos átkelőhely létesül a pesti hídfő északi és déli járdája között. Kiváltják és átcsoportosítják a hídon lévő közműveket. A hídijárdákban lévő közműaknák kisebb méretben újjáépülnek, a hídszerkezethez illeszkedő alakban.

Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró

A Széchenyi lánchíd pesti hídfője alatti villamos és közúti aluljáróban a megerősített falazatokra új födém épül. A támfalak magassága a dunai árvízszinthez igazodik, a szerkezetben előkészítik a jövőbeni közmű-átvezetés (vízcső) feltételeit, hogy azok pesti alsó rakpartra helyezése az aluljáró szerkezeti bontása nélkül történhessen meg. A Széchenyi István téri és az Eötvös téri villamos megállóhelyek is megújulnak és akadálymentesek lesznek.

Várhegyi alagút

A felújítás során a meglévő leromlott állapotú mozaikburkolatot és téglaboltozatot részlegesen visszabontják, az új teherbíró vasbeton falazat megépítését követően, új mozaikburkolat épül. Teljesen új ventilátoros légcserélési rendszert építenek ki. A közvilágítás led technológiás lesz. A keleti kapuzat északi földszinti és első emeleti helyiségeibe költözik át a híd- és alagútmesteri szolgálat, ahova bekötik mind a Széchenyi lánchíd, mind a Várhegyi alagút gépészeti vezérlését. A keleti kapuzat felszabaduló üzemi helyiségeit szerkezetileg felújítják. A nyugati kapuzatban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek felújítása is megtörténik. Megújul mind az Ellypse, mind a Manna terasz burkolata és szigetelése, illetve a teraszhoz csatlakozó támfalak. A Várhegyi alagúton belüli közlekedési pályaszerkezet átépül a megtervezett új forgalmi rendnek megfelelően. A Várhegyi alagútban elhelyezendő új forgalmi űrszelvény teljes szélessége 9,45 m, amely a tervezett kialakítás szerint magába foglalja a déli oldalon a kiemelt szegélyű 1,5 m széles gyalogos járdát, valamint a 3,7 m széles, a Ny-K irányú (völgymeneti) kerékpáros forgalmat is lehetővé tevő közúti forgalmi sávot. Az űrszelvény északi oldala helyet ad a 3 m széles közúti forgalmi sávnak és az 1,25 m szélességű kiemelt szegélyű K-Ny irányú (hegymeneti) kerékpáros forgalmi sávnak. A projekt keretében beszereznek egy, az alagútszerkezet teljes belső felületén használható takarítógépet is. Az alagútszerkezeten belüli közműveket kiváltják.

Kapcsolódó projektek

A fenti beruházáshoz kapcsolódóan a  1447/2018.(IX.18.) Kormányhatározatban foglaltaknak megfelelően megkezdődhet a Clark Ádám tér, a Széchenyi István tér és a József Attila utca felújításához, továbbá a Vigadó térnél kialakítandó, az alsó rakpartot lefedő, közösségi térként funkcionáló terasz megvalósításához szükséges koncepcióalkotás, amelynek célja, hogy a térségben – akár a körforgalmak megszüntetésével – a zöldfelületek bővítése, a gyalogos-kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása, a sokszínű szabadidő-eltöltési lehetőségek támogatása és pihenőterek kialakítása, valamint a gépjárműforgalom csökkentése megtörténhessen.

A beruházás ütemezése, forgalomtechnika

A ma megjelent ajánlati felhívás alapján a közbeszerzési eljárás lezárását követően, a tervek szerint a tényleges kivitelezési munka 2019 őszén elkezdődhet, 24 hónappal később pedig befejeződhet.

A beruházás a felújítás ideje alatt a Széchenyi lánchídon és a Várhegyi alagútban a közúti forgalom 18 hónapig, a gyalogos-kerékpáros forgalom 24 hónapig tartó lezárása mellett történik. A Széchenyi lánchíd és a Várhegyi alagút egyidejű közúti forgalomkorlátozása alatt zajlanak a közúti-villamos aluljáró – a 2-es villamos korlátozásával járó – munkálatai is.

A közösségi közlekedés átszervezéséről a kivitelezés megindulása előtt részletes tájékoztatást ad a BKK.