Mindent a pótdíjról

Általános információk

Ügyfélszolgálati elérhetőségek pótdíj ügyekben:

 • BKK Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 1 3 255-255 (1, 7, 0 menüpont – mindennap 0–24 óráig)
 • levelezési cím: 1241 Budapest, Pf. 200
 • e-mail:  [email protected]
 • BÖK Kft. telefonos ügyfélszolgálat: + 36 1 4 520-005 (pótdíjakkal és jogi eljárással érintett ügyekben hívható)

Ügyfeleink a pótdíjazással kapcsolatos ügyeiket az alábbi kijelölt BKK ügyfélpontokon intézhetik:

Személyes pótdíj ügyintézésre kijelölt BKK ügyfélpontok Cím Nyitvatartási idő
Központi ügyfélszolgálat Budapest, VII. kerület, Rumbach Sebestyén utca 19-21. Munkanapokon:
hétfő, kedd: 9.00–17.00 óráig
szerda: 9.00–19.00 óráig
csütörtök: 9.00–17.00 óráig
péntek: 9.00–15.00 óráig
szombat, vasárnap és ünnepnapokon: ZÁRVA
Csepel ügyfélközpont Budapest, XXI. kerület, Szent Imre tér HÉV-állomás hétfőtől vasárnapig: 7.00–19.00
(munkaszüneti napokon is nyitva)
Deák Ferenc tér ügyfélközpont Budapest, VII. kerület metróállomás aluljárószint hétfőtől vasárnapig: 7.00–19.00
(munkaszüneti napokon is nyitva)
Déli pályaudvar ügyfélközpont Budapest, I. kerület metróállomás, felszín hétfőtől vasárnapig: 7.00–19.00
(munkaszüneti napokon is nyitva)
Ferenciek tere ügyfélközpont Budapest, V. kerület, Ferenciek tere metróállomás, aluljárószint, „C” kijárat hétfőtől vasárnapig: 7.00–19.00
(munkaszüneti napokon is nyitva)
Kelenföld ügyfélközpont Budapest, XI. kerület, Kelenföld vasútállomás metróállomás aluljáró szint, őrmezői kijárat hétfőtől vasárnapig: 7.00–19.00
(munkaszüneti napokon is nyitva)
Keleti pályaudvar ügyfélközpont Budapest, VII. kerület, metróállomás, aluljárószint hétfőtől vasárnapig: 7.00–19.00
(munkaszüneti napokon is nyitva)
Kőbánya-Kispest ügyfélközpont Budapest, XIX. kerület, metróállomás, felüljárószint hétfőtől vasárnapig: 7.00–19.00
(munkaszüneti napokon is nyitva)
Móricz Zsigmond körtér ügyfélközpont Budapest, XI. kerület, metróállomás, felszín hétfőtől vasárnapig: 7.00–19.00
(munkaszüneti napokon is nyitva)
Széll Kálmán tér ügyfélközpont Budapest, II. kerület, metróállomás, Széll Kálmán tér hétfőtől vasárnapig: 7.00–19.00
(munkaszüneti napokon is nyitva)
Szentlélek tér ügyfélközpont Budapest, III. kerület, HÉV megálló hétfőtől vasárnapig: 7.00–19.00
(munkaszüneti napokon is nyitva)
Rákosmente ügyfélközpont Budapest, XVII. kerület, Pesti út 170/b. hétfőtől vasárnapig: 7.00–19.00
(munkaszüneti napokon is nyitva)

Ezeken a helyszíneken lehetőség van

 • a helyszíni pótdíj utólagos megfizetésére,
 • az utólagos bérletbemutatásra,
 • pótdíj befizetésére,
 • korábban megállapított részletfizetési lehetőség alapján a részletösszeg(ek) befizetésére,
 • pótdíjtartozás lekérdezésére, rendezésére (végrehajtási eljárásokkal érintett ügyekben a BÖK Kft ügyfélszolgálata illetékes),
 • a pótdíjügyekkel összefüggő észrevételek, kivizsgálási kérelmek jegyzőkönyvi felvételére vagy Vásárlók könyvébe történő bejegyzésére,
 • a pótdíj megfizetésére vonatkozó méltányossági, részletfizetési kérelem beadására. Fontos tudni azonban, hogy a kérelem benyújtása nem jelent automatikus mentességet az adott időpontban esedékes pótdíj megfizetése alól, nem jelent fizetési haladékot és pozitív elbírálási kötelezettséget sem a BKK Zrt. részéről. (További információk megtalálhatók a honlapon a BKK Zrt. Üzletszabályzatában.)

A 2017. augusztus 1-je előtti időszakot érintő pótdíj ügyeket (részletfizetés, fizetési meghagyás stb.) a Központi ügyfélszolgálat kezeli.

A pótdíjfizetés lehetőségei, feltételei

1. Pótdíj a helyszínen fizetve

A pótdíj mértéke helyszíni kiegyenlítéskor 8 000,- forintra mérséklődik. A pótdíj helyszíni megfizetéséről a jegyellenőr minden esetben az alábbi pótdíjelismervényt köteles átadni. A helyszínen a jegyellenőrnél a pótdíj megfizetése készpénzben, illetve amennyiben a jegyellenőr rendelkezik bankkártya terminállal, bankkártyával is lehetséges.

2. Helyszíni pótdíj utólagos megfizetése

A helyszíni pótdíj (8.000,- Ft) utólagosan a pótdíjazást követő 2 munkanapon belül az Általános információk pont alatt feltüntetett kijelölt BKK ügyfélpontokon készpénzes vagy bankkártyás megfizetéssel is rendezhető, melyről bevételi pénztárbizonylat kerül kiállításra valamint 2 munkanapon belül teljesített átutalással is rendezhető.

3. Bérletbemutatás és készpénzes vagy bankkártyás befizetés az Általános információk pont alatt feltüntetett kijelölt BKK ügyfélpontokon lehetséges. A befizetésről bevételi pénztárbizonylat kerül kiállításra.

Amennyiben az utas olyan bérletszelvénnyel és hozzá tartozó igazolvánnyal (bérletigazolvány, diákigazolvány, személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) vagy kerékpárbérlettel rendelkezik, amelyik a pótdíjazás időpontjában érvényes (tehát azt megelőzően vásárolták), vagy ingyenes utazási jogosultságot igazoló dokumentumot birtokol, de azt a jegyellenőrzésnél nem tudta felmutatni, úgy pótdíjazását a bérletszelvény és a hozzá tartozó arcképes igazolvány utólagos bemutatására előírt feltételek teljesülése, valamint a bérletbemutatási eljárási díj egyidejű megfizetése esetén a pótdíjazástól számított 5 munkanapon belül az Általános információk pont alatt feltüntetett kijelölt BKK ügyfélpontokon rendezheti. A bérlet bemutatásakor a pótdíjbehajtási folyamat az eljárási díj megfizetése ellenében megszűnik. Az eljárási díj éves, szemeszterre szóló, negyedéves bérletek vagy ingyenes utazási jogosultságot igazoló dokumentum bemutatásakor 1 000,- forint, egyéb bérleteknél 2 000,- forint. A lehetőséggel az utas naptári évenként legfeljebb két alkalommal élhet. A kedvezményes éves, illetve az éves összvonalas Budapest-bérletekre az évi kétszeri korlátozás nem vonatkozik. A díjmentes utazásra jogosultaknál naptári évenként az első két alkalommal 1 000,- forint, minden további esetben 2 000,- forint az eljárási díj mértéke.

A pótdíjazás időpontját követően, azaz utólag vásárolt, illetve cserélt bérletszelvény nem fogadható el bemutatásra abban az esetben sem, ha az érvényessége ugyan a pótdíjazás napján kezdődik, de az értékesítés időpontja a pótdíjazás időpontjánál későbbi.

A bérletbemutatáshoz szükséges dokumentumok

Általános (teljes árú) bérlet esetén:

 • az ellenőr által adott csekk,
 • eredeti, érvényes arcképes igazolvány (a bérletszelvényen feltüntetett sorszámhoz tartozó igazolvány),
 • a pótdíjazás napjára és időpontjában érvényes, eredeti bérletszelvény,
 • a személyazonosságot igazoló dokumentumok (pl. személyi igazolvány és lakcímkártya).

Kedvezményes (nyugdíjas, kisgyerekes) bérlet esetén:

 • az ellenőr által adott csekk,
 • eredeti, érvényes arcképes (nyugdíjas, kisgyerekes) bérletigazolvány,
 • a pótdíjazás napjára és időpontjában érvényes, eredeti bérletszelvény,
 • a személyazonosságot igazoló dokumentumok (pl. személyi igazolvány és lakcímkártya).

Tanuló bérlet esetén:

 • az ellenőr által adott csekk,
 • érvényes diákigazolvány (állandó diákigazolvány vagy a vonatkozó kormányrendelet szerinti, ideiglenes diákigazolványnak minősülő igazolás). Hallgatói/tanulói jogviszony igazolással a tanuló kedvezmény nem vehető igénybe és az utólagos bérletbemutatás alkalmával sem fogadható el,
 • a pótdíjazás napjára és időpontjában érvényes, eredeti bérletszelvény,
 • a személyazonosságot igazoló dokumentumok (pl. személyi igazolvány és lakcímkártya).

Iskolai Igazolás minta PDF formátumban (0,1 MB)

Ingyenes utazási jogosultság esetén:

 • az ellenőr által adott csekk,
 • a jogosultságot igazoló, a pótdíjazás időpontjában érvényes, eredeti hatósági iratok,
 • a személyazonosságot igazoló dokumentumok (pl. személyi igazolvány és lakcímkártya).

Amennyiben az utólagos bérletbemutatást nem a pótdíjazott intézi, egy meghatalmazott személy (pl. családtag, hozzátartozó, stb.) eredeti és hivatalos formátumú meghatalmazás bemutatásával is megteheti a szükséges, eredeti dokumentumok bemutatásával.

A bérletbemutatási díj megfizetésekor kapott bevételi pénztárbizonylatot kérjük, hogy 5 évig szíveskedjék megőrizni.

4. Pótdíj befizetése készpénzátutalási megbízáson, úgynevezett „sárga csekken”

4.1 A 16.000,- Ft alappótdíj rendezése postai befizetéssel csak a BKK által előnyomtatott, az ellenőrtől átvett készpénzátutalási megbízáson

Az ellenőrtől átvett csekkel a pótdíj befizetését 30 napon belül bármelyik postahivatalban teljesítheti. A csekk kitöltésekor a következőkre szükséges figyelni:

 • Minden esetben a pótdíjazott nevét és címét kell feltüntetni a befizető adatainál.
 • A pótdíj összege – 16 000,- forint – amely összeget az ellenőr írja rá a csekkre, de az összeget több helyre és betűvel is ki kell írni.
 • Az olvashatóság és beazonosíthatóság érdekében, kérjük, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki a csekket.
  Hibás kitöltéskor (mivel a csekket javítani nem lehet) a befizetést az Általános információk pont alatt feltüntetett kijelölt BKK ügyfélpontokon vagy az 5. pontban szereplő információk alapján átutalással intézheti.
  A pótdíjbefizetésre belföldi postautalványon, az úgynevezett „rózsaszín csekken” NINCS lehetőség.

4.2 Pótdíjrendezés a fizetési felszólításhoz mellékelt készpénzátutalási megbízáson

Pótdíjtartozását a fizetési felszólításban megadott határidőn belül, a felszólításhoz mellékelt, teljesen kitöltött csekk befizetésével is rendezheti bármelyik postahivatalban.

4.3 Pótdíjrendezés a fizetési megállapodáshoz biztosított készpénzátutalási megbízáson

A fizetési megállapodáshoz mellékelt csekkel a megállapodás szerinti ütemezésben teljesítheti a befizetését bármelyik postahivatalban. A csekk kitöltésekor a következőkre szükséges figyelni:

 • Minden esetben a pótdíjazott nevét és címét kell feltüntetni a befizető adatainál.
 • A fizetendő összeg már rajta van a csekken, de az összeget több helyre és betűvel is ki kell írni.
 • Az olvashatóság és beazonosíthatóság érdekében, kérjük, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki a csekket.
 • Ügyeljen a fizetési határidők betartására!

A pótdíjbefizetésre belföldi postautalványon, az úgynevezett „rózsaszín csekken” NINCS lehetőség.

5. Banki átutalással történő rendezés

A pótdíj befizetése történhet banki (papíralapú megbízással vagy bankjának internetes oldalán keresztül indított) átutalással is.

A BKK Zrt. ehhez kapcsolódó bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt. 10700024-67032082-52200005.

A beazonosítás érdekében a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a pótdíjazott utas nevét és egy azonosítót (pl.: csekkszám, hivatkozási szám, azonosítószám, a pótdíjazás dátuma, levelezés iktatószáma, fizetési meghagyás ügyszáma, felszólító levél azonosítója).

5.1 A 16.000,- Ft alappótdíjjal történő rendezésre a pótdíjazás napjától számított 30 napon belül van lehetőség. Az ellenőrtől kapott csekkről az átutalás közleményeként az azonosítószámot, a pótdíjazás dátumát és a pótdíjazott nevét kell megadni.

5.2 Amennyiben fizetési felszólítást, fizetési meghagyást vagy a pótdíjrendezésre részletfizetés lehetőséget kapott, az abban szereplő összeget kell átutalnia a megjelölt bankszámlaszámra. Az átutalt összeg könyveléséhez, kérjük, írja a közlemény rovatba a pótdíjazott utas nevét és a levélben található azonosítószámot.

6. Megbízott partnerek felé történő pótdíjbefizetés

A megbízott partnerek felé történő fizetés történhet a partner által kiadott csekken, átutalással vagy banki készpénzbefizetéssel a partner által megadott bankszámlaszámra. A befizetés a 4. és 5. pontban rögzítettekhez hasonló.

A BKK Zrt. megbízása alapján pótdíjbehajtásban együttműködő partnerek neve és elérhetősége.

Az utazási feltételek megszegése, pótdíjazás

A BKK Zrt. Üzletszabályzatának hatályos Díjszabás melléklete alapján 16 000,- forint pótdíjat köteles fizetni a pótdíjazást követő 30 napon belül az, aki

 • jegy nélkül, érvénytelen (jegykezelő készülékkel nem érvényesített, lejárt érvényességű vagy többször kezelt) vagy kezeletlen jeggyel, érvénytelen bérlettel, érvénytelen igazolvánnyal utazik, illetve valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe, a kedvezmény igénybevételének jogosságát az ellenőrzés időpontjában érvényes igazolvánnyal igazolni nem tudja,
 • olyan bérlettel vagy diákigazolvánnyal, úti okmánnyal utazik, amelyhez tartozó értékszelvényre az igazolvány sorszáma, a diákigazolványon szereplő oktatási azonosító vagy a diákigazolvány-sorszám, egyéb okmány esetén annak sorszáma nincs ráírva, vagy a ráírás nem a Díjszabás 3.3. pontjának előírása szerinti, vagy a bérletigazolvány vagy diákigazolvány nincs kitöltve, illetve érvényesítve, a kiindulási és a célállomás nincs feltüntetve,
 • az 5/30 BKK napijegy szelvényein nem az előírások szerint jelölte az érvényességi idő kezdetét, vagy azt eltávolítható módon jelölte, javította, egyéb okból egyértelműen meg nem állapítható érvényességi idejű 5/30 BKK napijeggyel utazik,
 • más nevére szóló hetijeggyel utazik,
 • kutyát, kerékpárt vagy túlméretes tárgyat az előírt díj fizetése nélkül szállít, vagy a megváltható jegyekkel, bérletekkel visszaél, a kerékpárbérleten szereplő sorszámú igazolványt vagy díjmentes utazásra jogosító igazolást, igazolványt, továbbá – díjmentes utazásra nem jogosultak esetében – a személyszállításban használt bérletet nem tudja felmutatni,
 • kerékpárt vagy túlméretes tárgyat olyan járművön szállít, amelyen annak szállítása nem megengedett,
 • csomagként, kézipoggyászként vagy túlméretes tárgyként nem szállítható tárgyat visz a járművön,
 • saját maga vagy az általa szállított kézipoggyász, túlméretes tárgy vagy élő állat bepiszkítja a járművet,
 • a vészjelzőt indokolatlanul működésbe hozza,
 • az utazási feltételekben rögzítetteket nem tartja be.

A pótdíj helyszíni kiegyenlítésekor 16 000,- forintról 8 000,- forintra mérséklődik. A pótdíj helyszíni megfizetéséről a jegyellenőr minden esetben pótdíjelismervényt köteles adni. A helyszínen a jegyellenőrnél a pótdíj megfizetése készpénzben, illetve amennyiben a jegyellenőr rendelkezik bankkártya terminállal, bankkártyával is lehetséges.

A helyszíni pótdíj összegének utólagos megfizetésére – készpénzzel vagy bankkártyával – a pótdíjazást követő 2 munkanapon belül az Általános információk pont alatt feltüntetett kijelölt BKK ügyfélpontokon illetve banki átutalással van lehetőség.

Amennyiben az utas a pótdíjat a helyszínen – készpénzben, illetve bankkártyával – nem rendezi, a jegyellenőr (a halasztott fizetés lehetőségét biztosítva) pótdíjazási eljárást kezdeményez. Ennek menete, hogy el kell kérnie az utas pótdíjazáshoz szükséges személyazonosító adatait (név, anyja neve, születési helye és ideje), valamint a lakcímét. Ezek alapján adatfelvételi lapot, „Pótdíjazást elismerő nyilatkozatot” állít ki. Abban az esetben, ha az utas megtagadja személyi adatainak közlését, az ellenőr a helyszínen hatósági személy segítségét kérheti.

A jegyellenőr a pótdíj összegéről csekket és a pótdíjrendezés lehetőségeiről tájékoztatót ad át, amelynek átvételét, illetve személyi adatai közlésének elismerését az utas aláírásával igazolja. Az aláírás és a csekk átvételének megtagadása nem mentesíti az utast a pótdíjazás következményei alól.

Amennyiben az utas olyan bérletszelvénnyel és hozzá tartozó igazolvánnyal (bérletigazolvány, diákigazolvány, személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) vagy kerékpárbérlettel rendelkezik, amelyik a pótdíjazás időpontjában érvényes (tehát azt megelőzően állították ki, vagy ingyenes utazási jogosultságot igazoló dokumentumot birtokol, de azt a jegyellenőrzésnél nem tudta felmutatni, úgy pótdíjazását a bérletszelvény és a hozzá tartozó arcképes igazolvány vagy az ingyenes utazási jogosultságot igazoló dokumentum utólagos bemutatására előírt feltételek teljesülése és a bérletbemutatási eljárási díj egyidejű megfizetése esetén, a pótdíjazástól számított 5 munkanapon belül az Általános információk pont alatt feltüntetett kijelölt BKK ügyfélpontokon rendezheti. A bérlet bemutatásakor a pótdíjbehajtási folyamat az eljárási díj megfizetése ellenében megszűnik. Az eljárási díj éves, szemeszterre szóló, negyedéves bérletek vagy ingyenes utazási jogosultságot igazoló dokumentum bemutatásakor 1 000,- forint, egyéb bérleteknél 2 000,- forint. A lehetőséggel az utas naptári évenként legfeljebb két alkalommal élhet. A kedvezményes éves, illetve az éves összvonalas Budapest-bérletekre az évi kétszeri korlátozás nem vonatkozik. A díjmentes utazásra jogosultaknál naptári évenként az első két alkalommal 1 000,- forint, minden további esetben 2 000,- forint az eljárási díj mértéke.

A pótdíjazás időpontját követően, azaz utólag vásárolt bérletszelvény nem fogadható el bemutatásra abban az esetben sem, ha az érvényessége ugyan a pótdíjazás napján kezdődik, de az értékesítés időpontja a pótdíjazás időpontjánál későbbi.

Amennyiben az utas a vonatkozó kormányrendelet alapján ingyenes utazásra jogosult, de jegyellenőrzéskor azt nem tudja igazolni, a pótdíjazástól számított 5 munkanapon belül az Általános információk pont alatt feltüntetett kijelölt BKK ügyfélpontok valamelyikén a jogosultságot igazoló, a pótdíjazás időpontjában érvényes, eredeti iratok bemutatásakor a pótdíjfolyamat eljárási díj ellenében megszűnik. Az eljárási díj mértéke naptári évenként az első két alkalommal 1 000,- forint, a minden további esetben 2 000,- forint.

Amennyiben pótdíjazáskor a jegyellenőr a bérletszelvényt és/vagy a bérletigazolványt bevonja, a bérletbemutatásra nincs lehetőség.

Aki tartozását 30 napon belül nem egyenlíti ki, az a 16 000,- forint alappótdíjon felül 16 000,- forint késedelmi díjat és 500,- forint eljárási díjat (összesen 32 500,- forintot) köteles fizetni.

Ha a 30 napon túli pótdíjösszeg sem kerül rendezésre, a jogos követelések behajtása érdekében a BKK Zrt. fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezi. A fizetési meghagyással szemben tett ellentmondás esetén az eljárás peres eljárássá alakul. A jogerős fizetési meghagyás, illetőleg a peres eljárás eredményeként hozott, az utast elmarasztaló bírósági jogerős döntés alapján a BKK Zrt. végrehajtási eljárást is kezdeményezhet.

A BKK Zrt. jogosult arra, hogy a pótdíjkövetelések kezelésébe, a pótdíjkövetelések behajtásába harmadik személy közreműködőket vonjon be, akik – a pótdíjkövetelés engedményezése nélkül is – a pótdíjkövetelések érvényesítésében a BKK Zrt. nevében és helyett eljárnak. A BKK Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy a jogos pótdíjköveteléseit a jelenleg hatályos Polgári Törvénykönyv engedményezésről szóló Ptk. 6:193-201. § rendelkezései, illetve a korábbi Ptk. 328-330 §-ainak alapján a Kötelezettel szemben fennálló követelését másra ruházhatja át.. Az utas a hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a BKK Zrt. a vele szembeni pótdíjkövetelését harmadik személyre engedményezi, vagy akár engedményezés nélkül a pótdíjkövetelés érvényesítésének, behajtásának folyamatába harmadik személy közreműködőt von be, a BKK Zrt. által kezelt utasadatokat a Társaság átadhassa az engedményesnek, vagy a pótdíjkövetelés érvényesítésébe, behajtásába bevont harmadik személyeknek.

A pótdíj megfizetésének elmaradásakor a BKK Zrt. jogosult a pótdíj behajtásával összefüggésben, a pótdíj összegén felül felmerülő valamennyi költségét (eljárási díj, ügyvédi munkadíj, postaköltség és a kifizetés napjáig járó kamat) az utasra hárítani.

A BKK Zrt. pilot jelleggel bevezeti az úgynevezett Pótdíjasszisztens rendszert

A BKK Pótdíjasszisztens rendszerének lényege, hogy azon pótdíjazott Ügyfeleinket, akik az adatfelvétel során önkéntes alapon megadják e-mail címüket, automatizált módon tájékoztatjuk az aktuális pótdíjazásra vonatkozó pótdíjtartozásuk rendezésének legoptimálisabb módjáról, a befizetési határidőkről, a befizetés lehetőségeiről.

Jegyellenőreink 2020. január 20-tól kezdődően, a pótdíjazás során felajánlják Ügyfeleinknek az e-mail címük önkéntes hozzájárulásuk alapján történő rögzítését, az emlékeztető üzenetek és teljes körű tájékoztatás megküldése érdekében.

A pótdíjazott személy adatainak nyilvántartásba vételét követően azonnal üzenetet küldünk a 2 munkanapon belüli kedvezményes befizetés lehetőségéről (16.000 Ft helyett 8.000 Ft), továbbá megküldésre kerülnek a pótdíjazással és adatvédelemmel kapcsolatos anyagok.

A pótdíjazástól számított 15. napon ismételt figyelemfelhívást küldünk, melyben a pótdíj összegének, pótdíjazástól számított 30. nap utáni emelkedéséről tájékoztatjuk Ügyfelünket.
Az adott eseménnyel kapcsolatos utolsó tájékoztatót a pótdíjazástól számított 28. napon küldjük ki, melyben ismét tájékoztatjuk az alacsonyabb összegű pótdíj (16.000 Ft) befizetésének lehetőségéről, továbbá arról, hogy az alappótdíj összege 32.500Ft-ra emelkedik a pótdíjeseménytől számított 31. napon.

A bankkártyás elektronikus fizetési megoldás integrálása még a pilot időszakában megvalósul, így Ügyfeleink a későbbiekben újabb fizetési opcióként ezen funkciót is igénybe vehetik.

Méltányossági kérelem

A BKK Zrt. pótdíjköveteléseinek behajtásával kapcsolatos tevékenységet a 2017. március 27. napján kelt, 1128/22666-2/2017/1024 számú Megbízási Szerződés alapján 2017. április 1-től kezdődően a BKK Zrt. 100%-os tulajdonában álló, Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. (a továbbiakban BÖK Kft.) látja el.

A követeléskezelésre szerződött partnereknek átadott ügyekkel kapcsolatban az események és az adósság teljes körű kezelése a BKK Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló és megbízásából eljáró partner hatásköre, így a kérelmet a megbízott partner felé kell megküldeni.

A pótdíjtartozás rendezése érdekében fizetési halasztás kérése vagy részletekben történő megfizetése írásban, a BKK Zrt. honlapjáról is letölthető formanyomtatvány kitöltését követően kérhető postai úton megküldött, illetve elektronikus úton küldött levélben. A kérelem továbbá benyújtható az Általános információk pont alatt feltüntetett kijelölt BKK ügyfélpontokon, illetve a BÖK Kft. ügyfélszolgálatán. A kérelmet a pótdíjfizetésre kötelezett utas vagy hiteles meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja nyújthatja be, kiskorú pótdíjazott esetében pedig a törvényes képviselője. Az elektronikus és postai úton küldött levélben feladott kérelemnek is meg kell felelnie a formanyomtatványban rögzített követelményeknek és adattartalomnak. Az elektronikus vagy postai úton feladott, de a formanyomtatvány adattartalmának meg nem felelő és/vagy a kérelmező/pótdíjazási esemény egyértelmű beazonosíthatóságát nem biztosító kérelmek benyújtása nem minősül érvényesen benyújtott méltányossági kérelemnek. Ilyen esetben a BKK Zrt. hiánypótlási felhívást küld. Amennyiben a BKK Zrt. hiánypótlási felhívása bármely okból nem kerül kiküldésre a kérelmező felé, ez a körülmény a kérelmezőt a pótdíjkövetelés kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettsége alól nem mentesíti, és a pótdíj megfizetésére vonatkozó kötelezettsége alóli kimentő körülményként nem hivatkozhat rá. A kérelmeket úgy kell kitölteni, hogy azokra a postai kézbesítés útján történő válaszadás is lehetővé váljon, vagyis értesítési cím megadása minden esetben szükséges.

A pótdíjazással kapcsolatos méltányossági kérelem benyújtására a pótdíjazást vagy fizetési felszólítást követő 3 hónapon belül van mód. A méltányossági kérelemnek tartalmaznia kell a pótdíjazás és a pótdíjazott beazonosításához szükséges adatokat (név, születési hely és idő, anyja neve), a pótdíjazott elérhetőségét (postai levelezési cím, telefonszám), a pótdíjazási események dátumát, azok azonosítószámát, a kérelem indokát, az indokot megalapozó dokumentumokat. (Kiskorú pótdíjazott esetében a törvényes képviselő(k) anyagi és szociális helyzetét igazoló dokumentumok benyújtása is szükséges).

A kérelem elbírálásakor az aktuális összes tartozást figyelembe kell venni. Méltányossági döntés a kérelem benyújtásakor fennálló pótdíjkövetelés teljes összegét érintően hozható.

A pótdíjrendezési kedvezmények megadására jogosult a pótdíjazással kapcsolatos összes dokumentumot megvizsgálja, döntését az összes körülmény figyelembevételével hozza meg.

A méltányossági kérelem benyújtása nem jelent a kérelem benyújtásának időpontjában esedékes pótdíj összegének megfizetése alóli automatikus mentességet, nem jelent fizetési haladékot a tartozás megfizetésével kapcsolatosan, illetve pozitív elbírálási kötelezettséget a BKK Zrt. illetve a BÖK Kft. részéről.

A méltányossági kérelem és a reklamáció elbírálására és a válasz megküldésére a bejelentés beérkezésétől számított 30 naptári nap áll rendelkezésre. Amennyiben a kérelem elbírálása és megválaszolása a 30 naptári napos határidőn belül nem lehetséges, úgy a BKK Zrt. vagy a BÖK Kft. a határidő lejártát megelőzően tájékoztató levelet küld az ügyfél részére, mellyel a válaszadási határidő további, legfeljebb hatvan naptári nappal meghosszabbítható.

Méltányossági kérelem elutasítása esetén az elutasítás időpontjában aktuális pótdíjösszeg megfizetése kötelező, figyelembe véve a hatályos Díjszabásban rögzített – 30 napon belüli és 30 napon túli megfizetés esetén – aktuális díjtételeket.

A méltányossági kérelem benyújtásával kapcsolatos további információk megtalálhatók honlapunkon a BKK Zrt. Üzletszabályzatában.

Méltányossági kérelem PDF formátumban (0,2 MB)

Gyakran feltett kérdések

Miért kell fizetnem, ha bemutatom az érvényes bérletemet és a hozzá tartozó igazolványt?

Szolgáltatásunk igénybevételéhez nem elégséges a bérletszelvény megvásárlása, azt ellenőrzéskor – a viteldíj megfizetésének igazolásaként – a hatályos Díjszabásban meghatározott igazolvánnyal (bérletigazolvánnyal, diákigazolvánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel, kártyaformátumú vezetői engedéllyel) fel kell mutatni, át kell adni az ellenőrzést végző személynek. Amennyiben az utazáskor a bérletszelvényt és/vagy a kapcsolódó igazolványt nem tudta kollégánknak bemutatni, úgy jogosan pótdíjazták Önt. Lehetőséget biztosítunk azonban utólag, a pótdíjazástól számított 5 munkanapon belül, hogy az Általános információk pont alatt feltüntetett kijelölt BKK ügyfélpontokon, a hatályos Díjszabásban rögzített eljárási díj lerovása és az előírt feltételek együttes teljesülése mellett kedvezményesen rendezze pótdíjazását. Az eljárási díj megfizetése kötelező, mivel a pótdíjazási eljárás, annak munkafolyamatai költséget generálnak Társaságunk számára.

Mit tegyek, ha a kedvezmény igénybevételét igazoló igazolványt az utólagos bérletbemutatás határidején belül nem tudom beszerezni, érvényesíttetni?

Az utólagos bérletbemutatás olyan dokumentumokkal (időben érvényes bérletszelvény és érvényes, fényképes igazolvány, ingyenes utazásra jogosító igazolvány) teljesíthető, melyek az ellenőrzés időpontjában már a pótdíjazott tulajdonában vannak, azonban a helyszínen felmutatni nem tudja. A szabályozás szándéka szerint az utólagos bérletbemutatásra rendelkezésre álló határidő, a pótdíjazást követő 5 munkanap nem a hiányzó dokumentumok pótlására, beszerzésére szolgál.

Mi történik, ha nem foglalkozom a felszólító levelekkel?

Egy esetleges passzív magatartás a további behajtási lépések megindítását nem akadályozza. A tartozás összege növekedésének és a további jogkövetkezmények elkerülésének érdekében a fizetési felszólításokra mindenképpen célszerű reagálni, a levelet küldőt megkeresni. Ha a felszólítás ellenére a befizetés nem teljesül, a jogos pótdíjkövetelések kiegyenlítése, behajtása érdekében a BKK Zrt. fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezi, szükség szerint végrehajtóhoz fordul. Ebben az esetben a pótdíjkövetelésen felül felmerülő költségek (eljárási díj, ügyvédi munkadíj, postaköltség és a kifizetés napjáig járó kamat) megfizetése is a pótdíjazottat terhelik majd.

A fizetési meghagyások kibocsátását a Magyar Országos Közjegyzői Kamarán keresztül elektronikus úton kezdeményezzük, a rendszer az eljáró közjegyző kijelölését az adós lakhelyétől függetlenül végzi. A végrehajtási eljárások esetében az eljáró bírósági végrehajtó az adós lakóhelye szerinti illetékesség alapján kerül meghatározásra.

Amennyiben a fizetési felszólítást a címzett nem veszi át, úgy a hivatalos iratok kézbesítésére alkalmazandó kézbesítési vélelem áll be, ami alapján megindításra kerülnek a további behajtási lépések. Egy jogi eljárásban a pótdíjfizetésre kötelezett saját magatartására, mulasztására alapítottan nem hivatkozhat arra, hogy a felszólítás kézbesítésének meghiúsulásához joghatály nem fűződik.

Amennyiben a követelés behajtását a BKK Zrt. már átadta a behajtást ellátó szervezetnek, úgy egyeztetésre és a pótdíjtartozás kiegyenlítésére alapvetően ott van lehetőség.

Miért nem tudok telefonon minden adatot egyeztetni? Miért nem tudom más adatait lekérdezni?

Az Ön személyes adatainak védelmében, az adatvédelmi törvény előírásainak figyelembevételével telefonos tájékoztatásra csak az érdeklődő személy illetékességének – személyes adatok alapján történő – egyértelmű azonosítás esetén van lehetőség.

Mit csináljak, ha a pótdíjazott már nem lakik ott, ahol én, és nem tudom, hol tartózkodik?

A felszólító leveleket a pótdíjazott által megadott vagy a KEKKH-nál nyilvántartott lakcímére tudjuk küldeni. Ha a fizetésre kötelezett már nem lakik a megadott címen, kérjük, hogy írásban jelezzék felénk az utolsó ismert lakcímét. Végső esetben lehetőség van kényszerkijelentés alkalmazására, vagy okirattal történő visszaélés miatt rendőrségi feljelentést lehet tenni.

Mit tegyek, ha ellopták (elhagytam) az irataimat és/vagy visszaélnek az adataimmal?

A pótdíjazás körülményeinek ismeretében javasolhatjuk, hogy forduljon a rendőrséghez, személyes adatokkal és/vagy személyes okmányokkal történő visszaélés miatt, majd a be/feljelentés másolati példányát küldje el Társaságunknak (postai úton: BKK Zrt. 1241 Budapest, Pf. 200., vagy elektronikus úton a [email protected] e-mail címre).

Nem volt pótdíjazásom, visszaélnek adataimmal, vétlen vagyok. Miért én rohangáljak a saját igazam után, miért én járjak a rendőrségre?

Amennyiben a pótdíjazáskor az Ön személyes adataival (irataival) visszaélés történt, úgy a személyes adatok alapján a pótdíjkövetelésünk Önnel szemben áll fenn. A személyes adatokkal történő visszaélés bűncselekmény, amit az Ön adatait sajátjaként megadó személy az Ön sérelmére követett el. Ennek megfelelően feljelentést is csak Ön tehet, annak érdekében, hogy tisztázza magát. Mi ebben lehetőségeink szerint segítséget nyújtunk, azonban harmadik személy nevében eljárni nincs lehetőségünk.

Nem kaptam felszólító levelet, küldenek?

Már a pótdíjazás során első felszólításként olyan csekket és tájékoztatót adnak ellenőr kollégáink, melyen részletes tájékoztatás található a pótdíj rendezésének szabályairól és a rendezés elmaradásának következményeiről. A felszólító levél az önkéntes pótdíjrendezésre biztosított 30 nap után kerül kiküldésre. Ekkor már a pótdíjtartozás összege a hatályos Díjszabás szerint változik, késedelmi és eljárási díjjal emelkedik. A felszólító levelet Társaságunk, illetve Társaságunkkal szerződéses kapcsolatban álló megbízottjaink (behajtásban résztvevő ügyvédi irodák, követeléskezelő cégek) is küldhetik.

Megbüntettek, elismerem, de anyagi lehetőségeim szűkösek. Kérhetek méltányosságot?

A hatályos Üzletszabályzatban részletesen leírt feltételek teljesülése esetén igen. Felhívjuk azonban szíves figyelmét, hogy a kérelem befogadása nem jelent kötelezettséget a pozitív bírálatra. Az elbírálás egyedileg, de egységes elvek és mértékek alapján történik. Alapvetően a pótdíjtartozás részletekben történő teljesítésével vagy fizetési haladék biztosításával tudjuk a fizetési kötelezettség terhét csökkenteni. A kérelem indokoltságát megalapozó dokumentumokat célszerű rögtön a beadáskor csatolni a beadványhoz.

Amennyiben már fizetési meghagyás került kibocsátásra, de az még nem emelkedett jogerőre, úgy lehetősége van az ügyben eljáró felé részletfizetési kérelmet benyújtani. A fizetési meghagyás jogerőre emelkedését követően indokolt esetben részletfizetési kérelmet a követelés jogosultja, a BKK Zrt. felé van lehetősége benyújtani. Tekintettel arra, hogy a BKK Zrt. pótdíjköveteléseinek ügykezelésével kapcsolatos tevékenységet a BÖK Kft. látja el, a gyorsabb ügyintézés érdekében kérelmével szíveskedjen közvetlenül a BÖK Kft.-hez fordulni.

Végrehajtási szakban lévő követelés esetében részletfizetési igényével az illetékes bírósági végrehajtót kell keresnie.

Kiskorú gyerek pótdíjazása esetén a szülő kapja a felszólító levelet?

Álláspontunk szerint, amennyiben a kiskorú a törvényes képviselő döntése alapján már önállóan veheti igénybe Társaságunk szolgáltatását, akkor az Utazási feltételek megszegése esetén pótdíjazható is. Társaságunk feltételezi a szülő és gyermeke közötti bizalomra épülő viszonyt, hogy amennyiben sor kerül a pótdíjazásra, akkor a kiskorú tájékoztatja a törvényes képviselőt a keletkezett fizetési kötelezettségről, átadja a pótdíj megfizetése kötelezettségéről és lehetőségéről szóló írásos tájékoztatót és csekket, elősegítve ezzel a pótdíjazás mielőbbi, alacsonyabb költséggel történő rendezését.

Az ellenőr pótdíjazáskor csak a gyermek adatait tudja felvenni, mert Ő a pótdíjazott. Emellett a kiskorúnál nincs olyan okirat, amellyel hitelt érdemlően tudná igazolni a törvényes képviselője pontos nevét és címét. A felszólítást csak a kiskorú pótdíjazott törvényes képviselőjének címezve küldhetjük. Fizetési felszólítás a törvényes képviselő részére az alappótdíj rendezésére biztosított 30 napot követően kerül kiküldésre, azonban ekkor már a késedelmi és eljárási díjjal növelt összeggel.

Fizetési meghagyás esetén miből tevődik össze a fizetendő összeg, hogyan rendezhető a tartozás?

Jogerős fizetési meghagyás esetén már a jogszabályban rögzítettek szerinti járulékos díjakat, költségeket is Önnek kell megfizetni. A fizetési meghagyás alapján fizetendő összeg a pótdíjkövetelésből (alappótdíj, késedelmi és eljárási díj), továbbá a Társaságunk által megelőlegezett eljárási díjból, jogtanácsosi vagy ügyvédi munkadíjból és a kifizetés napjáig járó, Ptk. szerinti késedelmi kamatból tevődik össze. A fizetési meghagyás a kamat kivételével tételesen és összegszerűen tartalmazza a fizetési kötelezettséget. A fizetendő kamat összege a főkövetelés összegéből, a követelés lejárati és a megfizetési dátumából számítható ki.

A fizetési meghagyáson megtalálható a BKK Zrt. pótdíjbefizetésekre elkülönített bankszámlaszáma, ahová a befizetést teljesítheti. Közleményben a kötelezett nevét és a fizetési meghagyás ügyszámát mindenképpen tüntesse fel.

Hány éves kortól kell érvényesítő matrica a diákigazolványra?

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. paragrafus (1) bekezdése szerint a tanköteles tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes azon tanévet követő október 31. napjáig, amely tanévben a tanuló a tanköteles kor felső határát betölti. A tanköteles kor felső határát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (3) és 97. § (1) bekezdése határozza meg.

Honnan tudhattam volna, hogy mit kell csinálnom a pótdíjazás után?

A helyszínen a jegyellenőrnél a pótdíj megfizetése készpénzben, illetve amennyiben a jegyellenőr rendelkezik bankkártya terminállal, bankkártyával is lehetséges. A jegyellenőrzést végző kollégák a pótdíjazáskor élőszóban is nyújtanak tájékoztatást, továbbá az átadott pótdíjbefizetésre szolgáló csekkhez is tartozik egy részletes írásos tájékoztató a pótdíjrendezés lehetőségeiről (utólagos bérletbemutatás, csekkes befizetés, átutalás, az Általános információk pont alatt feltüntetett kijelölt BKK ügyfélpontokon történő befizetés.

Hol és hogyan tehetek a pótdíjazással kapcsolatban panaszt, adhatok be méltányossági kérelmet?

A pótdíjtartozás rendezése érdekében fizetési halasztás kérése vagy részletekben történő megfizetése írásban, a BKK Zrt. honlapjáról is letölthető formanyomtatvány kitöltését követően kérhető postai úton megküldött, illetve elektronikus úton küldött levélben. A kérelem továbbá benyújtható az Általános információk pont alatt feltüntetett kijelölt BKK ügyfélpontokon, illetve a BÖK Kft. ügyfélszolgálatán.

Ezen túlmenően a pótdíjazással kapcsolatos panasz és méltányossági kérelem írásos formában az „Általános információk” pont alatt szerepeltetett elérhetőségeken postai úton, illetve elektronikus levelezési címre küldve is benyújtható.

Adatkezelési tájékoztató

A BKK Zrt. adatkezelési tájékoztatója pótdíjazás során a honlapon érhető el.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.