Csere és visszaváltás

A cserével és visszaváltással kapcsolatos általános szabályok:

 • A csere és visszaváltás csak egyértelműen beazonosítható jegyek és bérletek esetében lehetséges. Beazonosíthatóak azok a jegyek, bérletek, amelyekről megállapítható eredetiségük, továbbá az, hogy pontosan (sorszámot is beleértve) milyen jegy- vagy bérletfajta van az adott papírra nyomtatva, és azokból nem hiányzik lényeges rész (például nem szakadt le a hologram), továbbá vonaljegy típusú jegyeknél az, hogy voltak-e kezelve. Ha a jegy- és bérletkiadó automata hibásan nyomtatta a jegyet vagy bérletet, ami miatt az nem beazonosítható egyértelműen, akkor az ügyfélközpontokban, a Rumbach Sebestyén utca 19-21. szám alatti Központi ügyfélszolgálaton és a repülőtéri ügyfélszolgálatokon jegyzőkönyv/méltányossági kérelem felvétele, és az eset kivizsgálása, visszatérítés kérhető.
 • Több szelvényből álló bérleteknél az adott időpontban érvényes szelvényt, illetve az azt követő időszakra érvényes szelvényeket is le kell adni. Több szelvényből álló jegyek esetén valamennyi, még fel nem használt szelvényt le kell adni.
 • Amennyiben a cserére vagy visszaváltásra hozott jegyről, bérletről az ügyfél számlát kért vásárláskor, a cseréhez vagy visszaváltáshoz be kell mutatnia az eredeti számlát. A visszaváltásról visszárubizonylat készül, az arra kerülő nevet és címet tartalmazó személyazonosításra és lakcím igazolására alkalmas fényképes okmányát a visszaváltást kérő ügyfélnek be kell mutatnia. Az arcképes igazolványhoz kötött jegyek, bérletek készpénzes visszaváltása esetén a jegyhez, bérlethez tartozó igazolványt is fel kell mutatni.
 • A mobiljegy alkalmazásban váltott jegyek és bérletek cseréje nem lehetséges, visszaváltásra a fel nem használt jegyek és bérletek esetében (repülőtéri vonaljegynél a vásárlástól számított 2 évig, egyéb jegyeknél és bérleteknél az érvényességi idő kezdete előtt) van lehetőség.
 • A MÁV-START Zrt. és a Volánbusz Zrt. saját rendszerén kiadott Budapest-díjtermékeket, továbbá a Volánbusz Zrt. által kiadott környéki jegyeket és bérleteket nem a BKK Zrt. cseréli és nem váltja vissza; a cserét vagy visszaváltást a vásárlás helyén (az értékesítőnél) kell kezdeményezni. A MÁV alkalmazásból vásárolt jegyek és bérletek cseréjéről, visszaváltásáról itt tájékozódhat.

A vonaljegy típusú jegyek felhasználhatósági idejéről, és az ehhez kapcsolódó cseréről és visszaváltásról külön tájékoztatóban olvashat.

A 2013-tól kezdődően váltott, de utazásra még fel nem használt vonaljegy típusú jegyek közül a sérült, megrongálódott jegyek 250 Ft kezelési díj ellenében, a jegy- és bérletkiadó automata által hibásan nyomtatott vagy megfakult jegyek kezelési díj nélkül becserélhetők azonos típusú jegyekre. A csere az ügyfélközpontokban, a Rumbach Sebestyén utca 19-21. szám alatti Központi ügyfélszolgálaton és a repülőtéri ügyfélszolgálatokon lehetséges.

A vonaljegy típusú jegyek visszaváltására a 2013-tól kezdődően váltott, de utazásra még fel nem használt jegyek esetében van lehetőség 250 Ft kezelési díj ellenében az előzőekben felsorolt helyeken.

A környéki jegyek cseréje és visszaváltása az előzőektől eltérően a vonatkozó jogszabályra tekintettel kezelési díj felszámítása nélkül történik.

A mobiljegy alkalmazásban váltott repülőtéri vonaljegy nem cserélhető, visszaváltása az alkalmazásban, kezelési díj felszámítása nélkül lehetséges.

A HÉV-jegyek közül (ha azok még nem lettek felhasználva utazásra) a sérült, megrongálódott jegyek 250 Ft kezelési díj ellenében, a jegy- és bérletkiadó automata által hibásan kiadott vagy megfakult jegyek kezelési díj nélkül becserélhetők azonos típusú és érvényességi idejű jegyekre. A csere az ügyfélközpontokban, a Rumbach Sebestyén utca 19-21. szám alatti Központi ügyfélszolgálaton és a repülőtéri ügyfélszolgálatokon lehetséges.

A HÉV-jegyek visszaváltása az érvényesség kezdőnapja előtt lehetséges a BKK bármely bérletpénztárában, ügyfélközpontjában, Központi és repülőtéri ügyfélszolgálatán, amennyiben a jegy ára meghaladja a kezelési díj (250 Ft) összegét.

A MÁV alkalmazásból vásárolt jegyek cseréjéről, visszaváltásáról itt tájékozódhat.

Cserélhető napijegy típusú jegyek és bérletek:

 • Budapest 24 órás jegy
 • Budapest csoportos 24 órás jegy
 • Budapest 72 órás jegy
 • Budapest-hetijegy
 • Nosztalgia napijegyek
 • Félhavi (15 napos), havi (kivéve: havi bérlet álláskeresőknek), negyedéves, szemeszterre szóló és különféle éves bérletek

Kétféle csere lehetséges papír alapú cikkeknél:

 1. a cserére hozott cikk helyett azonos típusú és azonos érvényességű cikket kér. Például kimosott, megrongálódott bérlet helyett, vagy igazolványszám változása miatt azonos típusú és érvényességű új bérletet;
 2. a cserére hozott cikk helyett legalább azonos értékű (azonos árú vagy drágább) és azonos érvényességi kezdetű cikket kap az ügyfél. Például havi bérlet helyett – az árkülönbözet megfizetésével – negyedéves bérletet azonos érvényességi kezdettel.

A MÁV alkalmazásból vásárolt bérletek cseréjéről, visszaváltásáról itt tájékozódhat

Mobiltelefonos alkalmazásból váltott jegyek és bérletek cseréje nem lehetséges.

A csere díja 250 Ft, az éves bérleteknél (a havi árral rendelkező, év közben is megvásárolható és visszaváltható éves bérletet kivéve) 500 Ft. Jegy- és bérletkiadó automata által hibásan nyomtatott, továbbá a megfakult szelvények esetében az azonos típusú és érvényességi idejű cikkre történő csere kezelési díj felszámítása nélkül történik (ilyen esetben a fenti felsorolásban nem szereplő jegyek és bérletek is cserélhetők).

Ha papír alapú, igazolványhoz kötött jegy vagy bérlet cseréje során új igazolványszámot vagy nevet kell feltüntetni, illetve a mobiljegy alkalmazáson keresztül vásárolt jegyekhez vagy bérletekhez rendelt igazolványszám módosítása esetében az alábbi feltételek egyikének is teljesülnie kell:

 • fel kell mutatni azt az igazolványt, amellyel a cserére hozott jegyet vagy bérletet eddig használták, és azt az igazolványt is, amellyel az új jegyet vagy bérletet használni fogják (az igazolványok ugyanahhoz a személyhez kell, hogy tartozzanak),
 • 30 napnál nem régebben került kiállításra az új igazolvány,
 • a jegyen, bérleten feltüntetett igazolványszámhoz képest legfeljebb 3 karakter módosítása szükséges azon igazolvány alapján, amellyel a jegyet vagy bérletet használni fogják (az igazolványt fel is kell mutatni).

A felsorolt cikkek esetében a csere a BKK bármely bérletpénztárában, ügyfélközpontjában, Központi és repülőtéri ügyfélszolgálatán lehetséges, kivéve az éves bérleteket és az átutalással vásárolt cikkeket. A különféle éves bérletek, átutalással vásárolt cikkek és arckép nélküli bérletek cseréjét a Baross téri ügyfélközpont, a Deák téri ügyfélközpont és a Rumbach Sebestyén utca 19-21. szám alatti Központi ügyfélszolgálat végzi. Az éves bérletek cseréje a Baross téri és a Deák téri ügyfélközpontban csak 250 ezer Ft értékhatárig lehetséges. Átutalással vásárolt jegyek és bérletek cseréjét a vásárló az internetes rendelő felületen kezdeményezheti.

Adott személy részére tévedésből duplán (azonos érvényességi idővel) megvásárolt bérletek esetében lehetőség van az egyik bérlet cseréjére – a cserét követően két darab, egymást követő érvényességi idejű bérlettel fog rendelkezni (például két, egyaránt március 1-31. érvényességi idejű bérlet esetében az egyik kicserélhető április 1-30. érvényességűre). Adott személy részére szóló azon bérletek esetében, amelyeknek legalább egy közös érvényességi napja van (például március 5-árpilis 4. érvényességi idejű bérlet után tévedésből április 4-május 3. érvényességi idővel vásárolt bérlet) a későbbi érvényességi kezdetű bérlet cserélhető azonos típusú, de eltérő kezdőnapú bérletre (annak érdekében, a két bérlet érvényességi ideje folyamatos legyen, az előző példában az április 4-ei kezdetű bérlet helyett kérhető április 5-ei kezdetű). A csere az érvényességi idő kezdetétől számított 7. napig végezhető el az ügyfélközpontokban, a Rumbach Sebestyén utca 19-21. szám alatti Központi ügyfélszolgálaton és a repülőtéri ügyfélszolgálatokon az adott bérlettípusra vonatkozó kezelési díj megfizetése mellett. Amennyiben éves bérletet vagy átutalással vásárolt bérletet kell cserélni, az ügyet a Baross téri ügyfélközpont, a Deák téri ügyfélközpont vagy a Rumbach Sebestyén utca 19-21. szám alatti Központi ügyfélszolgálat kezeli. Ha a cserélendő bérlet szemeszterre szóló bérlet, valamilyen éves bérlet, vagy pedig a csere elővételi korlátozásba ütköznék, a csere helyett visszaváltásra kerül sor.

Visszaváltható napijegy típusú jegyek és bérletek:

 • Budapest 24 órás jegy
 • Budapest csoportos 24 órás jegy
 • Kedvezményes csoportos tanulójegy
 • 5/30 BKK napijegy
 • Nosztalgia napijegyek
 • Budapest 72 órás jegy
 • Budapest-hetijegy
 • Félhavi (15 napos), havi (kivéve: havi bérlet álláskeresőknek), negyedéves, szemeszterre szóló bérletek
 • Havi árral rendelkező éves bérletek
 • Arckép nélküli éves Budapest-bérlet
 • Éves nosztalgiabérlet

A visszaváltás csak az érvényességi idő kezdete előtt lehetséges, kivéve a havi árral rendelkező éves bérleteket, amelyek év közben is visszaválthatók (csak a meg nem kezdett hónapra eső árat térítjük vissza), illetve az 5/30 BKK napijegyet, amely a 30 napos felhasználhatósági idő kezdete előtt váltható vissza.

A papír alapú cikkek esetében a visszaváltás díja 250 Ft, az éves bérleteknél (a havi árral rendelkező, év közben is megvásárolható és visszaváltható éves bérletet kivéve) 500 Ft. A mobiljegy alkalmazásban váltott jegyek és bérletek visszaváltása kezelési díj felszámítása nélkül lehetséges.

A papír alapú cikkek esetében a visszaváltás a BKK bármely bérletpénztárában, ügyfélközpontjában, Központi és repülőtéri ügyfélszolgálatán lehetséges, kivéve az éves bérleteket és az átutalással vásárolt cikkeket, illetve arckép nélküli bérleteket. A különféle éves bérletek és az arckép nélküli bérletek visszaváltását a Baross téri ügyfélközpontban, a Deák téri ügyfélközpontban és a Rumbach Sebestyén utca 19-21. szám alatti Központi ügyfélszolgálaton válthatók vissza. Az éves bérletek visszaváltása a Baross téri és a Deák téri ügyfélközpontban csak 250 ezer Ft értékeshatárig lehetséges. Az átutalással vásárolt jegyek és bérletek visszaváltása (az ellenérték adott bankszámlára történő, kezelési díjjal csökkentett összegű visszautalása) a BKK Üzleti és Partneri Értékesítés Szakterületénél kezdeményezhető. Ehhez ki kell tölteni a szükséges nyomtatványt, amelyet a visszaváltandó cikkel együtt le kell adni a Rumbach Sebestyén utca 19–21. szám alatt (a III. emeleten, az Üzleti és Partneri Értékesítés ügyintézőinél). A mobiljegy alkalmazásban váltott jegyek és bérletek visszaváltása az alkalmazásban lehetséges.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.