Tudnivalók számla- és nyugtaadásról

Készpénzfizetési számlával kapcsolatos tájékoztatás

A BKK Zrt. jegy- és bérletpénztárainál 1,5 millió Ft összeghatár felett jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek készpénzzel nem vásárolhatnak, ezen vásárlásokat kérjük átutalás útján, vagy bankkártyás fizetéssel (a bankkártyás fizetési lehetőséget biztosító bérletpénztáraink és ügyfélközpontjaink az értékesítési pont keresőben szűrhetők) szíveskedjenek intézni [az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 38. § (3a) bekezdése alapján].

A BKK Zrt. bérletpénztárainál, ügyfélközpontjainál magánszemélyek készpénzzel és bankkártyával, továbbá jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek bankkártyával 3,6 millió Ft összeghatárig vásárolhatnak, mivel ezen értékhatár felett történő vásárlás esetén a Társaságunkat terhelő szigorú adminisztrációs és bejelentési kötelezettséget nem tudjuk vállalni.

Kérjük, szíveskedjenek a pénztárnál leellenőrizni a vásárolt cikkek típusát és érvényességét, a megkapott nyugta, vagy az egyszerűsített számla tartalmát és a visszajáró összeget.

Pénztártól való távozás után nem áll módunkban reklamációt elfogadni.

Egyszerűsített számla kiállítása

A vásárló kérésére haladéktalanul egyszerűsített számlát állítunk ki a számlaadási szabályok figyelembevételével.

Magánszemély vásárlása esetén számla kiállítása kötelező, amennyiben az ellenérték a 900.000 Ft-ot eléri, illetve, ha ezt az ellenértéket nem éri el, de a magánszemély számla kiállítását kéri [az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 165. § (3) bekezdése alapján].

Jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére 100 000 forintot elérő vagy meghaladó adótartalom (legalább 470 370 Ft fizetendő végösszeg) esetén csak az adószám vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító szám megadásával állítható ki a számla [az Áfa tv. 169. § dc) pontja alapján].

Készpénzzel, illetve bankkártyával történő vásárlás esetén az egyszerűsített számla haladéktalanul kerül kiállításra. A pénztártól való távozást követően, utólagosan (már az nap sem) nem áll módunkban készpénzfizetési számlát kiállítani [az Áfa tv. 163. § (2) bekezdés b) pontja alapján].

Számla másolat (eredeti számla elvesztése esetén) bármely bérletpénztárunkban, ügyfélközpontunkban kérhető a vásárlást (számlakiállítást) követő naptól. Ehhez meg kell adnia a Vevő adatokat (milyen névre, címre lett kiállítva a számla), és a vásárlás időpontját.

Számla fejléc javítása

Abban az esetben, ha a vevő nevét és/vagy címét kell javítani, a javításhoz szükség van az eredeti számla átadására, amelyről sztornó számla kerül kiállításra, és a vásárló megkapja az új számlát.

Számlakiállításra vonatkozó egyedi szabályok

A teljes árú Budapest-bérletekkel kapcsolatos számlázási szabályok: a természetes személyek részére forgalmazott teljes árú Budapest-bérletek csak abban az esetben adhatók ki, ha a vásárló személy

  • nem kér számlát, vagy
  • a saját nevére kér számlát, vagy
  • egyéni vállalkozóként kér számlát (a vonatkozó jogszabály értelmében az egyéni vállalkozó természetes személynek minősül).

A kedvezményes, tanuló és nyugdíjas, valamint egyéb jogcímen kedvezménnyel vásárolható bérletek, környéki és hév menetjegyek vásárlásakor egyszerűsített számla csak magánszemély nevére és címére állítható ki, mert a kedvezményre való jogosultságot kizárólag magánszemély szerezheti meg és gyakorolhatja [a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007 (IV.25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében].

Az előző tilalom alól kivétel: nevelési-oktatási vagy gyermekvédelmi szakellátási feladatot ellátó intézménnyel (a továbbiakban együtt: intézmény) jogviszonyban álló gyermek, tanuló részére a tankerületi központ által fenntartott nevelési oktatási intézmények esetében a tankerületi központ, egyéb esetben az intézmény, vagy annak fenntartója által történő vásárlások [a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 33. § (4) bekezdése alapján].

A kivételi körbe tartozó intézmények bizonyos feltételek meglétét igazoló nyilatkozat alapján vásárolhatnak kedvezményes jegyeket vagy bérleteket. A részletszabályokat a „Nyilatkozat és tájékoztató nevelési-oktatási intézmények részére” című tájékoztatónk tartalmazza.

Csak magánszemélynek, nyilatkozattal rendelkező nevelési-oktatási vagy gyermekvédelmi szakellátási feladatot ellátó intézményeknek, illetve fenntartóknak adható ki készpénzfizetési számla az alábbi jegyekről és bérletekről:

Kedvezményes értékcikkek megnevezése
Félhavi (15 napos) Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak
Havi Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak
Havi Budapest-bérlet felsőoktatásban tanulóknak
Havi Budapesti-bérlet nyugdíjasoknak
Negyedéves Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak
Negyedéves Budapest-bérlet felsőoktatásban tanulóknak
Negyedéves Budapest-bérlet nyugdíjasoknak
Szemeszterre szóló Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak
Szemeszterre szóló Budapest-bérlet felsőoktatásban tanulóknak
Kedvezményes éves Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak
Kedvezményes éves Budapest-bérlet felsőoktatásban tanulóknak
Kedvezményes éves Budapest-bérlet nyugdíjasoknak
Környéki bérlet 90%-os kedvezménnyel 5 km
Környéki bérlet 90%-os kedvezménnyel 10 km
Környéki helyi bérlet tanulóknak
Környéki helyi bérlet nyugdíjasoknak
Környéki helyközi vonaljegy 50%-os kedvezménnyel
Környéki helyközi vonaljegy 90%-os kedvezménnyel
Hév bérlet 90%-os kedvezménnyel 5 km
Hév bérlet 90%-os kedvezménnyel 10 km
Hév bérlet 90%-os kedvezménnyel 15 km
Hév bérlet 90%-os kedvezménnyel 20 km
Hév bérlet 90%-os kedvezménnyel 25 km
Hév bérlet 90%-os kedvezménnyel 30 km
Hév menetjegy 50%-os kedvezménnyel 10 km
Hév menetjegy 50%-os kedvezménnyel 15 km
Hév menetjegy 50%-os kedvezménnyel 20 km
Hév menetjegy 50%-os kedvezménnyel 25 km
Hév menetjegy 50%-os kedvezménnyel 30 km
Hév menetjegy 90%-os kedvezménnyel 10 km
Hév menetjegy 90%-os kedvezménnyel 15 km
Hév menetjegy 90%-os kedvezménnyel 20 km
Hév menetjegy 90%-os kedvezménnyel 25 km
Hév menetjegy 90%-os kedvezménnyel 30 km

A kedvezményes csoportos tanulójegy vásárlása esetén az egyszerűsített számla csak annak az iskolának, vagy a fenntartónak a nevére állítható ki, amelynek neve a szabályosan kitöltött megrendelőn szerepel.

További kivételt jelent a kisgyerekesnek szóló Budapest-bérlet, valamint a hajó vonaljegyek, rév és nosztalgia jegyek gyermekeknek, tanulóknak és nyugdíjasoknak szóló változatai, amelyekről számla bárkinek kiállítható.

Jegykiadó automatából vásárolt jegyek után csak vásárláskor, az automatából kérhető számla. A számlaigénylés a BKK honlapján történt előzetes regisztráció alapján kapott QR-kód beolvasásával lehetséges. A regisztrációval és számlaigényléssel kapcsolatban a www.bkk.hu/automata/szamlaigenyles/ oldalon tájékozódhat. Számlamásolat személyesen az ügyfélközpontokban, illetve az ügyfélszolgálaton igényelhető.

Az NM Zrt. közlekedési mobiljegy applikációjában a szolgáltató a tárgyhónapot követő első naptári napon számlát készít az ügyfél vásárlásairól, ami elérhető az ügyfél regisztrációja alatt. A számla elkészültéről a rendszer automatikus értesítést küld az ügyfél e-mail címére. A későbbiekben a viszonteladók csatlakozásával további alkalmazásokban is elérhetővé válik a közlekedési mobiljegy, amelyekben a számlázás rendszere eltérő lehet, de minden esetben biztosított lesz, hogy számlaigény esetén számla is készüljön a vásárlásokról az applikációban.

A MÁV alkalmazásban vásárolt hév jegyekkel kapcsolatos számlaigénylés szabályairól itt tájékozódhat.

Nyugtaadás

A BKK Zrt. értékcikkei (jegyek, bérletek) nyugtának minősülnek, ezért Társaságunk nem köteles a vásárlásról külön nyugta kiállítására [az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 173. §-a értelmében]. Az ügynököknél, illetve a járművezetőknél történő vásárlás esetén az értékcikk átadásával teljesítjük nyugtaadási kötelezettségünket, azonban bérletpénztárainkban és ügyfélközpontjainkban a pénztárgépekből minden vásárlásról külön nyugtát állítunk ki, amelyet fontos, hogy vásárlóink megőrizzenek, hiszen egy esetleges visszaváltás vagy csere ügyintézéséhez ez szükséges lehet.

Amennyiben a vásárló egyszerűsített számlát kér, nyugta nem kerül kiállításra.

Nyilatkozat és tájékoztató nevelési-oktatási intézmények részére

Nyilatkozat minta az oktatási és nevelési intézmények részére PDF formátumban (18 kB)

A kedvezményes, tanuló és nyugdíjas, valamint egyéb jogcímen kedvezménnyel vásárolható bérletek, környéki és hév menetjegyek vásárlásakor egyszerűsített számla csak magánszemély nevére és címére állítható ki, mert a kedvezményre való jogosultságot kizárólag magánszemély szerezheti meg és gyakorolhatja [a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 33. § (4) bekezdése értelmében].

Az előző tilalom alól kivétel: nevelési-oktatási vagy gyermekvédelmi szakellátási feladatot ellátó intézménnyel (a továbbiakban együtt: intézmény) jogviszonyban álló gyermek, tanuló részére a tankerületi központ által fenntartott nevelési oktatási intézmények esetében a tankerületi központ, egyéb esetben az intézmény, vagy annak fenntartója által történő vásárlások [a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 33. § (4) bekezdése alapján].

A kivételi körbe tartozó intézmények bizonyos feltételek meglétét igazoló nyilatkozat alapján vásárolhatnak kedvezményes jegyeket vagy bérleteket.

Nyilatkozattal rendelkező nevelési-oktatási, gyermekvédelmi szakellátási feladatot ellátó intézményeknek, illetve fenntartóknak adható ki készpénzfizetési számla a számlázási szabályokról szóló fejezetben felsorolt kedvezményes értékcikkekről.

A nevelési-oktatási intézmény, illetve fenntartója nyilatkozatát a kedvezményes jegy vagy bérlet vásárlásakor a vevőnek át kell adnia az eladó pénztárosa részére. A nyilatkozatban vagy annak mellékletében kell, hogy szerepeljen a körzetileg hozzátartozó tanulónak a neve, lakóhelye, évfolyama, aki részére az adott hónapban az iskola a jegyet vagy bérletet megvásárolja. A gyermekvédelmi szakellátási feladatot ellátó intézmények, illetve fenntartóik a saját tanulóik részére a nevelési és oktatási intézmények által kiadott nyilatkozathoz hasonló tartalmú, az intézmény által kiállított nyilatkozat megléte esetén vásárolhatnak készpénzfizetési számlára kedvezményes jegyeket vagy bérleteket.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.