Diákoknak: gyakran ismételt kérdések

Mit tegyek, ha még nem készült el a diákigazolványom?

A diákigazolvány igénylésével egyidejűleg a tanintézmény kérésre kiállítja az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) számú kormányrendelet szerinti, ideiglenes diákigazolványnak minősülő igazolást 60 napos érvényességi idővel. Az igazolás kiállítása a diákigazolvány igénylése után is kérhető, ha csak később válik szükségessé. A diákigazolvány elkészültéig ezzel az igazolással használható a tanuló bérlet (ha az igazolás érvényességi ideje lejár, újat kell kérni).

Ha intézményváltással kapcsolatban történt a diákigazolvány igénylése, akkor az előző diákigazolványt a tanintézmény bevonta, de helyette a már említett igazolást állította ki. Ekkor az igazolás érvényeségi ideje a jogviszony megszűnésétől függően március 31. vagy október 31. Ilyen esetekben a tanuló bérlet ezzel az igazolással használható. Ha az igazoláson szereplő érvényességi időn belül sem készül el az új diákigazolvány, akkor egy újabb igazolást kell kérni – ez a diákigazolvány igénylésre való tekintettel 60 napig lesz érvényes.

Mit tegyek, ha szeptember elején nem kaptam meg a diákigazolványomhoz a matricát?

A tanköteles tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes azon tanévet követő október 31-éig, amely tanévben a tanuló a tanköteles kor felső határát betölti. 2019. október 31-éig érvényesek a közoktatásban a 2018/2019. évi, a felsőoktatásban pedig a 2018/2019. II. félévi matricával érvényesített diákigazolványok. Az oktatási intézmény által kiállított ideiglenes diákigazolványnak minősülő igazolások a kiállítástól számított 60 napig érvényesek, szükség szerint tehát 60 naponta újat kell beszerezni (speciális esetben, a tanulói/hallgatói jogviszony megszűnte után, de a diákigazolványra való jogosultság fennállása alatt kiadott igazolás március 31-éig vagy október 31-éig érvényes). Kedvezményes tanulóbérletet csak érvényes diákigazolvánnyal vagy az oktatási igazolványokról szóló, 362/2011. (XII. 30.) számú kormányrendelet szerinti ideiglenes diákigazolványnak minősülő igazolással lehet használni. Ezek nélkül a bérletszelvény nem érvényes, utazásra nem jogosít.

Elegendő-e az iskolalátogatási igazolás, vagy más dokumentum szükséges?

Kedvezményes tanulóbérletet csak érvényes diákigazolvánnyal vagy az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) számú kormányrendelet szerinti ideiglenes diákigazolványnak minősülő igazolással lehet használni, ezek nélkül a bérletszelvény nem érvényes. Sajnos más dokumentummal, például iskolalátogatási igazolással, hallgatóijogviszony-igazolással az utazási kedvezmények nem vehetők igénybe. Tájékoztatónk az alábbi linken érhető el: Helyi közlekedés kedvezményei

Van-e türelmi idő, ameddig be lehet szerezni a matricát?

A tanköteles kort betöltött diákoknak a szeptemberi tanévkezdést követően 2019. október 31-éig kell gondoskodniuk a – közoktatásban a 2019/2020. évi, a felsőoktatásban a 2019/2020. I. félévi – matrica felragasztásáról, hiszen diákigazolványuk csak így válik érvényessé.

Mi a teendő, ha az iskola a kijelölt időpontig nem kapja meg matricákat?

A matricák igénylése, kiosztása az oktatási intézmények feladata, felelőssége. Az oktatási intézmény azonban – a matrica vagy a diákigazolvány hiányában – köteles a tanuló kérésére kiállítani a hivatkozott kormányrendelet szerinti sorszámozott, A/4-es formátumú igazolást, amellyel a tanulói bérletkedvezmény igénybe vehető.

Mi történik, ha elmulasztom a matrica vagy a szükséges dokumentum beszerzését?

Az érvénytelen diákigazolvánnyal vagy a diákigazolványt helyettesítő sorszámozott igazolás nélkül használt kedvezményes tanulószelvény nem jogosít utazásra, ezért jegyellenőreink minden ilyen esetben pótdíjazási eljárást kezdeményeznek, megéri tehát mindig időben gondoskodni az érvényes jegyről vagy bérlettől, és azt időben beszerezni. A helyszínen fizetendő pótdíj összege 8000 Ft, melynek befizetéséről a jegyellenőr elismervényt állít ki. Amennyiben a diák nem tud vagy nem akar fizetni a helyszínen, akkor a helyszíni pótdíj (8.000,- Ft) utólagosan a pótdíjazást követő 2 munkanapon belül a pótdíjjal kapcsolatos tájékoztatóban kijelölt helyeken készpénzes vagy bankkártyás megfizetéssel is rendezhető, melyről bevételi pénztárbizonylatot állítanak ki. Ezt követően már csak a 16.000 Ft-os alappótdíj befizetésére van lehetősége a pótdíjazástól számított 30 naptári napon belül. A pótdíjazott utasnak azonban 30 napon túl már kötelező a késedelmi költséggel és az eljárási díjjal megemelt 32.500 Ft-os pótdíjösszeg befizetése.

Milyen érvényesítő matricával vehetem igénybe a kedvezményes bérleteket?

A 2018/2019-es tanévre, illetve annak második félévére érvényes diákigazolványokkal a kedvezményes utazási lehetőség 2019. október 31-éig vehető igénybe: legkésőbb ezzel a kezdőnappal váltható kedvezményes bérlet, ami a rajta feltüntetett érvényességi időn belül, de legkésőbb 2019. december 1-jén 02:00 óráig használható utazásra.

A 16 évesnél fiatalabb tanulók esetében – mivel tanköteles korúak – nem szükséges az érvényesítő matrica, az ő diákigazolványuk matrica nélkül is érvényes.

A tanuló bérleten feltüntethető azonosító számok az alábbiak:

  • a diák, hallgató OM azonosító száma vagy
  • a diákigazolvány száma vagy
  • a 362/2011. (XII. 30.) számú kormányrendelet szerinti igazolás sorszáma.

Ezek valamelyikét – de csak az egyiket! – kell a bérletszelvény vásárláskor a szelvény nyomtatásához megadni. Jegyellenőreink mindegyik azonosító számot elfogadják a bérletszelvényen. A lényeg, hogy egyértelműen köthető legyen a szelvény az utas által felmutatott, kedvezményre jogosító irathoz, és a felsorolt lehetőségek közül csak egy azonosító szám szerepeljen rajta.

Ha az utas bérletszelvényén nem a megfelelő szám szerepel, vagy a bérletszelvény érvényességi ideje alatt lejár az ideiglenes diákigazolványnak minősülő igazolás érvényessége, akkor lehetséges kicseréltetni a szelvényt bármely hivatalos BKK jegy- és bérletpénztárban, ügyfélközpontban 250 Ft (éves bérleteknél 500 Ft) kezelési díj befizetése ellenében. A cserebérletet az előzőleg vásárolt bérleten feltüntetett érvényességi idővel adják ki pénztárosaink. Az utas az új bérletszelvényén már a saját választása szerint szerepeltetheti az új igazolása sorszámát vagy az oktatási azonosítóját is. Célszerűbb az oktatási azonosítót feltüntetni, mert az egyrészt nem változik az igazolások cseréjével, másrészt az elkészült diákigazolvány kézhezvételét vagy a diákigazolványt érvényesítő matrica felragasztását követően az oktatási azonosítóval kitöltött tanulóbérlet-szelvény továbbra is használható marad (ha a diákigazolványon szerepel az oktatási azonosító), ezért nincs szükség a bérletszelvény pluszköltséget jelentő cseréjére.

Mit tegyek, ha pótdíjaztak?

Ha a diák rendelkezik hallgatói jogviszonnyal, de diákigazolványa nem készült el időben, vagy nem kapta meg és nem osztotta ki időben a tanintézmény az érvényesítő matricákat, esetleg a tanuló felejtette el érvényesíteni a diákigazolványát 2019. október 31-éig, és emiatt pótdíjazták, akkor kérnie kell a tanintézménytől egy, az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) számú kormányrendelet szerinti ideiglenes diákigazolványnak minősülő, sorszámozott igazolást. Ezzel az igazolással a kiállításától számított 60. napig használhatja érvényes, kedvezményes értékszelvényét, ha az igazolás sorszáma szerepel a szelvényen, vagy utólag kikérheti az érvényesítő matricát. Ha a pótdíjazás napjától számított öt munkanapon belül a diák beviszi az utólag érvényesített diákigazolványt vagy az azt helyettesítő, már említett sorszámozott igazolást és a pótdíjazás napján érvényes tanulóbérletet pótdíjjal kapcsolatos tájékoztatóban kijelölt helyek egyikére, és ott ezeket bemutatja, akkor 2000 Ft, éves, negyedéves és szemeszterbérletnél 1000 Ft eljárási díj befizetése után megszüntetjük a pótdíjazási eljárást, ekkor további teendő nincs. Ha a diák öt napon belül nem él a bérletbemutatás lehetőségével, érvényes bérletszelvénye és sorszámozott igazolása vagy érvényesített diákigazolványa ellenére is 16.000 Ft-ra emelkedik a pótdíjtartozás.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.