Tervezőknek

Világszerte számos nagyváros rendelkezik úgynevezett arculati kézikönyvvel, amely rögzíti a közterületek kialakítására vonatkozó általános elvárásokat, összegzi a nemzeti és európai szabványokat, jogszabályi előírásokat, kezelői-üzemeltetői elvárásokat és utasításokat. Fő célja, hogy mind a megrendelő, mind a tervezők számára segédletként szolgáljon a különböző létesítmények műszaki megoldásainak összehangolása érdekében, így ösztönözve a funkcionálisan és megjelenésében is egységes közterületi megjelenés kialakítását.

A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) – mint a fővárosi tulajdonú közutak és közlekedési műtárgyak kezelője, illetve a közösségi közlekedés szervezője – a felelősségi körébe tartozó beruházások egységesítése érdekében olyan segédletek létrehozásáról döntött, amelyek tematikusan tárgyalják az egyes részterületekhez tartozó szempontrendszert.

A tervezési útmutatók tartalmát illetően várjuk szakmai észrevételeiket és javaslataikat az [email protected] e-mail címre. Ezzel Önök is hozzájárulhatnak az épített környezet színvonalának emeléséhez. A beérkezett javaslatokat az útmutatók évente esedékes frissítése során értékeljük, és adott esetben beemeljük a BKK elvárásai közé.

Egységes forgalmi modellPDF formátumban (0,2 MB)

A BKK Zrt. a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0025 projekt keretében, a FŐMTERV Zrt., a Közlekedés Kft. és a TRENECON COWI Kft. által alkotott Modell Tercett Konzorciummal 2015 decemberére elkészíttette a jövőbeni fővárosi és agglomerációs közlekedési beruházások vizsgálatára alkalmas Egységes Forgalmi Modellt (a továbbiakban EFM). Az integrált közlekedési modell egy önálló, folyamatosan karbantartott, rendszeresen frissülő, a BKK Zrt. saját tulajdonában lévő döntéstámogató eszköz, amely biztosítja a jövőben indítandó projektek stabil szakmai megalapozását, áttekinthetőségét és a modellezési munkarészek egységességét.

BKK Ügyfélközpontok tervezési útmutatójaPDF formátumban (9 MB)

A kötet célja, hogy általánosságban meghatározza az ügyfélközpontokkal szemben támasztott funkcionális, műszaki és esztétikai követelményeket, és a további létesítmények tervezésekor praktikus segédlet legyen a tervezők számára. Összeállításában a korábbi, helyszínenként egyedi tervek alapján megvalósult ügyfélközpontok tapasztalataira támaszkodtunk.

A tervezési útmutatóban foglaltakat a Budapest Fővárosi Önkormányzat megbízásából a BKK Zrt. hatáskörében megvalósuló ügyfélközpont-építéseknél kötelezően be kell tartani. A jelen kötetben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az ágazati szabványok szerint kell eljárni.

Villamos- és autóbusz-megállók tervezési útmutatójaPDF formátumban (10 MB)

Jelen kötet célja, hogy általánosságban meghatározza a felszíni közösségi közlekedés közterületen található megállóinak funkcionális, műszaki és esztétikai követelményeit. Ez a gyakorlatban a villamos-, a trolibusz- és az autóbuszmegállókat jelenti, mivel a zárt jellegű metró- és HÉV-üzemek egyrészt igen sajátos, erős jogszabályi követelményeket támasztanak a megállókkal szemben; másrészt utasforgalmi létesítményeik kevésbé kommunikálnak a kapcsolódó közterületekkel.

A tervezési útmutatóban foglaltakat a Budapest Fővárosi Önkormányzat megbízásából a BKK Zrt. hatáskörében megvalósuló villamos- és autóbuszmegálló-építéseknél kötelezően be kell tartani. A jelen kötetben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az ágazati szabványok szerint kell eljárni.

Gyalogos aluljárók rendezésének és felújításának tervezési útmutatójaPDF formátumban (13 MB)

Jelen kötet célja, hogy általánosságban meghatározza a gyalogos aluljárók rekonstrukciója – esetleg építése – során támasztott funkcionális, műszaki és esztétikai követelményeket. Bár az útmutató az egységes szemléletű megvalósítás érdekében rögzíti a főbb alapelveket és elvárásokat, a konkrét helyszíneken azonban az adottságok és egyedi sajátosságok miatt eltérések lehetnek, amelyet minden esetben a tulajdonossal, a kezelővel és az üzemeltetővel egyeztetni szükséges.

Az építészetileg átgondolt, időtálló műszaki megoldások és a magasabb szolgáltatási színvonal az aluljárók komplex rendezését teszi szükségessé. Ennek során cél az egységes, rendezett arculat megteremtése, az üzletek kulturált megjelenésének biztosítása, egységes és átlátható utastájékoztatás kialakítása, a közbiztonság feltételeinek javítása, a mozgásukban és érzékelésükben korlátozottak segítése, valamint a meglévő és újonnan kialakított szerkezetek állagának védelme.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.