Tájékoztatás a szmogriadó riasztási fokozatával kapcsolatosan

Tarlós István főpolgármester – további intézkedésig – a szmogriadó riasztási fokozatát rendelte el 2017 január 23. hétfő reggel 6 órától, így ekkortól tilos azzal a gépjárművel közlekedni, amelynek forgalmi engedélyében a környezetvédelmi osztályt jelölő kód: 0; 1; 2; 3; 4, vagy amelyek forgalmi engedélye nem tartalmaz környezetvédelmi osztályt jelölő kódot. E forgalomkorlátozó intézkedés – további intézkedésig – minden nap 6 órától 22 óráig tart.

A tehergépjárművek részére kiadott behajtási hozzájárulások nem mentesítenek a szmogriadó gépjárművekre vonatkozó korlátozásai alól!

A forgalomkorlátozó intézkedés területi hatálya nem terjed ki az M0 jelű elkerülő út Budapest Főváros közigazgatási területén áthaladó szakaszaira és Nagykovácsi és Remeteszőlős lakosainak átmenő gépjárműforgalma biztosítása érdekében a következő útvonalak szakaszaira: Budapest közigazgatási határa-Nagykovácsi út-Szépjuhászné útja-Budakeszi út-Budapest közigazgatási határa, továbbá Budapest közigazgatási határa-Nagykovácsi út-Nagyrét utca-Máriaremetei út-Hidegkúti út-Budapest közigazgatási határa.

Felhívjuk a kötelezettek figyelmét, hogy az érintett gépjárművek használatára vonatkozó korlátozó intézkedés megsértése a vonatkozó jogszabályok alapján szabálysértésnek minősül. A szmogriadó riasztási fokozatának elrendelésekor a gépjárműforgalmat korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, az elrendelt korlátozás megszegőivel szemben – százötvenezer forintig terjedő – bírságot szabható ki.

A gépjárművek közlekedési tilalmával járó intézkedés csak akkor nem lép életbe, ha a vasárnapi mérési eredmények alapján – a fővárosi levegőszennyezettségi szint javulása eredményeképp – nem lenne indokolt a vasárnap hajnalban elrendelt riasztási fokozat hétfő reggeli további fenntartása.

A korlátozásra vonatkozó részletes információ a Fővárosi Önkormányzat honlapján olvasható: http://budapest.hu/Lapok/2017/tajekoztatas-a-gepjarmuforgalom-korlatozasaval-jaro-szmogriado-riasztasi-fokozatanak-elrendeleserol.aspx

A 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros szmogriadótervéről 10. §31 A 9. § b) pontja alapján elrendelt forgalomkorlátozás alól – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet B) fejezet 7.3. pontban foglaltakon túl – mentesülnek:

 • a) a helyi, helyközi és távolsági közúti közösségi közlekedés – valamint a személytaxi-szolgáltatás – gépjárművei;
 • b) a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt gépjárművek által közrefogott járműoszlop;
 • c) a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek és ezek nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tagjai és családtagjaik DT betűjelű rendszámmal ellátott gépjárművei;
 • d) a mozgáskorlátozott személy – illetőleg az őt szállító személy – járműve, amennyiben úti célja Budapest Főváros közigazgatási területén van vagy csak azon keresztül közelíthető meg, ha a mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött úgy helyezték el, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából látható;
 • e) a kommunális feladatukat végző, külön jogszabályban meghatározott olyan gépjárművek, amelyek – műszaki felépítésüknél fogva – csak halottszállításra, úttisztításra (közterületek tisztán tartása, locsolása, valamint közutak, repülőterek hó- és síkosságmentesítése, só- és homokszórása), a lakosság vízellátására, a kommunális hulladékszállításra, a kéményseprőipari közszolgáltatásra, a villamos- és gázenergia-, távhő-, melegvíz-, ivóvíz-, szennyvízhálózatok, a távközlési szolgáltatás, a közműjellegű vezetékrendszerek (különösen a termékvezeték, a közúti forgalomirányító, a közúti közösségi és vasúti közlekedés vezetékei) hibabemérésére és elhárítására használhatók, továbbá azon szervezetek következő feladatukat végző járművei, amelyek jogosultak pénzfeldolgozási tevékenység, vagy egyetemes postai szolgáltatás végzésére;
 • f) az elromlott jármű vontatását vagy a közúton elromlott jármű hibaelhárítását végző és figyelmeztető jelzéssel jogszerűen felszerelt járművek;
 • g) a fővárosi és Pest megyei élelmiszerlánc-felügyeleti szerv és feladatukat a fővárosban végző magánállatorvosok gépjárművei, a fővárosi, vagy Pest megyei élelmiszerlánc-felügyeleti szerv igazolásával;
 • h) a Magyar Honvédség, és a törvényben meghatározott rendvédelmi szervek gépjárművei;
 • i) a PMK-KTF, Budapest Főváros területén működő közlekedési, vagy egészségügyi államigazgatási szervek, továbbá a fővárosi közterület-felügyeletek azon gépjárművei, amelyek műszaki felépítésüknél és jogszabályi felhatalmazásuk által látják el a közterületek rendjéhez, tisztaságához és jogszerű használatához kapcsolódó ellenőrzési feladatukat;
 • j) az élelmiszer-áruszállító gépjárművek célforgalma;
 • k) a közszolgálati médiaszolgáltatók gépjárműveinek célforgalma.