2016. augusztus 1-jétől módosult a TOBI ÁSZF

A módosított változat a TOBI front felületén már elérhető.

A TOBI ÁSZF változása érinti: a 2.1.6 pont tartalmát, mely átkerült a 2.1.7 pontba, míg a 2.1.6 pont helyébe a következő rendelkezés lépett:

„2.1.6. Az Ügyfél bármely, a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatának megváltozását (elérhetőségek, adószám, számlaszám, jármű adatok, stb.).- a 2.4.4. és a 2.4.5. pontokban foglaltak kivételével – 10 munkanapon belül köteles a Szolgáltató részére írásban (elektronikusan, vagy papír alapon) megküldeni.”