Módosult a teherforgalmi rendelet 2012. február 1-től

Környezetterhelés
KörnyezetterhelésKörnyezetterhelés
 

Változtak a környezetvédelmi kedvezmények és az ügyintézési díjak, új kedvezmények léptek életbe
A február 1-től érvényes teherforgalmi szabályozás több újdonságot is tartalmaz: A környezetterhelés és a légszennyezettség csökkentése érdekében a környezetvédelmi kedvezmények a kevésbé szennyező járműveknek kedveznek, emelkedett az éjszakai kedvezmény mértéke, valamint új kedvezményként jelent meg a mikro- és kisvállalkozások telephelykedvezménye. A BKK elsődleges célja a nagyvárosi életminőség javítása, a főváros versenyképességének növelése, ezért a fuvarozó szakmai és civil szervezetekkel egyeztetve kialakított új díjszabás elősegíti, hogy a szállítási feladatokat a szükséges méretű járművekkel végezzék el a fuvarozók.

Változnak az igénylés költségei
Az online ügyviteli rendszer fenntartása és ügyintézés során keletkezett többletköltségek indokolták az ügyintézési költségeinek módosítását.

Egyszeri járműregisztrációs költség: Az elektronikus nyilvántartási rendszerbe kerülő gépjárművek után egyszer, az első alkalommal kell az igénylőknek megfizetni az adatfeldolgozás, tárolás és archiválás költségét (nettó 2000 Ft). A díjszabás kialakítása amellett, hogy illeszkedik a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendeletben meghatározott díjakhoz, az online ügyintézést részesíti előnyben.

  • Költségtérítés és új sürgősségi költség: Online ügyintézés esetén a költségtérítés nettó 2000 Ft. A papíron benyújtott kérelmek elbírálásáért 2 napon belüli ügyintézés esetén nettó 2000 Ft, a hozzájárulás pedig akár 6 munkaórán belül is elkészül, amennyiben az ügyfél megtéríti a többletköltségeket fedező sürgősségi díjat. Az online rendszerben ezzel szemben plusz költség nélkül is csak 2 nap az átfutási idő.

Új díjstruktúrát alakítottunk ki, ami a kisebb járművek használatát támogatja

  • Arányosabb és igazságosabb, össztömeg-korlátozást meghaladó megkezdett tonna alapú díjszabás: A fuvarozó és civil szervezetek javaslatait is figyelembe véve került átalakításra a díj- és kedvezménystruktúra is. Az évek óta változatlan behajtási díjak átlagosan 4%-kal emelkednek: számos járműkategória esetében csökkennek a díjak, viszont a leginkább környezetterhelő járművek használói nagyobb mértékben járulnak hozzá az okozott károk csökkentéséhez a jövőben. A jogalkotók szándéka, hogy a gyakorlathoz igazodva a városi ellátásban optimális méretű (17-24 tonnás) járművek használatát támogassák.

Annak érdekében, hogy a hosszú távra kiváltott hozzájárulások kedvezménye megmaradjon, és ne veszélyeztesse az igénylőt egy esetleges jármű cseréje esetén a kedvezmény visszafizetésének kötelezettsége, degresszíven sávos díjfizetési rendszer kerül bevezetése.

Új díjszámítási rendszert vezettünk be

1-7 napos időszakra az éves díj 300-ad részét, a 8-30 napos időszakra az éves díj 350-ed részét, a 31-90 napos időszakra az éves díj 360-ad részét, a 91-250 napos időszakra az éves díj 415-öd részét, a 251-365 napos időszakra az éves díj 730-ad részét kell naponta megfizetni. Az így kialakított díjstruktúra már önmagában tartalmazza az éves időtartamú hozzájárulások esetén a 20% kedvezményt, ez kiváltja az eddigi 280 napot meghaladó hozzájárulások után járó kedvezményt.

 

Kedvezmények változása:
Környezetvédelmi kategóriák kedvezménye: A környezetvédelmi kategóriák után adható kedvezmények nem ösztönözték a szállítókat a kisebb környezetszennyezést okozó járművek beszerzésére, ezért a magasabb EURO kategóriás járművek kedvezményének növelése mellett döntés született az alacsonyabb kategóriájú járművek „büntetéséről” is.

Éjszakai kedvezmény: A kedvezményrendszer átalakítása során az éjszakai kedvezmény jelentős emelésével nagyobb hangsúly került a terhelt nappali közlekedési időszak forgalomcsökkentésére. A kedvezmény 30%-ról 50%-ra emelkedett.
Kombinált kedvezmény: 10-15-20% kombinált övezeti kedvezmény jár kettő, három vagy több szomszédos, 12 tonnás össztömeg-korlátozott övezetekre történő hozzájárulások igénylése esetén. A kedvezmény érvényes a szomszédos pesti és budai övezetek kombinálása esetén is.

 

Új kedvezmények:

  • A mikro- és kisvállalkozások támogatását szintén elfogadta a Közgyűlés, így esetükben a telephelykedvezmény mértéke további 10%-kal kerül növelésre.
  • Szövetségi kedvezmény: Új kedvezményként jelenik meg az igazolt szövetségi tagsággal rendelkező, a fuvarozói vagy érdekvédelmi szervezetek tagjai részére adott 10%-os díjkedvezmény.
  • Részletfizetés: A fuvarozói érdekképviseletek régóta fennálló igénye teljesül azzal, hogy a behajtási hozzájárulás díjának kifizetésénél megjelent a részletfizetés lehetősége is. A részletfizetés havi bontásban történik, az új díjszabásnak megfelelően az adott hónapra eső díj fizetésével.