Társadalmi egyeztetés (M4 felszíni átszervezés)

Az M4-es metróhoz kapcsolódó felszíni autóbusz-hálózat átszervezése

Érintett térség: Nagytétény, Budatétény, Budafok, Albertfalva, Kelenföld, Kelenvölgy, Őrmező, Gazdagrét, Belváros, Zugló, Újpalota, délnyugati elővárosok
Érintett járatok: 5, 8, 40, 40B, 40E, 53, 58, 87, 88, 88B, 101, 101E (új), 107, 110, 112, 114, 133, 140, 140A, 142, 150, 153, 153A, 154, 158, 172, 172B, 173, 178, 187, 188E, 213, 214, 233, 239, 240, 250, 251, 252, 253, 258, 272
Bevezetés tervezett időpontja: 2016. május

A tervezett közösségi közlekedési módosítások előzménye, a változások összefoglalása

A BKK 2015 őszén az utasok véleményét kérte a 7-es és a 33-as járatcsalád átalakításával kapcsolatban. A korábban meghirdetett társadalmi egyeztetésre nagyszámú észrevétel érkezett. A levélírók igényei nem minden téren egységesek, különböző szempontok jelentek meg az érintett autóbuszjáratok közlekedési rendjének kialakításáról. A számos észrevételre tekintettel a térség közlekedésével kapcsolatban a BKK további vizsgálatokat végzett, melyek alapján módosította, kibővítette a hálózatfejlesztési tervét. Ehhez illeszkedően készítette el a BKK további javaslatait a 7-es és a 33-as járatcsalád átalakítására.

A közelmúltban átadott M4-es metró jelentősen átalakította a közlekedési szokásokat Dél-Budán. A metrójárat elindításával összefüggően, az utazási szokások megváltozásához illeszkedően az érintett térségekben több lépésben nagyszabású hálózatfejlesztés történt, melynek eredményeként a XI. kerület déli része és Budafok-Tétény felől új, az M4-es metró elérését segítő járatok indultak. A metró megközelítésére szolgáló felszíni járatokon kívül az utazási szokások átrendeződésének idejére – ideiglenes jelleggel – részben megmaradtak a metróátadás előtti hagyományos közlekedési irányok. A BKK utasforgalmi felmérései azonban azt mutatják, hogy a korábbi tradicionális, a metróvonallal funkcionálisan párhuzamos, a metróhoz képest hosszabb menetidejű autóbuszvonalak veszítettek népszerűségükből. Az utasok nagy része az M4-es metrót választja, ha a XI. kerület központjába vagy a belvárosba utazik. A jellemző utazási irányok megváltozásához igazodva a BKK korrigálta és kibővítette a 2015 őszén meghirdetett koncepcióját. Az új javaslatok célja, hogy a BKK a metróval párhuzamos buszjáratok útvonalát átalakítva az M4-es metró elérését megkönnyítő autóbusz-közlekedést hozzon létre.

A javaslatok érintik a különböző budai irányokból a Rákóczi út térségébe beérkező, illetve Zugló és Újpalota felé továbbközlekedő autóbuszjáratokat. A közlekedési rend újragondolásával a BKK célja, hogy a Rákóczi út térségében a gyengén használt irányok kínálatának átcsoportosításával hatékonyabb legyen a közlekedés, továbbá a belvárosi térség autóbusz-közlekedés okozta terhelése mérséklődjön. A XIV. és a XV. kerület felől érkező gyorsjárati autóbuszok útvonalát a BKK úgy módosítaná, hogy azok a budai oldalon ne közlekedjenek párhuzamosan az M4-es metróval, vagyis Kelenföld helyett egyéb, a metróval nem elérhető lakóterületek felől biztosítsanak kedvező belvárosi kapcsolatot.

Az M4-es metróvonal megközelíthetőségének javítása érdekében a BKK fejleszti a XI. kerületi autóbusz-hálózatát. Kedvezőbbé válik többek között Gazdagrét, Kelenvölgy és Farkasrét M4-es metrókapcsolata, továbbá a kerület átjárhatóságának fejlesztése érdekében módosul a 114-es és a 153-as járatcsalád közlekedése is. A Kelenvölgy térségét érintő járatstruktúra átalakításával javul a közösségi közlekedés színvonala. A BKK újragondolta a Budán alacsony kihasználtságú 107-es és 239-es, illetve a kevés utas által használt 253-as járat szerepét is.

A BKK javítani szeretné a Budafok-Felsőváros, illetve Budatétény lakóterületei, valamint az M4-es metró végállomása közötti közösségi közlekedési kapcsolatot. A Rózsakert utcai lakótelep felől a Balatoni úton át Kelenföld vasútállomásig a gyorsjárati kínálat jelentősen bővül, így mérsékelni lehet a budatétényi lakóterületek felől a Nagytétényi úton át az igen lassú közvetlen belvárosi kapcsolatot. Budafok-Felsőváros térségének autóbusz-hálózata egyszerűsödik, miközben hétvégén a térség legforgalmasabb lakóterületei felől sűrűbben járnak a buszok Kelenföld vasútállomáshoz.

A tervezett változások részletezése

A 7-es és a 33-as járatcsaládot, illetve a Hegyalja úti és a Rákóczi úti autóbuszjáratokat érintő változások

A Rákóczi úti járatok módosításának fő célja, hogy a jelenlegi még egymás útvonalát átfedő autóbusz-járatok átalakításával a belvárosi autóbuszjáratok kapacitása jobban hasznosuljon, a járatok közötti terhelés-eloszlás egyenletesebbé váljon, és eközben a Rákóczi úti térség autóbusz-közlekedés okozta terhelése összességében mérséklődjön. A XIV. és a XV. kerület felől érkező gyorsjárati autóbuszok útvonalát úgy tervezi a BKK módosítani, hogy a budai oldalon ne közlekedjenek lényegében párhuzamosan az M4-es metróval, hanem Kelenföld helyett egyéb, a metró által ki nem szolgált lakóterületek felől biztosítsanak kedvező belvárosi kapcsolatot.

A 8-as, a 107-es és a 239-es járatot érintő változások

A 8-as autóbuszjárat útvonala a Keleti pályaudvartól Újpalota, Nyírpalota útig meghosszabbodik, és a pesti szakaszán a Blaha Lujza tér és Újpalota között gyorsjáratként közlekedik. A gyorsjárati szakaszon a jelenlegi 107-es járattal egyező megállóhelyeket használ. A bővülő szerepkörre tekintettel a 8-as vonalon minden időszakban csuklós járművek állnak forgalomba. Mivel a meghosszabbított útvonalon és csuklós járművekkel közlekedő 8-as járat biztosítja az átszállásmentes autóbuszos kapcsolatot a Gazdagéti lakótelep, illetve a Hegyalja út térségéből a belváros, valamint Zugló felé, ezzel kiváltja a 239-es járatot.

A 8-as járat szerepének bővülésével gyorsjárati eljutást kínál a belvárosi célpontok felől Zuglón át Újpalotára, így a pesti szakaszon teljes mértékben helyettesíti a 107-es járatot. A 107-es autóbuszjárat helyett a pesti szakaszon a 8-as járat közlekedik, a 107-est a budai oldalon pedig¬ Kelenföld és a belváros között elsősorban az M4-es metró, valamint a 7-es alapjárat és a meghosszabbított 114-213-214-es járatok helyettesítik.

A 133-as és 233-as járatot érintő változások

A 133-as járat továbbra is minden nap gyorsjárati kapcsolatot biztosít a XXII. kerület felől a belvároson át Újpalota felé. A Rózsakert utcai lakótelep felől az M4-es metró végállomásához közlekedő gyorsjárati kínálat bővítésével, a metrókapcsolat vonzóbbá tételével kedvező, gyors belvárosi utazási lehetőség adódik. Szükségtelenné válik tehát a Rózsakert utca térségéből a Nagytétényi úton át a közvetlen, ám lassú városközpont-irányú kapcsolat. A Balatoni úti gyorsjárati közlekedés fejlesztése miatt a 233-as buszjárat feleslegessé válik, szerepét a Nagytétényi út–Budafoki út térségében a 33-as és a 133-as busz, illetve a 114-es járatcsalád autóbuszai veszik át. A pesti oldalon a belváros és Újpalota között a 7E, a 8-as és a 133-as gyorsjárat kínál az igényekhez illeszkedő kapacitást.

A 178-as járatot érintő változások

A BKK által végzett utasforgalmi felmérés eredménye azt mutatja, hogy a 178-as járat önálló budai gyűjtőterületéről (a Naphegy tér környékéről) induló utasok döntő része a belváros térségébe, a Kiskörút vonaláig utazik. A mértékadó utasforgalmi igényeknek megfelelően, a belvárosi célforgalomhoz igazodva a tervezet szerint a 178-as járat a Keleti pályaudvar helyett a Lánchídon át a Deák Ferenc térig közlekedik, így segíti a 105-ös buszokat Krisztinaváros és a belváros között. A 178-as járat menetrendje a gyűjtőterületének forgalmi jellemzőihez illeszkedve módosul. Szerepét az Attila út térségében az 5-ös járat veszi át, amely a forgalmi igényekhez igazodóan új menetrend szerint közlekedik.

A 110-es és a 112-es járatot érintő változások

A jellemző utasforgalom alapján a 110-es és a 112-es autóbusz hétköznap késő este, szombaton kora reggel és késő este, illetve vasárnap egész nap csak a Thomán István utca és a Keleti pályaudvar között közlekedik.

A XI. kerületi hálózatot, illetve az agglomerációs járatokat érintő változások

Gazdagrét térségét érintő változások

A Gazdagréti lakótelep legforgalmasabb térségéből leggyorsabban az M4-es metróra átszállva lehet eljutni a belvárosba. Ennek megfelelően a metróvégállomásig közlekedő 8-as járat férőhelykínálatát a nagyobb befogadóképességű csuklós autóbuszok forgalomba állításával tervezi bővíteni a BKK. A 239-es járat szerepét az M4-es metró, illetve a Zuglón át Újpalotáig meghosszabbított 8-as járat veszi át, így a továbbiakban nem közlekedik. A Gazdagréti lakótelep felől az átszállásmentes autóbuszos belvárosi kapcsolatot továbbra is a megnövelt kapacitású 8-as járat biztosítja, és ezt a funkciót teljes körűen betölti. A gazdagréti vonzáskörzetben jelentkező utasforgalmi igényekhez igazítva a 139-es autóbuszjárat követési ideje módosul.

Az elmúlt években többször felmerült az a lakossági igény, hogy a nagy lakosságszámú Gazdagrét térségéből a jelenlegi, Kelenföld térségét is kiszolgáló autóbuszjáratokénál gyorsabb, közvetlen kerületközponti kapcsolat jöjjön létre. Az ügyfelek igényei alapján a BKK újragondolta a 153-as járatcsalád közlekedési rendjét. Javaslata szerint a Gazdagréti út térségét kiszolgáló autóbuszos kínálat mintegy felével – a metróvégállomást is érintve – a kerület központját közvetlenül elérő járat jön létre, míg az autóbuszok másik része továbbra is Kelenföld felé közlekedik, és betér Kelenvölgybe is. A Gazdagrétről induló és a metróvégállomás érintésével Kelenvölgyön és Kelenföldön át a Neumann János utcáig közlekedő autóbuszok 153-as, míg azok az autóbuszok, amelyek Gazdagrétről a metróvégállomás és a Budaörsi út–Nagyszőlős utca–Bocskai út útvonalon Újbuda-központig közlekednek, 154-es jelzést kapnak. A 154-es járat minden nap teljes nappali üzemidőben közlekedik. A módosuló 153-as járat Kelenvölgy térségében mindkét irányban betér a Bazsalikom utca felé, majd ezt követően a mai útvonalával megegyezően, a Csákvár utca–Andor utca–Tétényi út nyomvonalon éri el Újbuda-központot és a Neumann János utcát. A tervezet szerint a 153-as járat csak hétköznap közlekedik, ugyanakkor a 153A jelű autóbusz a továbbiakban nem közlekedik. A 153A járat szerepét a teljes nappali üzemidőben közlekedő 154-es buszjárat veszi át.

Az Infopark kiszolgálása

A jelenleg a Neumann János utcáig közlekedő 153-as és 154-es járat a csúcsidőszakok kivételével alacsony kihasználtságú, emiatt közlekedési rendjük módosul. A módosuló útvonalon, teljes nappali üzemidőben közlekedő 154-es busz ezentúl nem érinti az Infopark térségét, míg a csak hétköznapokon közlekedő, Kelenvölgy térségében némileg módosuló útvonalat bejáró 153-as busz továbbra is kiszolgálja a Neumann János utca vonzáskörzetét. A reggeli csúcsidőszakban a jelentkező jelentősebb utasforgalom kiszolgálása érdekében rásegítő jelleggel a 150-es járat néhány indulása meghosszabbított útvonalon, Budatétény vasútállomás felől egészen a Neumann János utcáig közlekedik, az Infoparkban összehangolt és ütemes kiszolgálást biztosítva a 153-as járattal.

Őrmező térségét, a Budaörsi út belső részét és a BKK által kiszolgált elővárosi településeket érintő változások

A Budaörsi út és a Sasadi út kereszteződésében megépülő új, különszintű csomópont lehetővé teszi, hogy a Budaörsi út belső része felől érkező, valamint a Sasadi út, illetve a Budaörsi út nyugati ága felé továbbközlekedő autóbuszok is kedvezően, kerülőút megtétele nélkül érintsék az M4-es metró Kelenföld vasútállomás végállomását. Az új forgalomtechnikai kialakításának köszönhetően az 53-as autóbusz mindkét irányban betér Kelenföld vasútállomás M-hez. A 40-es, a 40B, a 87-es, a 88-as és a 88B autóbusz a mainál rövidebb menetidővel hagyja el a csomópontot.

Az új csomópont forgalomtechnikai kialakítása miatt nem indokolt a Móricz Zsigmond körtérig közlekedő, a budapesti szakaszon a metróval párhuzamos, de lényegesen hosszabb menetidővel közlekedő 240-es jelzésű járat fenntartása. A tervezet szerint a 240-es járat férőhelykínálata részben a 40-es járatéba, részben pedig a Széll Kálmán tér felé közlekedő 140-es járatcsaládéba olvad. A Sasadi úti új csomópont kialakításával lehetővé válik, hogy a 140-es, a 140A és 142-es autóbuszok is betérjenek mindkét irányban Kelenföld vasútállomás csomópont őrmezei oldalához.

Az autópályán át az elővárosi települések irányába közlekedő járatok – a 40E, a 172-es, a 172B, a 173-as, a 188E és a 272-es – Kelenföld vasútállomás végállomástól indulva a Sasadi út kereszteződésénél egyből felhajtanak az autópályára. Az új csomóponti geometria révén menetidejük több perccel rövidül. Az útvonal-módosítás következtében az említett járatok nem érintik a Gazdagréti út megállóhelyet, azonban új megállóhelyet kapnak a Sasadi útnál, ahol át lehet szállni a BAH-csomópont felől érkező buszokról.

Ugyancsak az új csomóponti kialakítás miatt módosul a 187-es járat útvonala Őrmező térségében. A gyorsabb haladás érdekében a 187-es autóbusz Kelenföld vasútállomástól indulva a Budaörsi úti új csomópont felé haladva tér a Balatoni útra. A módosuló útvonalon a Kőérpataki dűlő megállóhely helyett a Balatoni úton található Keserűvíztelep (Bobpálya) megállót szolgálja ki Kamaraerdő felé is.

A BAH-csomópont környezetében bonyolult és lassú útvonalat bejáró 253-as buszjárat rendkívül alacsony kihasználtságú. A minimális önálló funkciója miatt igen kevesen várják meg, a járat által megvalósított átszállásmentes kapcsolat kevés utast érint. A párhuzamos közlekedési lehetőségekre tekintettel szerepe feleslegessé vált, így a tervek szerint a továbbiakban nem közlekedik. A Fehérló utca környékétől a kerület központjába ezentúl sűrű járatok közötti vonzó átszállással nyílik utazási lehetőség: a Budaörsi úti járatokkal és az igen sűrűn közlekedő 17-es vagy a 61-es villamossal, vagy a Kelenföld vasútállomáshoz ezentúl mindkét irányban betérő 140-es, 140A, valamint a 142-es buszról az M4-es metróra való átszállással lehet eljutni.

Kelenvölgy térségét érintő változások

A kerületközponti kapcsolat és a kerületi belső kapcsolatok fejlesztése érdekében a 153-as járat mindkét irányban betér Kelenvölgy belső része felé, a Bazsalikom utca térségébe, kiváltva ezzel a 252-es járatot, amely a továbbiakban nem közlekedik. A 252-es járat szerepét Őrmező és Újbuda-központ között a 150-es és a módosított útvonalon közlekedő 154-es járat, míg Kelenvölgy és Őrmező között a 153-as buszjárat veszi át. Kelenvölgy és Újbuda központja között a továbbiakban az 58-as és a 153-as busszal lehet utazni átszállás nélkül.

Bonyolult vonalvezetése miatt a 258-as járat átalakul. Az átláthatóbb közlekedési rend érdekében Kelenvölgyben és a Hunyadi Mátyás út térségében a sűrített menetrend szerint közlekedő 58-as járat helyettesíti. A kelenvölgyi térség közvetlen kerületközponti kapcsolatának fejlesztésére – Újbuda-központ egész napos átszállásmentes elérhetőségének fenntartása érdekében – az 58-as járat vonala hosszabb lesz. Az autóbuszok ezentúl Kelenföld vasútállomástól az Etele út–Tétényi út útvonalon egészen Újbuda-központig közlekednek. Az 58-as busz ezzel átveszi az Etele út és a Tétényi út térségében a jelenlegi 154-es buszjárat szerepét, valamint betölti a 252-es járat funkcióját is. Az 58-as járat meghosszabbításával a Bazsalikom utca térségén túl a Hunyadi Mátyás út felől is átszállás nélkül elérhetővé válik többek között a Szent Imre Kórház és a kerület központja.

Kelenföld térségét érintő változások

A 8-as járat pesti útvonalának meghosszabbításával kedvező gyorsjárati kapcsolat jön létre a belvárosi célpontok és Zugló, illetve Újpalota között, így a kibővített funkciójú 8-as busz betölti a 107-es járat érdemi szerepét. Kelenföld és Újbuda térségéből, a Tétényi út felől az M4-es metróval, illetve a változatlan módon közlekedő 7-es járattal is elérhető a pesti belváros. A Bornemissza tér és a Tétényi út vonzáskörzetének kerületközponti kapcsolatát a 114-es járatcsalád útvonalának meghosszabbításával és részbeni módosításával tervezi a BKK bővíteni. A 114-es, a 213-as és a 214-es autóbusz a Kosztolányi Dezső téri végállomásuk helyett tovább, a Móricz Zsigmond körtérig közlekedik. A 214-es autóbuszjárat ezentúl a 213-as járathoz hasonlóan a Kondorosi úton tér át a Fehérvári útról a Tétényi útra, így a Tétényi út déli szakaszáról, többek között a Bornemissza tér környékéről ez a járat is igénybe vehető az M4-es metró Bikás park állomásának, valamint a kerület központjának közvetlen eléréséhez. Mindezek miatt a budai szakaszon igen alacsony kihasználtságú, az M4-es metróval funkcionálisan párhuzamos 107-es járat feleslegessé válik.

A bővülő közlekedési kapcsolatokon túl a 114-es járatcsalád meghosszabbításának további kedvező hatása, hogy a Kosztolányi Dezső téri autóbusz-végállomás megszüntetésével az Ulászló utcai és a Bukarest utcai lakóövezetet lényegesen kisebb környezeti terhelés éri.

Budafok–Tétény térségét érintő változások

A 133-as járatot érintő változások

A korábban folytatott társadalmi egyeztetésre érkezett észrevételek szerint az ügyfelek számára fontos, hogy minden nap teljes üzemidőben legyen olyan buszjárat, amely közvetlen kapcsolatot kínál a belváros felé. Ezeknek az elvárásoknak megfelelve a 133-as járat a tervezet szerint továbbra is gyorsjáratként és minden nap közlekedik Nagytétény, Erdélyi utca felől a belvároson át Újpalota felé. Annak érdekében, hogy a jelenlegi 233-as busz által biztosított belvárosi kapcsolat minél több XXII. kerületi csomópontból megmaradjon, és több megállóból legyen egész napos gyorsjárati kapcsolat, az észrevételek figyelembevételével a BKK módosítani tervezi a 133-as buszjárat megállóhely-kiosztását a dél-budai szakaszon. A járat új megállót kap a Háros utcánál, a Vágóhíd utcánál, a Savoyai Jenő téren, illetve az Építész utcánál, de a közelmúltban megszűnt átszállási kapcsolatok miatt ezentúl nem áll meg a Kelenföldi Erőmű megállóhelyen.

Budatétény térségét érintő változások

A BKK folyamatos visszajelzést kap arról, hogy az érintett ügyfelek nagy része azt szeretné, ha a 101-es buszjárat napközben is közlekedne. A gyorsjárati jellegre utalva a 101-es autóbuszok ezentúl – változatlan útvonalon és megállóhely-kiosztással – 101E jelzést kapnak, és bővebb üzemidőben közlekednek. A csúcsidőszakon kívül hétköznap napközben is jellemzően 20 percenként indul a 101E gyorsjárat a Rózsakert utcai lakótelepet és a Klauzál Gábor utcát feltárva a Balatoni úton át az M4-es metró végállomásáig. A 101E (mai 101-es) járat a reggeli és délutáni csúcsidőszakban sűrítve közlekedik, és ekkor bizonyos indulások Budatétény vasútállomás (Campona) helyett a VII. utca–Dózsa György út–Minta utca–Rózsakert utca hurokútvonalat járják be. A Budatétény térségéből a Balatoni úton át Kelenföld vasútállomás metróállomásig közlekedő autóbuszok együttesen – a jelenlegi kínálathoz képest – gyakrabban, csúcsidőben 5-8 percenként indulnak az M4-es metró végállomásához.

A Rózsakert utcai lakótelep felől az M4-es metró végállomásához közlekedő gyorsjárati kínálat bővítésével, a metrókapcsolat vonzóbbá tételével kedvező, gyors belvárosi utazási lehetőség adódik, vagyis szükségtelen lesz, hogy a Rózsakert utcai térségből a Nagytétényi úton át biztosítson a BKK közvetlen, ugyanakkor lassú városközpont-irányú kapcsolatot. A Balatoni úti gyorsjárati közlekedés fejlesztése miatt a 233-as buszjárat feleslegessé válik, a járat szerepét a Nagytétényi út–Budafoki út térségében a 33-as és a 133-as busz, illetve a 114-es járatcsalád autóbuszai veszik át.

Az utazási szokások megváltozásával az M4-es metró átadását követően a 114-es járatcsaládot igénybe vevők száma lecsökkent. A budatétényi gyűjtőterületről a metróállomás irányába utazva mind a belváros felé, mind a XI. kerület központjába vonzóbb, gyorsabb eljutási lehetőség nyílik. Az utasforgalmi igények megváltozásához igazodva a metróvégállomáshoz vezető irány erősítésén kívül módosul a 114-es, a 213-as és a 214-es autóbuszjárat közlekedési rendje. A buszcsalád járatai a XXII. kerület térségében a továbbiakban változatlan útvonalon, de módosított menetrenddel közlekednek. A 214-es járat ezentúl csak csúcsidőszakban fog üzemelni, a járatcsalád többi tagjához hangolt menetrend szerint. Útvonala módosul, a 213-as buszhoz hasonlóan a Kondorosi úton át éri el a Tétényi utat. A járatcsalád belső, XI. kerületi végállomása frekventáltabb helyszínre, a Móricz Zsigmond körtérhez kerül, ahol a korábbinál több az átszállási lehetőség.

Budafok-Felsőváros térségét érintő változások

A korábbinál egyszerűbb vonalvezetés és az áttekinthetőbb közlekedési rend kialakítása érdekében a 258-as járat átalakul. A 258-as járat helyett a 250-es vonal erősítésével tervezi a BKK megvalósítani a vonzó kínálatot Budafok-Felsőváros és az M4-es metró végállomása között. A vonalcsoport átalakításának célja az átláthatóbb közlekedési rend kialakításán túl az, hogy az Arany János utcai lakótelep vonzáskörzetéből, a hegyvidéki területek felől esténként és hétvégén is sűrűbb közlekedés, vonzóbb metrókapcsolat jöjjön létre.

A 250-es járat mellett (azt sűrítve) új betétjáratokat tervez a BKK bevezetni. A sűrítő járatok Kelenföld vasútállomástól indulnak, a csúcsidőszakokban egészen Budafok központjáig, a Savoyai Jenő tér (Törley tér) megállóig, míg csúcsidőn kívül és hétvégén az Arany János utcai lakótelepig közlekednek.

Budafok-Felsőváros és Kelenföld térsége között a 258-as busz szerepét a gyakrabban közlekedő 58-as járat veszi át. Az 58-as buszok sűrítésén kívül a BKK bővíteni tervezi a 158-as járat üzemidejét is: az ügyfelek észrevételeihez igazodva (a jellemző bevásárlási időszakot jobban lefedve) hétköznap napközben és szombat délután is közvetlenül elérhető a Gádor utca térségéből a Savoya Park.

A 251-es alapjárat budafoki útvonalának egyszerűsítése érdekében a BKK javaslata, hogy a Savoya Park felé közlekedő autóbuszok ne érintsék a Városház teret, hanem a Savoyai Jenő téren balra, a Leányka utcára fordulva haladjanak a Savoya Park felé.

Észrevételek beküldésének határideje: 2016. március 16.

Budapest, 2016. március

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.