Az első lépések

Megalakult a Budapesti Közlekedési Központ, és folytatódott a Margit híd felújítása.

Közel egyéves szakmai előkészület után, 10 évvel ezelőtt a Fővárosi Közgyűlés 2010. október 27-i döntésével jött létre a Budapesti Közlekedési Központ (teljes nevén: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság), a budapesti közlekedés integrált közlekedésszervezőjeként. Az intézményrendszeri struktúrában a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat és az egyes közlekedési szolgáltatók, üzemeltetők (jelenleg a BKV) között kapott helyet. Első vezérigazgatójának a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület alapító és elnökségi tagját, szóvivőjét, Vitézy Dávidot választották.

Az új vállalat létrehozását az előző évek fővárosi közlekedésének negatív tapasztalatai indokolták. Orvoslásáért mindenképpen lépéseket kellett tenni: a BKV járműparkjának műszaki állapota leromlott, a tömegközlekedés versenyképessége csökkent, hiányzott a hosszú távú közlekedésfejlesztési stratégia, a sokasodó problémákra rendszerszintű válasz helyett ad hoc döntések születtek, műszakilag több évtizedes lemaradás volt tapasztalható. Hiányzott a valós, kompetens szakapparátusi felügyelet is.

A Budapesti Közlekedési Központ megalakulását követő időszakban az építkezésé volt a főszerep: 2010 végén alig néhány tucat, ám annál lelkesebb munkatárs dolgozott a BKK-nál azért, hogy a forrásszervezeteknél (Főpolgármesteri Hivatal, BKV, FKF, Parking Kft. stb.) lévő feladatok és szakemberállomány mielőbb a BKK keretébe kerüljön. A legfontosabb feladatunknak tekintettük ebben az időszakban a Budapest-bérlet jogi és szabályozási hátterének felmérését, a személyszállítási törvény előkészítését, valamint hogy továbbvigyük a Fővárosi Önkormányzat elkezdett közlekedésfejlesztési projektjeit (Margit híd felújítása, 1-es és 3-as villamos vonalának meghosszabbítása, a budai fonódó villamoshálózat tervezése stb.).

Megalapításunktól aktívan részt veszünk számos nemzetközi kutatás-fejlesztési-innovációs (K+F+I) projektben, amelyek eredményeiből a hazai és nemzetközi közlekedési szakma egyaránt profitálhat. Az Európai Unió támogatását élvező K+F+I projektek fő célja, hogy elősegítse a városok közötti tudástranszfert, és hozzájáruljon az új, innovatív technológiák és közlekedési megoldások elterjedéséhez. Az együttműködésekben projektpartnerként (CATCH-MR, STARS) vagy szakmai támogatóként jelenünk meg.