Megjelent a Széll Kálmán tér felújítására kiírt pályázatn

2014. január 30., csütörtök

A Budapesti Közlekedési Központ a Fővárosi Önkormányzat kiemelt beruházásainak megvalósításáért felelős szervezetként nyílt közbeszerzési eljárást írt ki a Széll Kálmán tér teljes körű átépítésének, felújításának kivitelezésére. A Széll Kálmán tér felújítását korábban több éven át ígérték, de a Tarlós István főpolgármester programjában is kiemelt projektként szereplő fejlesztés tervezését 2011-ben a BKK nulláról kezdte meg, mivel azt megelőzően nem történtek meg a szükséges előkészítő munkák. Az elmúlt évek tervezési, előkészítési, engedélyezési, forrásbiztosítási munkáit követően most a kivitelezés kezdődhet meg. Sikeres közbeszerzési tendert követően 2014 nyár elején kezdődhetnek el a munkálatok, s 2015 második felére teljesen megújulhat a tér. A munkák során a Széll Kálmán tér teljes építészeti és közlekedési megújításon esik át, eltűnnek a hetvenes éveket idéző utcabútorok, „gombák”, telefonfülkék, különböző használaton kívüli tereptárgyak, megszűnik a használaton kívüli hurokvágány és eltűnik a metróállomás toldaléképülete is. Az új kialakításban új zöldfelületek és fasor létesül, javulnak az átszállási kapcsolatok, új, színvonalas köztér alakul ki, valamint akadálymentes kapcsolatot hozunk létre valamennyi irányban, átépülnek az autóbusz-végállomások és a villamosmegállók, egységessé válik a tér építészeti arculata.

A Széll Kálmán tér Budapest egyik legfontosabb csomópontja, melyen Közép-Buda közlekedési áramlatainak mindegyike áthalad. Az elmúlt évtizedekben elmaradt beruházások miatt a tér állapota mára nagyon leromlott. Bár sokan hosszú évekig ígérték a felújítást, az érdemi tervezés csak 2011-ben kezdődhetett meg, melyet a Fővárosi Önkormányzat szakcégeként a Budapesti Közlekedési Központ felügyelt. Az elmúlt két évben a beruházás megszerezte az építési engedélyeket, a kivitelezéshez szükséges forrásokat a Kormány támogatásával: a tér felújítására közel nettó 5,2 milliárd forint áll rendelkezésre. A teret érintő villamoshálózat a Budai fonódó villamoshálózat projekt európai uniós forrásainak felhasználásával, a tér egyéb kiviteli munkáinak finanszírozása pedig fővárosi, illetve állami forrásokból történik. Mindezek lehetőséget teremtenek a Széll Kálmán tér mértéktartó, de funkcionális és városképi szempontból teljes értékű megújítására.

A kivitelezés tervezett kezdete: 2014. II. negyedév (közbeszerzési eljárástól függően)
A kivitelezés tervezett befejezése: 2015. III. negyedév

A felújítás részletei

A projekt elemenként:

  • akadálymentes kapcsolatokat hozunk létre valamennyi irányban, ehhez kapcsolódva új mozgólépcsőt és liftet építünk a Várfok utcai autóbusz-megállók és a Csaba utca irányába;
  • az átszálló utasok szempontjait előtérbe helyezve építjük át az autóbusz-végállomásokat és a villamosmegállókat;
  • csökkentjük a terjengős autóbusz-tárolók által elfoglalt terület nagyságát, és átépítjük a tér északnyugati sarkában található közúti csomópontot;
  • a kerékpárosok számára minden irányban kényelmesen és biztonságosan átjárhatóvá tesszük a teret;
  • megszüntetjük a rendezetlen bódékat, egységessé tesszük a tér építészeti arculatát, növeljük a zöldfelületek arányát, új közteret hozunk létre;
  • megteremtjük a lehetőséget a fogaskerekű új, Széll Kálmán téri végállomásának kialakításához.

A teret határoló utakat és villamosvágányok nyomvonalát a mai állapothoz hasonló logikával, de kompaktabban, részleteiben finomítva alakítjuk ki. A téren belül a Vérmező utcai rézsű tövében kerékpárutat, amellett MOL Bubi állomást hozunk létre.

A tér építészeti, arculati koncepciója modern eleganciával, igen egyszerű építészeti eszközökkel racionalizálja és humanizálja a teret, a korábban lefolytatott építészeti tervpályázat eredményeivel összhangban. A metrólejárat épületét kibontja, áttekinthetővé teszi, az oldalsó épületszárnyakat elbontja. A téren szétszórt rendezetlen funkciókat egy új szolgáltatóépületben egyesíti a tér északnyugati részén, a mai busztároló helyén. A perontetők, a Várfok utcai rézsű hosszan elnyúló lépcsői a teret határozott formájúvá, ugyanakkor áttekinthetővé teszik. A tér belső, védett magjából minden irányban szabad átjárást biztosít, a burkolatba rejtett LED-világítású sávokkal vezetve a gyalogosokat. Kevés, de minőségi utcabútort és egyéb tereptárgyat helyezünk el a téren, amelyek egymás hatását erősítik (padok, rejtett pontfények stb.).

A pihenő- és várakozóhelyeket a tér szélein helyezzük el árnyékot adó facsoportokkal és néhány mozgó vízfelülettel kiegészítve. A rézsűket megtartjuk, így a teret délkeleti irányból hangsúlyos zöld kerettel zárjuk. Törekszünk a tér eredeti funkciójának megtartásán kívül a lehető legtöbb zöldfelület kialakítására.

A kivitelezés a teljes tér átépítésének megszervezése rendkívüli odafigyelést igényel, mivel a közművek kiváltásával, korszerűsítésével, az új vágányhálózat építésével és a metrókijárati épület átalakításával párhuzamosan a tömegközlekedésnek, a gyalogos- és a gépkocsiforgalomnak is működnie kell. Lesznek ideiglenes forgalomkorlátozások, ideiglenes megállók, ez a tér közlekedésileg kiemelt szerepköre miatt elkerülhetetlen, de igyekszünk a korlátozásokat a minimálisra csökkenteni. A tér átépítésének időtartama alatt a metró megáll a Széll Kálmán téren, csak rövid időszakokban várható (hétvégi, éjszakai) leállás.

A BKK megbízásából a Főmterv Mérnöki Tervező Zrt., az Építész Stúdió Kft.-vel és a Lépték-Terv Kft.-vel együttműködve készítette el a Széll Kálmán tér részletes engedélyezési és kiviteli terveit.

Előzmények

A Széll Kálmán tér átalakításának első lépéseként 2011 első felében koncepcióterv készült, melyet a Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztus 31-ei ülésén elfogadott. A koncepcióterv lényege a térrekonstrukció ütemezésének és nagyságrendjének tisztázása volt mind a közlekedési, mind a városépítészeti elemekre vonatkozóan. Rögzítettük a vezérelveket, a tervezési kereteket és a megvalósítandó elemeket a részletes műszaki tartalom meghatározása nélkül.

A részletes tervezés előkészítését nagyrészt az előzetes koncepciótervben meghatározott elvekre támaszkodva végeztük el. Ezt követően írtuk ki a több projektet is érintő komplex tervezési feladat elvégzésére alkalmas tervező kiválasztására a közbeszerzési pályázatot, melynek ajánlattételi időszaka 2012. június 4-én zárult. A tervezési szerződés aláírása 2012 augusztusában történt a nyertes Főmterv Zrt.-vel.

A nyertes tervező feladata a Budai fonódó villamoshálózat, valamint az ahhoz szorosan kapcsolódó Széll Kálmán téri rekonstrukció megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, az engedélyezési eljárás lefolytatása, valamint a fonódó villamosközlekedése kapcsán azoknak a további vizsgálatoknak az elvégzése, amelyek a korábban felmerült összes kérdésre választ adhatnak. A Főmterv Zrt. feladata volt továbbá egy városépítészeti és építészeti tervpályázat kiírása a Széll Kálmán térre.

A tervpályázat 2012 szeptemberében indult, az építész tervezőknek a pályázataikat novemberig kellett benyújtaniuk. A Finta Sándor fővárosi főépítész által vezetett, az érintett kerületek, az építészkamarák, a Főváros és a BKK szakértőinek részvételével működő bírálóbizottság 2012. december 11-én hirdette ki a pályázat eredményét.

A legjobb terveket az Építész Stúdió Kft. és a Lépték-Terv Kft. csapata készítette. Az ő feladatuk volt – a fenti megoldások továbbfejlesztésével a többi díjazott vagy megvásárolt pályamű egyes elemeit felhasználva – a Főmterv Mérnöki Tervező Zrt.-vel együttműködve elkészíteni a Széll Kálmán tér részletes engedélyezési és kiviteli terveit.