Döntött a bíróság: jogszerűen járt el a BKK a villamostenderben – A bíróság megerősítette: a Škoda ajánlata érvénytelen volt

2014. október 17., péntek

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kimondta: nem történt jogsértés a BKK villamos beszerzési tendert lezáró első döntésében 2013 augusztusában. Ebben a CAF ajánlatát hirdette ki nyertesként, a Ganz-Škoda ajánlatát pedig három okból is érvénytelennek nyilvánította. A Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) egy éve megsemmisítette a tender eredményét, ami miatt akkor sokan a BKK felelősségét firtatták. Most kiderült, hogy nem volt igazuk: a bíróság a 2014. október 15-én kihirdetett ítéletében megváltoztatta a KDB 2013. október 21-i határozatát, és semmisnek minősítette a BKK vélt jogsértéseit. Immár hivatalos tehát, hogy a Ganz-Škoda ajánlata érvénytelen volt, a járműbeszerzési tender csúszása pedig a KDB tavaly októberi jogszerűtlen határozatának következménye, amelyben kimondta, hogy további hiánypótlást, felvilágosítást, indoklást kell bekérnünk: emiatt 2013 szeptemberében nem, csak 2014. március 5-én köthettünk szerződést a közbeszerzés győztesének kihirdetett CAF-fel. A már megkötött szerződés eredményeképp, 2015-ben és 2016-ban összesen 47 darab, 100 százalékban alacsonypadlós CAF Urbos 3 villamos érkezik Budapestre.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, uniós források felhasználásával 2013 februárjában indított közbeszerzési eljárást új alacsonypadlós villamosok beszerzésére. A tender nyerteseként a BKK a spanyol CAF-ot hirdette ki. A cseh Škoda csoporthoz tartozó Ganz-Skoda ajánlatát három okból is érvénytelennek nyilvánítottuk. Ezt követően a Škoda közbeszerzési jogorvoslati eljárást kezdeményezett ajánlatának érvénytelenné nyilvánítása miatt.

2013 őszén a BKK a Közbeszerzési Döntőbizottság jogsértést megállapító és jogkövetkezményeket kiszabó határozata miatt nem zárhatta le a villamos járműbeszerzést, és nem köthette meg a szállítási szerződést az eljárás nyerteseként kiválasztott spanyol szállítóval. A Döntőbizottság nem mondta ugyan ki a Škoda ajánlatának érvényességét, ellenben a döntés meghozatalához további vizsgálatokat kért. A BKK – a járműbeszerzés megvalósíthatósága érdekében – végrehajtotta a KDB határozatát, további pótlásokat, felvilágosítást, indoklást kért. Ezzel párhuzamosan a döntőbizottsági határozat felülvizsgálata iránt a BKK keresetet nyújtott be a bírósághoz.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a KDB tavaly októberi határozatát felülbírálva megállapította, hogy a BKK nem követett el jogsértést, amikor három okból is érvénytelenné nyilvánította a Ganz-Škoda ajánlatát. A bíróság 2014. október 15-én hirdette ki elsőfokú ítéletét.

A villamosjárművek beszerzési folyamatában a Ganz-Škoda a KDB jogsértő döntése általi további lehetőség ellenére sem tudta igazolni az ajánlata érvényességét. Emiatt a BKK a második eljárást lezáró döntésében is érvénytelenné nyilvánította az ajánlatát, majd ismételt jogorvoslatot követően – ahogy fentebb írtuk – a spanyol CAF-fal a szerződést közel fél éves csúszással ugyan, de 2014. március 5-én megkötöttük.

A KDB jogsértő határozata által okozott késedelem, támogatásvesztés csökkentése érdekében a BKK a megkötött szerződés módosításával felgyorsította a villamosok szállításának az ütemezését,ennek eredményeképp 2015-ben és 2016-ban összesen 47 darab 100 százalékban alacsonypadlós CAF Urbos 3 villamos érkezik Budapestre.