Már csak a terheléspróba van vissza és az utazóké az új villamosvonal

2015. január 15., csütörtök

Az 1-es villamos új, meghosszabbított vonalszakaszának építése a tervezett ütem szerint halad. A Rákóczi híd próbaterhelése, a hídvizsgálat és az eredmények értékelése a villamospálya kialakításának befejezése után, február-márciusban lehetséges.

A Budapesti Közlekedési Központ mint az 1-es villamos meghosszabbított vonalának építtetője az érvényes építési, vasútépítési engedélyek alapján, a terveknek megfelelően végezteti a munkát. A vállalkozó a szerződött mérnök folyamatos felügyeletével dolgozik. Az építkezés kivitelezési határideje 2015. január 28., mely időponttal kapcsolatban a vállalkozó továbbra sem jelzett késedelmet a BKK-nak. A januári határidő tehát – a kivitelezési szerződés szerint – a pálya műszaki átadás-átvételét jelenti. Ezt követi az utasforgalmi próbaüzemet megelőző hatósági folyamat: a Rákóczi híd próbaterhelése és a híd vizsgálata.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) 2014. december 8-ai végzésében kiegészítéseket, pontosításokat kért. 2014. december elején, amikor az 1-es villamos január végi indulását jeleztük, még nem tudhattunk a hatóság egy héttel később küldött végzéséről. Természetesen a BKK a hatóság követelményeinek a megbízott mérnök és kivitelező révén minden tekintetben eleget tesz.

A BKK a feladatok megoldásába haladéktalanul bevonta a vállalkozót, a mérnököt, valamint rajtuk keresztül egy külső szakértőt – ők a hatósággal is folyamatosan egyeztetnek. A következő hetek részletes feladataira ütemterv készül beleértve a kiegészítő vizsgálatokat, a számításokat, a próbaterhelés előkészületeit. Ezek közül a vizsgálatok és a számítások már tartanak, a próbaterheléseket pedig várhatóan február egyik hétvégéjén végzik a Rákóczi híd teljes lezárásával.

A BKK a Nemzeti Közlekedési Hatóság előírásainak megfelelően dolgozik, összehangolt szakmai tevékenységet végez. Olyan helyzetről, kockázatról, amelyik a villamosközlekedést meghiúsítaná, jelenleg nincs tudomásunk. A következő hetek munkatervéről, melyet partnereinkkel közösen alakítunk ki, a jövő héten adunk részletesebb tájékoztatást.