Közérdekű adatok

1.számú melléklet a 2011. évi CXII. tv. 26.§.-hoz

A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó kötelezően nyilvános adatbázis


Általános közzétételi lista

III. Gazdálkodási adatok

AdatFeltöltés/frissítés dátuma

III/1 A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója


Letölthető tartalom:A BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának eredménykimutatása.pdfA BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete.pdfA BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdfA BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának mérlege.pdfA BKK Zrt. 2011. évi éves beszámolója.pdfA BKK Zrt. 2011. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete.pdfA BKK Zrt. 2011. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdfA BKK Zrt. 2012. évi éves beszámolója.pdfA BKK Zrt. 2013. évi éves beszámolója.pdfA BKK Zrt. 2014. évi éves beszámolója.pdfA BKK Zrt. 2014. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete.pdfA BKK Zrt. 2014. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdfA BKK Zrt. 2015. évi éves beszámolója.pdfA BKK Zrt. 2015. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete.pdfA BKK Zrt. 2015. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdfA BKK Zrt. 2016. évi éves beszámolója.pdfA BKK Zrt. 2016. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete.pdfA BKK Zrt. 2016. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdfA BKK Zrt. 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolója.pdfA BKK Zrt. 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolójának kiegészítő melléklete.pdfA BKK Zrt. 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdfA BKK Zrt. 2017. évi éves beszámolója.pdfA BKK Zrt. 2017. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete.pdfA BKK Zrt. 2017. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelntése.pdfA BKK Zrt. 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolója.pdfA BKK Zrt. 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolójának kiegészítő melléklete.pdfA BKK Zrt. 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdfA BKK Zrt. 2018. évi éves beszámolója.pdfA BKK Zrt. 2018. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete.pdfA BKK Zrt. 2018. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdfA BKK Zrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolója.pdfA BKK Zrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának kiegészítő melléklete.pdfA BKK Zrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdfA BKK Zrt. 2019. évi éves beszámolója.pdfA BKK Zrt. 2020. évi éves beszámolója (kiegészítő melléklet, üzleti jelentés)A BKK Zrt. 2020. évi éves beszámolója (mérleg, eredménykimutatás)A BKK Zrt. 2020. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdfA BKK Zrt. 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) és független könyvvizsgálói jelentéseA BKK Zrt. 2021. évi éves beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) és független könyvvizsgálói jelentéseA BKK Zrt. 2021. évi összevont (konszolidált) beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) és független könyvvizsgálói jelentéseA BKK Zrt. 2022. évi éves beszámolója (mérleg, eredménykimutatás)A BKK Zrt. 2022. évi éves beszamolójának kiegészítő melléklete.pdfA BKK Zrt. 2022. évi éves beszamolójának könyvvizsgálói jelentése.pdfA BKK Zrt. 2022. évi összevont (konszolidált) beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) és független könyvvizsgálói jelentéseA BKK Zrt. 2023. évi éves beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés)A BKK Zrt. 2023. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentéseA BKK Zrt. 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) A BKK Zrt. 2023.évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdf
2024.05.08

III/2 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve


Letölthető tartalom:2024 Q2 BKK_negyedéves adatok.pdf20240630_BKK_vezető állású juttatás.pdf
2024.07.12

III/3 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

A Társaságnál ilyen adat nem áll rendelkezésre.

2023.07.26

III/4 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani


Letölthető tartalom:szerződések.pdf
2023.07.26

III/5 A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A Társaságnál ilyen adat nem áll rendelkezésre.

2023.07.26

III/6 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatás, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

A Társaságnál ilyen adat nem áll rendelkezésre.

2023.07.26

III/7 Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Uniós projektek

2023.07.26

III/8 Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

2024.02.06

III/9 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (3)-(5) bekezdései alapján közzétételi kötelezettség alá eső, közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződések


Letölthető tartalom:kozzetetel_2019_05.pdfkozzetetel_2019_07.pdfkozzetetel_2019_09.pdfkozzetetel_2019_11.pdfkozzetetel_2020_01.pdfkozzetetel_2020_04.pdfkozzetetel_2020_07.pdfkozzetetel_2021_01.pdfkozzetetel_2021_03.pdfkozzetetel_2021_06.pdfkozzetetel_2021_07.pdfkozzetetel_2021_08.pdfkozzetetel_2021_09.pdfkozzetetel_2021_10.pdfkozzetetel_2021_11.pdfkozzetetel_2021_12.pdfkozzetetel_2022_01_03.pdfkozzetetel_2022_04_06.pdfkozzetetel_2022_07_10.pdfkozzetetel_2022_12.pdfkozzetetel_2023_01_05.pdfkozzetetel_2023_06.pdfkozzetetel_2023_07.pdfkozzetetel_2023_08_10.pdfkozzetetel_2023_10_12.pdfkozzetetel_2024_01_03.pdf
2024.05.27

Egységes közadatkereső