Filmforgatási szabályok

Filmforgatási szabályok az önkormányzati tulajdonban álló közterületeken, valamint a BKK által megrendelt szolgáltatásokat végző közlekedési eszközökön

2013. július 1-jétől a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXCIX. törvény és a 205/2013. (VI.14.) Korm. rendelet alapján az önkormányzati tulajdonban álló közterületeken történő filmforgatásra – ideértve a reklámfilmeket is – vonatkozó szabályozás, valamint a hozzájárulás megszerzésének módja megváltozik.

Közterület-használati kérelmek

A filmelőállító, vagy filmgyártó vállalkozásoknak a tömegközlekedéssel, közúti forgalomkorlátozással járó közterület-foglalással (járda, úttest, kerékpárút, parkoló, zöldsáv, híd, aluljáró, stb.) kapcsolatos közterület-használati kérelmet a közterület fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz kell benyújtaniuk legkésőbb 5 munkanappal, sürgős eljárás esetén legkésőbb 2 munkanappal a filmforgatás tervezett megkezdése előtt.

Kérjük ügyfeleinket, kérelmeiket időben jutassák el a [email protected] címre, ezzel elősegítve az ügyintézés gördülékenységét.

Forgalomtechnikai kérelmek

A közterület-használathoz annak jellegétől függően szükséges lehet a forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás (közútkezelői hozzájárulás) kiadására vonatkozó eljárás iránti kérelem, a közösségi közlekedés útvonalának módosítására (elterelésére) irányuló eljárás iránti kérelem, valamint a behajtási engedély kiadására vonatkozó kérelem, mely utóbbi külön eljárásban igénylendő.

BKK-t érintő speciális kérelmek

A BKK szervezetét vagy tevékenységét érintő kérelmeket legkésőbb a Fővárosi Kormányhivatalhoz történő benyújtás napján a [email protected] címre vagy személyesen a Budapesti Közlekedési Központ 1075 Rumbach Sebestyén utca 19-21. szám alatt található ügyfélszolgálatára is be kell nyújtani. A BKK a kérelem beérkezése után azonnal közvetíti azt az érintett szakterületek felé.

Kérelmekhez csatolandó dokumentumok

A közúti forgalom korlátozásával nem járó tervezett közterület-foglalás esetén a kérelemhez a közterület-foglalás helyszínét és mértékét bemutató méretezett és mérethelyes helyszínrajz csatolandó.

A közúti forgalom korlátozásával járó esetben a tervezett közterület-foglalást, valamint közúti forgalomkorlátozást bemutató, szaktervező által készített M=1:500 léptékű forgalomkorlátozási helyszínrajz csatolandó a kérelemhez.

Felmerülő költségek

Olyan közterület-foglalási kérelmek esetén, melyek érintik a közösségi közlekedést, az igénylőnek kell állnia a felmerülő többletköltségeket, melyekre a BKK árajánlatot ad. Az elkészült forgalomtechnikai tervezet engedélyezése után a többletteljesítményt kiszámlázza az ügyfél felé.

Elbírálás és szerződéskötés

A BKK megvizsgálja, hogy a kérelemben foglalt feltételek szerint forgalomtechnikai szempontból biztosítható-e a közterület-használat. A társaság erre vonatkozó álláspontját e-mailben megküldi a kérelmezőnek és a Fővárosi Kormányhivatalnak.

A Kormányhivatal – közvetítői szerepben – hatósági szerződést köt a kérelmezővel a közterület-használatról, amelynek érvényességéhez az illetékes települési önkormányzat képviselőtestületének hozzájárulása szükséges. A képviselőtestület e jogosultságát átruházhatja a polgármesterre, az alpolgármesterre, vagy bizottságra.

További tájékoztatás a filmforgatással kapcsolatban

Budapest Főváros Kormányhivatala – Tájékoztatás filmforgatással kapcsolatban

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.