Új buszüzemeltetési modell

A budapesti autóbusz-közlekedésben részt vevő járművek az elmúlt évtizedekben olyan mértékben elhasználódtak, hogy cseréjüket a 2010-es évek elején már nem lehetett tovább halasztani. A járműállomány megújítására – a BKV és a Főváros akkori pénzügyi helyzete miatt – a korábbitól eltérő, alternatív megoldást kellett alkalmazni. A Főváros 2012-ben elindított új autóbusz-üzemeltetési modellje lehetővé tette, hogy gyorsan, nagy volumenben kerüljenek korszerű járművek az utakra úgy, hogy az ne jelentsen egyszeri, több tízmilliárd forint nagyságrendű beruházást. Az új konstrukcióban a Főváros megbízásából a közlekedésszervező BKK pályázatot írt ki, melynek eredményeként korszerű, környezetbarát járművekkel bővült a közösségi közlekedési szolgáltatás. A nyertes vállalkozók biztosítják a korszerű, magasabb színvonalat képviselő járműveket, valamint a képzett személyi állományt, és a szerződés szerinti üzemeltetésért havonta kilométer-alapú szolgáltatási díjban részesülnek. A nyertes vállalkozókkal a közlekedésszervező BKK részletes, hosszú távú (8 + 2 éves), mindkét fél érdekeit szem előtt tartó szigorú minőségi követelményeket és azok betartására ösztönző szankciókat tartalmazó közszolgáltatási szerződést kötött.

Ez az új konstrukció a Főváros és a BKV korlátozott beruházási lehetőségein kívül hatékony eszközt jelentett a szolgáltatásban részt vevő járműállomány gyors megújítására. A piac megnyitása ráadásul olyan versenyhelyzetet teremtett, amely jobb minőségű szolgáltatásra és hatékonyabb működésre ösztönözte az üzemeltető cégeket. A kialakított vállalkozói rendszerben a BKK végzi a szolgáltatás egységességét, összehangoltságát biztosító integrátori tevékenységet: a vonalhálózat- és menetrendtervezést, a forgalomirányítást, az utastájékoztatást, valamint Budapesten az egységes jegy- és bérletrendszerrel összefüggő feladatokat. A szolgáltató kötelezettsége kizárólag az üzemeltetés a mindenkori megrendelések alapján.

Szolgáltatásmegrendeléssel 2013-ban 150 modern Mercedes Citaro autóbusz kezdte el a munkát, illetve az ezt követő években további mintegy 250 db. új operátori autóbusz indult útjára Budapesten és környékén. A BKV járműbeszerzéseinek megfelelően 2013 és 2020 között csaknem 300 új járművel fiatalodott a fővárosi autóbuszflotta. Az új beszerzések eredményeként fokozottan környezetkímélő Euro5, Euro6 emissziós normát teljesítő járművek állhattak forgalomba, ezeken kívül az alternatív technológiát képviselő hibrid, CNG- és elektromos hajtásrendszerű járművek is megjelentek Budapest utcáin. Az új autóbuszok beszerzésén kívül a BKK támogatásával a BKV Zrt. által használtan vásárolt – további mintegy 400 korszerű jármű – is hozzájárult a flotta műszaki állapotának javulásához.

A fenti intézkedésekkel összesen több mint 1100 korszerűtlen autóbusz került ki a fővárosi autóbusz-közlekedésből. Stratégiai cél, hogy hosszú távon az autóbusz-állomány átlagéletkora 10 év alatt maradjon.

Jelenleg a BKK belső szolgáltatóján, a BKV Zrt.-n kívül az Arriva-cégcsoporthoz tartozó VT-Arriva Kft.-vel van szolgáltatási szerződése a BKK-nak. A számos európai országban is közlekedési operátorként tevékenykedő cég csaknem 450 db. állományi járművet üzemeltet.

Az elmúlt időszak alatt több mint 700 új, korszerű autóbusz állt forgalomba, ez nagymértékben hozzájárult az autóbuszpark fiatalításához. A fővárosi közszolgáltatásban részt vevő autóbusz-állomány átlagéletkora 2016. október végére 10 év alá csökkent, jelenleg 11 év körüli értéket mutat, a forgalomban lévő alacsony padlós autóbuszok aránya pedig a 2011. évi 25%-ról 90 % fölé nőtt. Ezzel együtt a járműflotta korszerűsítés tervezetten újabb lendületet vesz, és az autóbuszállomány megújítási stratégia alapján az elkövetkező 3 évben több, mint 500 db új, utaskomfort és környezeti szempontokból is korszerű autóbusszal kerül fiatalításra a fővárosi közlekedésben részt vevő autóbuszpark, egyúttal elérve a kívánatos 6-7 éves állományi átlagéletkort.