Villamos- és trolibuszjármű-beszerzési projekt

A projekt célja

A Budapesti Közlekedési Központ az alapításakor kitűzött céloknak megfelelően megkezdte a főváros közösségi közlekedési járműparkjának megújításához szükséges előkészítő munkákat. Az autóbusz-ágazatban az új közszolgáltatási struktúra, a gyorsvasúti ágazatokban (metró, hév) a hosszú távú fejlesztési projekteket megalapozó KÖZOP-előkészítési projektek nyújtják majd a járművek cseréjéhez szükséges forrást, konstrukciót. A villamos- és trolibuszágazat évi 400 millió utast szállító járműparkjának megújítása szintén szükséges. A járművek átlagéletkora mindkét ágazatban rendkívül magas, meghaladja a tervezett élettartamot.

A járműbeszerzési projekt célja a túlüzemelt, műszakilag is elavult villamos- és trolibusz-járműpark frissítése és az alacsonypadlós járművek nagyobb arányú megjelenése a vonalakon a szolgáltatási színvonal emelése érdekében. Célunk továbbá az európai uniós forrásból megvalósuló villamos-hálózatfejlesztésekhez szükséges többletjárművek biztosítása, valamint a műszaki állapotokból adódó menetkimaradások mértékének jelentős csökkentése.

Előzmények

A villamosok közül mindössze a 40 Siemens Combino típusú jármű felel meg az akadálymentességi követelményeknek, a járműpark döntő többsége magaspadlós. Az állományban lévő 1967 és 1978 között gyártott Ganz csuklós villamosok (118 kocsi) tervezett élettartamukat meghaladták, műszaki állapotuk rossz, meghibásodási mutatójuk és energiafelhasználásuk is igen magas.

A trolibuszoknál a legrosszabb állapotú járművek a ZiU–9 típusú orosz gyártmányú kocsik, de a GVM–Ikarus 280T típusú csuklós trolik is meghaladták már a tervezett élettartamukat. Jelenleg Budapesten 15 csuklós és 32 szóló alacsonypadlós trolibusz üzemel, a nagy utasforgalmú vonalakon azonban ez a járműszám nem elegendő az akadálymentességi követelményeknek megfelelő kiszolgáláshoz.

Míg az autóbusz-ágazatban a rossz állapotok ellenére a rendelkezésre álló alacsonypadlós járművekkel a város számos területén megvalósítható a legalább részlegesen akadálymentes üzem, a villamos és trolibusz ágazati sajátosságai és az alacsonypadlós járművek hiánya miatt számos nagy forgalmú villamos- és trolibuszvonalon egyáltalán nincs biztosítva az akadálymentesség.

A projekt elemei

A projektben összesen 37 villamost, valamint 24 trolibuszt szerez be a főváros. Valamennyi jármű alacsonypadlós lesz, biztosítva a könnyű akadálymentes beszállást. A kocsik érkezésével egy időben az érintett peronok is átépülnének, ezáltal lehetővé téve a szintbeni lépcsőmentes belépést a járművekbe. A 37 új alacsonypadlós villamosból 25 jármű 34-36 méter, 12 pedig 54-56 méter hosszú lesz. A tervek szerint 2014-ben és 2015-ben érkező járműveket az 1-es, a 3-as, illetve a budai fonódó villamoshálózaton közlekedő 19-es és 61-es villamosvonalakon vehetik majd igénybe az utasok. Az új alacsonypadlós trolibuszok a felújított és akadálymentesített villamosvonalak elérését biztosítják majd. Ezzel jelentős lépést teszünk az esélyegyenlőségi törvényben foglaltak betartása, illetve a vonatkozó EU-s irányelvekkel összhangban az akadálymentes közösségi közlekedés biztosítása felé.

Fontos események

A projekt 2012 áprilisában fontos állomásához érkezett: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megadta támogatását, illetve a KIKSZ Közlekedési Zrt. (a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közlekedési szakértője) támogatásra javasolta a projektet. A kormány ezt követően 2012 novemberében döntött a mintegy 43 milliárd forintos támogatási összeg megítéléséről, ezért elindulhatott a projekt megvalósítása. 2012. december 7-én Tarlós István Budapest főpolgármestere, dr. Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelős államtitkára és Vitézy Dávid, a BKK vezérigazgatója aláírta a villamos- és trolibuszjármű-beszerzési projekt uniós támogatási szerződését. 2013. február 15-én megjelent a 100%-ban alacsonypadlós villamosok beszerzésének ajánlati felhívása. 2013. június 15-én megjelent a 100%-ban alacsonypadlós trolibuszok beszerzésének ajánlati felhívása.

A Közbeszerzési Döntőbizottság 2013. október 21-ei határozata alapján nem zárhattuk le a villamosjármű-beszerzés értékelését, és még nem köthettük meg a szállítási szerződést az eljárás nyerteseként korábban kihirdetett spanyol szállítóval. A határozatot tiszteletben tartva minden ponton újabb lehetőséget adtunk a Skodának a hiánypótlásra annak ellenére, hogy a korábbi vitás ügyekre a feltett tisztázó kérdések és a hiánypótlások után sem érkezett válasz, mellyel az eljárást kezdeményező Skoda igazolhatta volna ajánlata megfelelőségét.

A júniusban kiírt új trolibuszok leszállítására vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, mivel mindkét ajánlattevő formailag hibás pályázatot nyújtott be olyan jellegű hibával, amely a szabályok szerint nem javítható. A BKK 2013-ban még meghirdeti a közbeszerzési eljárást.


Kapcsolódó hírek:

Kapcsolódó dokumentumok:

Fejlesztéseink  Fejlesztéseink

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.