Budai fonódó villamoshálózat

A projekt célja

Fejlesztésünk célja, hogy a jelenleg széttagolt budai villamosvonalak ismét egységes hálózatot alkossanak, új átszállásmentes kapcsolatok jöjjenek létre Észak-, Közép- és Dél-Buda között.  A projekt keretében 17-es villamos egyesül három budai járattal, így hosszú, észak-déli irányban egész Budát átszelő vonalak jönnek létre. Óbudáról átszállásmentes, az autós közlekedéssel szemben is versenyképes kötöttpályás kapcsolat létesül a Batthyány tér, a Széll Kálmán tér, a BAH-csomópont, a Móricz Zsigmond körtér, Albertfalva valamint Kelenföld felé.  A fejlesztés keretében átépül a Széll Kálmán tér vágányhálózata is, kapcsolódva a tér rekonstrukciójához.

Előzmények

Az óbudai villamosközlekedés története

Budapest az 1970-es évekig összefüggő fonódó-elágazó villamoshálózattal rendelkezett: a nagyobb forgalmú útvonalakat több járat szolgálta ki, így egy pontból többfelé lehetett átszállás nélkül utazni. Az elavult járművek, és a korszerűtlen forgalomirányítás miatt azonban ezt a rendszert felszámolták, a hangsúlyt a gyorsvasutakra és a ráhordó járatokra helyezték. A metróépítéseket követően egyszerűsítették a viszonylatrendszert, számos villamosvonalat felszámoltak, többek között olyanokat is, amelyek értékes elemei maradhattak volna a főváros közlekedési rendszerének. Erre a sorsra jutott a Bem rakparti vonal is: 1970-ben a HÉV földalatti szakaszának építése miatt megszűnt a forgalom a Batthyány tér és a Margit híd között. Az óbudai térség 1981-ben újabb kötöttpályás kapcsolattal lett szegényebb: a Flórián téri csomópont kiépítése miatt megszűnt a villamosközlekedés a Pacsirtamező utcában, ezzel az észak-déli irányú forgalom jelentős része autóbuszra, illetve személygépkocsira terelődött át.

Az óbudai közlekedés jelene

Óbuda észak-déli tengelyének forgalmát ma jellemzően autóbuszok látják el. A HÉV ugyan aránylag gyors, nagy kapacitású, de a városrész szélén halad, Óbuda gerincét képező Pacsirtamező utcától messze, a nagy forgalmat generáló lakótelepnek csak kis részét tudja kiszolgálni. A 17-es villamos a buszokkal ellentétben nem éri el a metrót, ritkábban is jár, ráadásul lassabb, a közúti forgalom is gyakran akadályozza közlekedését; az utasok többsége ezért inkább a sűrűbben közlekedő buszokat választja úti célja eléréséhez.

Budán az észak-déli irányú közlekedési kapacitások meglehetősen szűkösek. Az alsó és a felső rakpart, valamint a Fő utca zsúfolt, a budai körúton és a Rózsadombon keresztül vezető kerülő útvonalak is telítettek. A budai hegyek és a Duna által behatárolt területen nincs a pesti Hungária körúthoz hasonló elkerülési lehetőség, a városhatáron belül a közúti forgalom enyhítésének egyetlen módja a közösségi közlekedés fejlesztése.

A beruházás elemei

A 17-es villamos felújítása

A vonal infrastruktúrája teljesen megújul a Margit híd és a Tímár utca között, korszerű pályát, felsővezetéket, megállóhelyeket építünk ki, a felújítás kiterjed Frankel Leó utca és Bécsi út kockaköves szakaszaira is. Új forgalmi rendet vezetünk be: a villamosokat mentesítjük a torlódások hatásaitól.  A megállókba akadálymentes közlekedésre alkalmas peronok épülnek, a folyamatban lévő járműbeszerzési projektünk keretében új, alacsonypadlós villamosok is érkezhetnek a vonalra. A fejlesztés kapcsolódik a III. kerület Óbudai Promenád fejlesztése című projektjéhez, melynek keretében a Bécsi út – Nagyszombat utca – Lajos utca – Kolosy tér által határolt terület újul meg.

Széll Kálmán téri ág

A projekt keretében átkötés épül a Frankel Leó utca és a Margit körút között, ezáltal a Széll Kálmán tér és Óbuda között átjárható villamospálya létesül, lehetőség nyílik hosszú vonalak létrehozására.

Vonalvezetés

A Széll Kálmán tér felé haladó villamosok a Török utca bal oldalán haladnak a Margit körút felé, míg  az óbudai irány a nagykörúti vonalról annak Margit híd, budai hídfő megállója előtt ágazik le észak felé, és a Frankel Leó utcán keresztül éri el az óbudai vonalat. A Széll Kálmán téri irány megállója a Margit körút–Török utca sarka előtt, a Bem mozinál, a baloldali járdán, az óbudai irányé a Frankel Leó utca és a Vidra utca sarkán lesz.

A Török utcát, a Frankel Leó utat és a Bécsi utat is teljes szélességben felújítjuk a Tímár utcáig. A projekt része – önkormányzati forrásból – a Margit híd budai hídfő és a Török utcai vágánycsatlakozás közötti terület megépítése. A közműszolgáltatók a beruházás megindítása előtt a szükséges közműkiváltásokat, illetve -felújításokat elvégzik, majd kezdődhet a vágány és az ehhez kapcsolódó infrastruktúra építése. Városképi elemekkel is gazdagodik a fejlesztési terület A Török utca és a Frankel Leó út által határolt könyvtár előtti parkba utcabútorokat és növényeket telepítünk. A Zsigmond teret pedig új forgalmi renddel biztonságosabbá, könnyebben átjárhatóvá tesszük, illetve parkosítjuk.

Megváltozik az Üstökös utcai kereszteződés forgalmi rendje: balra kanyarodási lehetőséget ad a Batthyány tér felől érkezőknek. Az Árpád fejedelem útja–Komjádi Béla csomópontban szintén biztosítva lesz a balra kanyarodási lehetőség a déli irányból érkezők számára.

Széll Kálmán téri vágányhálózat átalakítása

A Széll Kálmán tér rekonstrukciója egy régóta várt, nagyszabású beruházás. A korábbi túlméretezett tervekkel ellentétben egy reálisabb, ütemezhető elképzelés szerint újul meg a tér, kiemelt figyelemmel a közösségi közlekedés szempontjaira. A tervezés során nagy hangsúlyt kapnak az átszállási útvonalak, ahol lehet, közelebb kerülnek egymáshoz a megállók,a tér vágányhálózata is átalakul:

  • A 4-es és a 6-os villamos végállomása a jelenlegi helyén marad
  • Az egykori 56-os villamos hurokvágányát elbontjuk, helyette gyalogos felületek létesülnek
  • Kialakítjuk a 60-as vonal (fogaskerekű) leendő végállomását
  • A leendő Óbuda – Móricz Zsigmond körtér járat megállópárja a 18-as villamos jelenlegi végállomásának helyén épül ki, a peronokat azonban áthelyezzük, mindkét irányban a tér felőli oldalra kerülnek.

A felújítás minden vágányhálózatot érintő része az észak-déli villamosközlekedés fejlesztésének keretében valósulna meg, a tér rekonstrukciójának esetleges csúszása nem hátráltathatja a villamosfejlesztést.

Bem rakparti ág

A projekt keretében új villamospálya épül a 17-es villamos Margit hídi és a 19 és a 41-es vonal Batthyány téri végállomása között, egy közbenső megállóval a Bem téren.

Vonalvezetés

A vonal a 17-es villamos jelenlegi végállomását elhagyva áthalad a Margit híd alatt, ahol vágányok egy rövid szakaszon egymásba fonódnak, a váltakozó irányú villamosforgalmat jelzőlámpa szabályozza. Az alsó rakparti lehajtó és a Margit hídi felhajtó között a pálya áttér a Duna felőli oldalra, majd a kerékpárút mellett halad a Batthyány tér felé. A kerékpárút végig megmarad, csak – a jelenlegi kialakításhoz hasonlóan – a Bem téri megállónál kell egy rövid szakaszon a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak együtt haladniuk.

A Margit hídnál az óbudai irányú megálló a Vidra utcában lesz, közel a Széll Kálmán tér felől érkező villamosok megállójához, így a várakozó utasok mindig az előbb érkező villamosra szállhatnak fel. A kialakítás oka, hogy a nagykörúti villamosokról érkezők számára az óbudai villamosok közös, 3-4 perces követése már így ebben a megállóban érvényesül. A Batthyány tér felé közlekedő villamosok megállója a 17-es járat jelenlegi végállomásának a helyén lesz, de a peron a sínek másik oldalára kerül.

A Bem rakpart turisztikai és városképi szempontból is rendkívül fontos terület, ezért a villamosvonal fejlesztésének előkészítésekor kiemelt figyelmet fordítottunk a végleges környezet kialakításra. A Batthyány tér és a Margit híd közötti szakaszát teljesen felújítjuk: padokkal, új burkolattal és növények telepítésével tesszük barátságosabbá a környezetet.

Megerősítjük a hév födémszerkezetét, hogy biztonsággal viselje a megnövekedő terhelést, és a felújítás utólagos vízszigeteléssel is jár. Az új vágányok megépítésével a jelenlegi kerékpárút nem szűnik meg.

Változások a közúti közlekedésben

A közúti kapacitások, az utak áteresztőképessége a beruházás következtében nem csökken. Mivel a Margit híd alatt haladó kétirányú villamos csak egy forgalmi sávnyi területet foglal el, a jelenleg dél felé haladó sáv megmarad, a buszsáv megszűnik.  Az Árpád fejedelem útja és az alsó rakpart közötti forgalmat a villamos nem keresztezi, mivel csak a lehajtót követően tér át az út másik oldalára.

A Török utcán két sáv halad egyenesen a Margit körút felé, a szélső sávból jobbra, a Margit utca és a Rómer Flóris utca felé lehet majd kanyarodni, az új parkolási rend részletei tervezés alatt állnak. A Vidra utcában a parkolás megszűnik, de az áthaladást nem korlátozzuk ezen a szakaszon..

A beruházás előnyei

A fejlesztés révén Óbuda újra bekapcsolódik Budapest villamosközlekedésének vérkeringésébe. Megszűnik az átszállási kényszer Budapest számos városrésze felé, melyeket ma csak kétszeri átszállással, illetve zsúfolt buszjáratokkal lehet elérni. A beruházás hasznosságát mutatja, hogy egy szűkebb területen végzett aránylag kismértékű fejlesztés hatása egész Budára kiterjed, alig van olyan budai városrész, amely ne profitálna belőle.

Óbuda sűrűbben közlekedő villamosokat, gyors és közvetlen kapcsolatot kap Közép- és Dél-Buda felé, beleértve csomópontokat, melyeken keresztül csaknem a teljes budai térség elérhető.

Dél-Budán Albertfalva és Kelenföld közvetlen kapcsolathoz jut Óbudával és a Margit híd budai hídfőjének térségével.

Víziváros a fenti előnyök mellett mentesül az autóbuszok terhétől, a Fő utcai buszsáv feleslegessé válik, a Batthyány tér és a Clark Ádám tér közötti szakaszon további parkolóhelyek alakíthatók ki.

Hűvösvölgy a 18-as villamos révén visszakapja a Szabadság híd felújításának idején fennálló közvetlen kapcsolatát a Fehérvári úthoz, a Krisztinavároshoz és a Szent Gellért térhez.

Közép-Budán az Alkotás utca és a Villányi út térsége számos kapcsolattal gyarapodik, az új 61-es villamos közvetlen kapcsolatot nyújt a Margit körút, a Margit híd és Óbuda felé.

Gyors és megbízható villamosjáratok létrehozásával az autóforgalom is csökkenhet, a torlódások és a környezetterhelés mérséklődhetnek.

További fejlesztési lehetőségek

Északi meghosszabbítás

A budai fonódó villamoshálózat viszonylatai, valamint az 1-es villamos a jelenlegi Vörösvári úti végállomástól együtt haladnának tovább a Bécsi úton. Tervezett végállomásuk a Kocsis Sándor út és a Bécsi út kereszteződésénél helyezkedne el, ahol Aranyvölgy névvel új vasúti megállóhely létesülne az esztergomi vasútvonalon, kiváló átszállási lehetőséget biztosítva a villamosok utasainak.

A fejlesztés megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséhez megítélt európai uniós támogatás áll rendelkezésre.

Déli meghosszabbítás

A lágymányosi egyetemi negyed, az Infopark és a Lágymányosi öböl térsége folyamatosan Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő térsége: növekedésének üteme miatt magas színvonalú, nagykapacitású közlekedési kapcsolatra van szüksége. Terveink szerint a területet egy új villamosvonal tárná fel: új pálya épülne a Műegyetem rakparton keresztül az Infoparkig, érintve a lágymányosi egyetemi tömböt. Az új végállomás a Dombóvári út és a Budafoki út kereszteződésénél helyezkedne el, jó átszállási kapcsolatot biztosítva az 1-es villamos leendő megállójához.

A pacsirtamező utcai vonal

Óbuda legnagyobb forgalmat lebonyolító autóbuszjáratai a Pacsirtamező utcán közlekednek, mivel ez az útvonal szeli át a városrész legsűrűbben lakott területeit. A budai fonódó projekt I. és II. ütemének megvalósulása után a forgalom egy része átterelődik a Bécsi útra, egy része azonban továbbra is a Pacsirtamező utcán fog haladni. Az útvonal kiszolgálásának legkorszerűbb módja az 1981-ben megszűnt villamosvonal modern formában történő visszaépítése lenne; társaságunk felvette ezt a fejlesztési lehetőséget előkészítési projektjei közé, melyeknek keretében megvizsgáljuk a fejlesztés hasznosságát és megvalósíthatóságát.

Fontos információk

Ütemezés

  • Széll Kálmán téri ág kiépítése Széna tér – Margit krt – Frankal Leó út (Török utca) – Bécsi úton keresztül a, Tímár utcáig
  • Széll Kálmán téri vágányhálózat rekonstrukciója
  • Bem rakparti ág kiépítése (Batthány tér – Germanus Gyula park közötti szakaszon, Margit híd alatti vágány fonódással.

Tervezett járatok

A budai fonódó megépítése utáni járathálózat terveit a BKK társadalmi egyeztetésre bocsátotta. A tervezett új villamosvonalakról és a kapcsolódó autóbuszjáratokról szóló javaslatok a bkk.hu/te/budaifonodo oldalon olvashatók.

Projektadatok

A projekt neve: A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése c. projekt átdolgozásához szükséges tervezési feladatok A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Bem rakparti ág (Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakítása) A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll Kálmán téri ág (Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakítása)
Azonosító száma: KÖZOP-5.4.0-09-11-2011-0001 KÖZOP-5.5.0-09-2011-0015 KÖZOP-5.5.0-09-2011-0016
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közreműködő szervezet: KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.
Kedvezményezett: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
Forrása: Közlekedési Operatív Program keretében, Európai Uniós és hazai költségvetési forrásból. Közlekedési Operatív Program keretében, Európai Uniós és hazai költségvetési forrásból. A szükséges önrészt Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési forrásból biztosítja. Közlekedési Operatív Program keretében, Európai Uniós és hazai költségvetési forrásból. A szükséges önrészt Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési forrásból biztosítja.
TSZ hivatalos megkötésének napja: 2011. november 21. 2012. március 12. 2012. március 12.
Tervezési közbeszerzési eljárás: 2012. II. negyedév
Kiviteli tervek elkészítése: 2012. II. – 2013. IV. negyedév
Kivitelezési közbeszerzési eljárás: 2013. IV. – 2014. I. negyedév 2013. IV. – 2014. I. negyedév
Kivitelezés: 2014. I. – 2015. III. negyedév 2014. I. – 2015. III. negyedév
Fő megvalósítandó feladatok: Széll Kálmán téri, és Bem rakparti ág engedélyezési terveinek átdolgozása, és kiviteli terveinek elkészítése;

A külső Bécsi úti villamosvonal megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése

Bem rakparti villamosvonal kiépítése a Margit híd – Batthyány tér közötti szakaszon A 17-es villamosvonal bekötése a Török utca/Frankel Leó utcáknál a Margit körúti villamosvonalba;

A Széll Kálmán téri vágányhálózat átépítése;

A 17-es villamosvonal felújítása, és a megállóhelyek akadálymentesítése a Margit körút – Tímár utca között

LátványtervekKapcsolódó anyagok:

Fejlesztéseink  Fejlesztéseink

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.