Előzetes tájékoztató (Budaörs, Törökbálint)

A Budaörsöt és Törökbálintot érintő buszjáratok hálózati módosítása

Megnevezés: A budaörsi és törökbálinti járatok hálózati módosítása
Érintett térség: Budaörs, Törökbálint, Szentimreváros, Kelenföld, Budatétény és az Alkotás utca, Széll Kálmán tér térsége
Érintett járatok: 40, 40B (új), 40E, 88, 140, 140A, 140B, 142 (új), 188E, 240 (új), 240E, 287, 287A
Bevezetés tervezett időpontja: 2015. augusztus vége
A változást kiváltó előzmények:
 • Az M4-es metró bevezetésével létrehozott hálózati kialakítás az egy év alatt felhalmozott tapasztalatok alapján finomhangolható.
 • Az utasforgalom úgy módosult, hogy nagyobb igény mutatkozik a metrót elérő járatokra és azok gyorsaságára.
 • Ezért Budaörs és Törökbálint települési önkormányzataival egyeztetve a budapesti belvárosba való eljutás gyorsítását tűztük ki célul, így a metrót elérő járatok számát és azok utazási sebességét növeljük.
 • A módosításokhoz kapcsolódóan az elővárosokon belüli és a két elővárosi település közötti kapcsolatot is javítjuk.
Változás rövid leírása:

Budaörsöt és Törökbálintot együttesen érintő változások:

 • A 88-as busz Törökbálint felől csak Kelenföld vasútállomásig közlekedik, és onnan indul. Követési ideje módosul, csúcsidőszakban ezentúl 20 percenként indul. Útvonala kétféleképp módosul, a változatok a 172-es és a 272-es járatok változásaival verziónként összefüggnek.
  • 1. változat: Budaörs felől érkezve a törökbálinti Tó utca – vasútállomás megállótól a Bajcsy-Zsilinszky utcán át éri el a Nyár utca megállót, majd a Sváb téren jobbra kanyarodik a Munkácsy Mihály utcába, amelyen a kétirányúsítás révén egyenesen halad a Szent István utcáig. Itt jobbra fordulva éri el jelenlegi útvonalát, és halad visszafelé Kelenföld vasútállomásig.
  • 2. változat: Budaörs felől érkezve a mai útvonalon a Nyár utca megállóig közlekedik. Ezt követően a Bajcsy-Zsilinszky utcán át éri el Tó utca – vasútállomás megállót, innen változatlan útvonalon halad tovább Kelenföld vasútállomásig.
 • A 140-es és a 140A buszok szombaton is közlekednek, a 140B járat csak hajnalban, késő este és vasárnap, valamint ünnepnapokon jár.
 • Csúcsidőszakban új járat indul 142-es jelzéssel a Széll Kálmán tér M és a törökbálinti Határ utca között alapvetően a 140-es járat útvonalán. A járat a 140-es busz később részletezett módosításával ellentétben nem tér be Dióskerthez, és mind a reggeli, mind a délutáni csúcsidőszakban 60 percenként közlekedik, ezáltal a budaörsi Gimnázium és Tükörhegy, valamint a Határ utca között csúcsidőszakban 60 helyett 30 percenként közlekedik autóbusz. A Széll Kálmán tér felé azonban nem közlekedik több autóbusz, mivel óránként eggyel kevesebb 140A busz fog indulni.

Budaörsöt érintő változások:

 • A 40-es busz a budapesti szakaszon két megállóhelyet kihagy, ezért menetideje rövidül.
 • Új járat indul 40B jelzéssel Kelenföld vasútállomás M és Budaörsi lakótelep között a 40-es járat útvonalán és megállóiban megállva azzal a különbséggel, hogy a Bretzfeld utcát érintve közlekedik. A Lévai utca megálló így mindennapos kiszolgálást kap, és a hétköznap napközbeni kiszolgálás is bővül.
 • A 40E busz Budaörs felé is, és a délutáni csúcsidőszakban is közlekedik.
 • A 40-es és az új 40B járat – a 40E, valamint a 88-as járat változásaival összhangban – napközben 10 helyett 10-20, a délutáni csúcsidőszakban 6 helyett 7-8 percenként indul.
 • A 140A busz Budaörsön a 140-es járat útvonalán a Szivárvány utca felé, a Gimnázium érintésével közlekedik. A Bretzfeld utca – Baross utca útvonalon az új 40B járat pótolja, mely hétvégén is közlekedik, és csúcsidőszakon kívül sűrűbben, 30 percenként indul.
 • A 188E járatok Kelenföld vasútállomás M-ig közlekednek, és onnan indulnak. A reggeli csúcsidőszakban sűrűbben, átlagosan 20 percenként indul egy járat.
 • A 240E busz a továbbiakban a 240-es jelzéssel közlekedik csúcsidőszakban sűrűbben. Üzemidejének felülvizsgálatát tervezzük annak érdekében, hogy az M4-es metró 10 perces követésű időszakában minden budaörsi járatra egységesen Kelenföld vasútállomásnál lehessen átszállni. A járat a Móricz Zsigmond körtér M felé a Hamzsabégi út helyett a Villányi úton keresztül közlekedik, így a Kosztolányi Dezső tér helyett a Budaörsi út / Villányi út megállóhelyen áll meg.
 • A 287A járat megszűnik, szerepét a 287-es busz veszi át, amely hétköznap napközben sűrűbben, 30 percenként indul, és mindkét irányban betér Budaörs vasútállomáshoz.

Törökbálintot érintő változások:

 • A 172-es busz útvonala módosul, és üzemideje jelentősen bővül két változat szerint. A járat útvonala Kelenföld vasútállomás M és Tükörhegy között alapvetően változatlan azzal az eltéréssel, hogy mindkét irányban megáll Budaörs benzinkútnál, így útvonala is módosul a benzinkút térségében. Hétvégén és késő este is közlekedik, és Törökbálinton nagyobb térséget fed le körjáratként. A reggeli csúcsidőszakban két indulás 172B jelzéssel Kelenföld vasútállomás M felé betér az Újligeti lakótelephez (Márta utcához). Ezek a buszok a Diósdi út és a Liliom utca megállókban az Újligeti lakótelep (Márta utca) felé nem állnak meg, ezekben a megállókban csak az Újligeti lakótelep (Márta utca) érintése után állnak meg. Törökbálinton változik az útvonala két változat szerint, mely változatok a 88-as és a 272-es járatok változásaival verziónként összefüggnek.
  • 1. változat: a busz a Raktárvárosi út felől érkezve a Sváb téren jobbra fordul a Géza fejedelem útjára, majd a Bajcsy-Zsilinszky utcán át éri el Tó utca – vasútállomás megállót, itt a körforgalomban visszafordul, és tovább közlekedik a Bajor Gizi utca felé. A Köztársaság téren és a Blaha Lujza utcán keresztül éri el a Kazinczy Ferenc utcát, ahonnan a 172-es jelenlegi útvonalán halad tovább a Munkácsy Mihály utcán keresztül Kelenföld vasútállomás M felé. Követési ideje a reggeli csúcsidőszakban a 172B járattal együtt közösen 10 perc, hétköznap napközben 15 perc, a délutáni csúcsidőszakban 12 perc, késő este 20-30 perc, hétvégén napközben pedig 20 perc. A 272-es buszokkal együtt a reggeli csúcsidőszakban 5 perces, a délutáni csúcsidőszakban 6 perces sűrűséggel járnak a buszok az autópálya-bevezetőn keresztül Kelenföld vasútállomás M felé.
  • 2. változat: két járattá válik szét, melyek Törökbálinton ellentétes irányú hurokútvonalat járnak be. A 172-es járat a Raktárvárosi út felől érkezve a Sváb tértől a kétirányúsítandó Munkácsy Mihály utcán halad a Szent István utcáig, majd a Szent István utca – Károlyi utca – Kazinczy Ferenc utca – Blaha Lujza utca – Bajor Gizi utca útvonalon éri el a Tó utca – vasútállomás megállót. Innen a Tó utcai körforgalomban való visszafordulást követően a Bajcsy-Zsilinszky utcán át éri el a Nyár utca megállót. A Géza fejedelem útján továbbhaladva a Sváb térnél balra fordul és éri el a Raktárvárosi utat. A 173-as járat ezzel szemben a Raktárvárosi út felől érkezve a Sváb térnél jobbra fordul a Géza fejedelem útjára, majd a Bajcsy-Zsilinszky utcán át éri el a Tó utca – vasútállomás megállót. A körforgalomban visszafordul, és tovább közlekedik a Bajor Gizi utca felé. A Köztársaság téren és a Blaha Lujza utcán keresztül éri el a Kazinczy Ferenc utcát, a 172-es jelenlegi útvonalán halad tovább a Munkácsy Mihály utcán keresztül Kelenföld vasútállomás M felé. A két járat a reggeli csúcsidőszakban (a 172B-vel közösen) 15-15, hétköznap napközben 30-30, a délutáni csúcsidőben 20-20, hétvégén napközben szintén 30-30 percenként indul. A hajnali időszakban csak a 172-es, míg a késő esti időszakban csak a 173-as járat közlekedik 20-30 percenként. A 272-es buszokkal együtt a reggeli csúcsidőszakban átlagosan 5 percenként, a délutáni csúcsidőszakban átlagosan 6-7 percenként közlekednek az autóbuszok az autópálya-bevezetőn keresztül Kelenföld vasútállomás M felé.
 • A 272-es busz Törökbálintról csak Kelenföld vasútállomásig és csak csúcsidőben közlekedik, egyéb időszakban szerepét a 172-es járatcsalád veszi át. A vonalon csak szólójárművek közlekednek a jövőben, így a továbbiakban nem terheljük Törökbálint utcáit csuklós járművekkel. A 272-es járat nem áll meg Budaörs benzinkútnál, így menetideje csökken. Ezt a megállót a jövőben a 172-es járatcsalád szolgálja ki. Törökbálinton két változat szerinti útvonalon halad, mely változatok a 88-as és a 172-es járatok változásaival verziónként összefüggnek.
  • 1. változat: Kelenföld felől a Tó utca – vasútállomástól a Bajor Gizi utca – Blaha Lujza utca – Kazinczy Ferenc utca – Károlyi utca – Szent István utca útvonalon éri el a Haranglábat, ahonnan a jelenlegi útvonalon közlekedik Kelenföld vasútállomás M felé. Követési ideje a reggeli csúcsidőszakban 10, a délutáni csúcsidőszakban 12 perc.
  • 2. változat: Törökbálinton belül változatlan marad az útvonal. Követési idejük a reggeli csúcsidőszakban 15, míg délután 20 perc.
 • A 140-es és 140B jelzésű buszok Törökbálinton módosított útvonalon közlekednek, nem érintik a Baross utcát, viszont mindkét irányban a Munkácsy Mihály utcán keresztül, a Művelődési Ház érintésével betérnek Dióskerthez. Vasárnaponként a 140B járat nem a bevásárlóközpontig, hanem az Óvoda utcai Törökbálint Sportközpontig közlekedik.
Útvonal:
 • A 40E és a 188E busz Budaörs felé Kelenföld vasútállomás metróállomástól a Gazdagréti útig a 40-esével azonos útvonalon halad, onnan a Budaörsi út – Egér út – M1-M7 autópálya-bevezető – Sport utcai lehajtó – Bretzfeld utca – Szabadság út útvonalon éri el a Gimnázium megállót, ahonnan a 40E Budaörsi lakótelep, a 188E az Ipari Park felé halad tovább.
 • A 40B busz útvonala alapvetően a 40-es járatéval egyezik meg, de Budaörs, városháza és Budaörsi lakótelep között a 140A járat jelenlegi útvonalán, a Bretzfeld utca – Baross utca útvonalon közlekedik.
 • A 88-as busz Törökbálint felé Kelenföld vasútállomás metróállomástól a 40-es busszal azonos útvonalon éri el a Gazdagréti út megállót, ahonnan a Tó utca – vasútállomás megállóig útvonala változatlan marad. Tovább az összefoglalóban írtak szerint két változat alapján közlekedik.
 • A 140-es és 140B buszok Törökbálinton módosított útvonalon közlekednek, nem érintik a Baross utcát, mert a kétirányúsítandó Munkácsy Mihály utcában haladnak a bevásárlóközpont felé is. Mindkét irányban betérnek Dióskerthez a Munkácsy Mihály utcán keresztül a Művelődési Ház érintésével. Vasárnaponként a 140B járat nem a bevásárlóközpontig, hanem az Óvoda utcai Törökbálint Sportközpontig közlekedik.
 • A 140A járat a Széll Kálmán tér M és a Budaörs, városháza megálló között változatlan útvonalon jár, onnan tovább a Budaörsi lakótelep végállomásig a 140-es busszal megegyező útvonalon, a Szabadság út – Szivárvány utca felé, a Gimnázium megálló érintésével közlekedik. Kimaradó szakaszán az új 40B busz pótolja.
 • Az 142-es busz a 140-es járat jelenlegi útvonalán közlekedik, Törökbálint központjában a Határ utca felé azonban nem a Baross utcán, hanem a Munkácsy Mihály utcán keresztül közlekedik.
 • A 240-es busz alapvetően a jelenlegi 240E járat útvonalán közlekedik, azonban a Sasadi úttól a Móricz Zsigmond körteret a 88-as járat jelenlegi útvonalán, a Budaörsi út – Villányi út útvonalon éri el.
 • A 287-es járat mindkét irányban betér Budaörs vasútállomáshoz, útvonala más tekintetben nem változik.
 • A 40-es járat útvonala változatlan.
Megállóhely:

A budaörsi és törökbálinti járatokat érintő változások:

 • A 88-as busz az új útvonalán érintett összes megállóhelyen megáll. A járat Budaörs felé Kelenföld vasútállomás M megállóból indul, és nem érinti az alábbi megállóhelyeket:
  • Sasadi út (csak Kelenföld vasútállomás M felé, annak elérése előtt érinti a továbbiakban)
  • Dayka Gábor utca
  • Fehérló utca
  • Budaörsi út / Villányi út
  • Alsóhegy utca
  • Szüret utca
  • Móricz Zsigmond körtér M
  • Kosztolányi Dezső tér
  • Vincellér utca
  • Hollókő utca
  • Ajnácskő utca
 • A 140-es és 140B járatok mindkét irányban megállnak a Művelődési Háznál (a jelenlegi Dózsa György utca nevű helyi járati megállóban), és a Felsővár utcai Dióskertnél, valamint vasárnaponként a 140B járat végállomása a Sportközpontnál lesz, az Óvoda utcában. Nem érintik a Nyár utca, Baross Gábor utca megállókat, helyette a Bartók Béla utca és Munkácsy Mihály utca megállókban állnak meg a bevásárlóközpont felé.
 • Az új 142-es busz a 140-es busszal azonos megállókat szolgál ki, de nem érinti a dióskerti betérésben érintett megállókat, a GLAXO és a Törökbálint, bevásárlóközpont megállókat.

Budaörsi változások:

 • A 40-es és a 40B busz egyik irányban sem áll meg a Rupphegyi út és a Madárhegy megállókban.
 • A 40B busz Kelenföld vasútállomás M és Budaörs, városháza között a 40-es járat megállóiban áll meg. Budaörs, városháza megálló és Budaörsi lakótelep végállomás között a 140A járat jelenlegi megállóhelyein áll meg:
  • Bretzfeld utca (csak Budaörsi lakótelep felé)
  • Lévai utca
  • Ifjúság utca
 • A 40E járat megállói Kelenföld vasútállomás M felé változatlanok, Budaörs felé az alábbi megállókban áll meg:
  • Kelenföld vasútállomás M
  • Gazdagréti út
  • Lévai utca
  • Gimnázium
  • Budaörs, Patkó utca
  • Budaörsi lakótelep
 • A 140A járat a módosított útvonalán érintett megállóhelyeken áll meg, így a Gimnázium és a Budaörs, Patkó utca nevű megállókban. Nem érinti azonban az alábbi megállóhelyeket:
  • Bretzfeld utca
  • Lévai utca
  • Ifjúság utca
 • A 188E járat Budaörs felől a Sasadi út csomópontot a 40E járat megállójában érinti, továbbá Kelenföld vasútállomás M végállomáson áll meg. Nem áll meg az alábbi helyeken:
  • Sasadi út (csak Kelenföld vasútállomás M felé, annak elérése előtt érinti a továbbiakban)
  • Kosztolányi Dezső tér
  • Móricz Zsigmond körtér M
 • A 240-es járat a jelenlegi 240E járat megállóhelyeit szolgálja ki, azonban a Móricz Zsigmond körtér M felé a Kosztolányi Dezső teret nem érinti, helyette a Budaörsi út / Villányi út megállóhelyen áll meg.

Törökbálinti változások:

 • Budaörs, benzinkút megállót a 272-es busz helyett a 172-es járatcsalád szolgálja ki.
 • A Nyár utca megállót a Sváb tér felé is érinti valamelyik járat (változattól függően a 88-as vagy a 172-es és 172B járat).
 • A Baross Gábor utca megállót változattól függően vagy csak a 272-es és a 972-es, vagy csak a 972-es járat érinti.
 • A Munkácsy Mihály utcában a Dózsa György utcai megállókban a 140-es és a 140B járat is megáll, a Dióskert megállót ugyanezen járatok szolgálják ki.
 • A Sportközpontnál lévő fordulót vasárnapokon és ünnepnapokon a 140B járat érinti.
 • A körjárati kialakítás miatt több megálló esetében módosulhat, hogy melyik járatok állnak meg.
Üzemidő:

A budaörsi és törökbálinti járatokat érintő változások:

 • A 140-es és a 140A jelzésű buszok hétköznap és szombaton napközben közlekednek. A 140B járat csak hajnalban, késő este és vasárnapokon közlekedik. A 142-es járat csak csúcsidőben, reggel 6 és 8, délután 14 és 18 óra között közlekedik.
 • A 88-as járat üzemideje változatlan.

Budaörsi változások:

 • A 40B járat hétköznap 6, szombatonként 7, vasárnapokon 8 órától 20 óráig közlekedik.
 • A 40E busz hétköznapokon reggel 6 és 8, délután 14 és 18 óra között közlekedik.
 • A 240-es járat esti üzemzárásának felülvizsgálatát tervezzük annak érdekében, hogy az M4-es metró 10 perces követésének időszakában minden Budaörs felé közlekedő busz Kelenföld vasútállomástól induljon. A belvárosból indulva így nem kell előre eldönteni, hogy melyik metróállomáson szálljanak át az utasok a budaörsi járatra.
 • A 287-es járat üzemideje olyan mértékben bővül, hogy a jelenlegi 287A járat üzemidejének megfeleljen, így mindennap kb. 5 és 22 óra között közlekedik.
 • A 40-es és 188E járatok üzemideje változatlan marad.

Törökbálinti változások:

 • A 172-es járatcsalád mindennap teljes üzemidőben közlekedik, a 2. változatban a Bajcsy-Zsilinszky utcai oldal jobb kiszolgálása érdekében a kisebb forgalmú időszakokban csak egy járat közlekedik, hajnalban csak a 172-es, késő este pedig a 173-as busz.
 • A 272-es busz csak csúcsidőszakban, kb. 6 és 9, valamint 14 és 18 óra között közlekedik.
Követési idő:

Budaörs kiszolgálása:

 • Budaörs és Kelenföld vasútállomás között sűrűbb kiszolgálást nyújtunk. A reggeli csúcsidőszakban 3-4, illetve ellenkező irányban 4-5 perces helyett átlagosan 3 perces, a délutáni csúcsidőszakban az átlagosan 6, illetve ellenkező irányban 4-5 perces helyett 4 perces követést biztosítunk. A csúcsidőszakokon kívül továbbra is biztosítjuk a 10 perces járatsűrűséget.
 • A délutáni csúcsidőszakban Kelenföld vasútállomástól 15 percenként biztosítjuk a buszközlekedést Budaörsre az autópályán keresztül.
 • Budaörs és a Móricz Zsigmond körtér között a jövőben csak a 240-es busz közlekedik, csúcsidőszakban 7-8, egyéb időszakban 15 percenként.
 • A Bretzfeld utcában csúcsidőszakban a jelenlegi 15-20 helyett 15, napközben a 60 helyett 30 percenként járnak buszok, hétvégén is.
 • A Törökugrató felől a reggeli csúcsidőszakban növeljük a gyorsjáratok arányát, átlagosan 20 percenként közlekedik majd a 188E járat, miközben a 88-as is 20 percenként indul a reggeli és délutáni csúcsidőszakban.
 • Kamaraerdő és Budaörs központi területei között az utasforgalmi igényekhez igazítjuk a menetrendet, így hétköznapokon kb. 6 és 18 óra között 30, egyéb időszakban 60 percenként közlekedik majd a 287-es járat. A 287A betétjárat megszűnésével minden busz Budatétényig közlekedik, így hétköznap napközben sűrűbben lehet eljutni Budatétényből Budaörsre és fordítva.

Budaörs és Törökbálint közötti utazási lehetőségek:

 • A két elővárosi település között alapvetően változatlan marad az eljutási lehetőségek gyakorisága, azonban csúcsidőszakban a Raktárvárosi út felé (140-es, 140B és 142-es járatok) sűrűbben, 60 helyett 30, míg a Törökugrató felé (88-as járat) 15 helyett 20 percenként járnak. Összesen tehát változatlanul óránként 5 alkalommal lehet utazni a két elővárosi település között.

Törökbálint kiszolgálása:

 • Csúcsidőszakban sűrűbben, csak szólóbuszokkal biztosítjuk a metrókapcsolatot. A jelenlegi, átlagosan 6 perces reggeli csúcsidőszaki járatsűrűség helyett 5 percenkénti közlekedést biztosítunk úgy, hogy ez a kínálat Törökbálinton bővebb körben elérhetővé válik: mind a Szent István utca, mind a Bajcsy-Zsilinszky utca felől igénybe vehetőek a járatok.
 • Hétköznap napközben változatlanul, óránként 4-szer lehet eljutni a metróhoz, hétvégén pedig változatoktól függően 15, illetve 20 perces sűrűséggel a jelenlegi, jellemzően 20 perces követés helyett.

A Budaörs és Törökbálint elővárosok kiszolgálásában résztvevő járatok utasforgalma és az utazási igények az M4-es metró 2014 tavaszán történt beindítása és az ahhoz kapcsolódóan kialakított új hálózat bevezetése óta némiképpen megváltoztak, a metró egyre népszerűbb az utasok körében, és nagyobb igény is jelentkezett a metró gyorsabb és sűrűbb elérésére. Az utasforgalmi mérések és tapasztalatok alapján – az érintett elővárosi települési önkormányzatokkal egyetértésben – a metró sűrűbb és gyorsabb elérése érdekében módosításokat tervezünk az elővárosi települések közösségi közlekedési kiszolgálásában.

Budaörsi változások:

Gyorsítjuk és bővítjük az M4-es metróhoz kapcsolatot biztosító járatokat. Javaslatunk szerint a 40-es busz kevesebb megállóhelyen áll meg, és a 188E járat is eléri Kelenföld vasútállomás metróállomást. A hétköznap délutáni időszakban 50%-kal bővítjük a metróvégállomástól Budaörs felé induló járatok számát, a jelenlegi 6 perc helyett átlagosan 4 percenként indítunk buszokat. A járatok egy része – 15 percenként – az autópálya felé közlekedik. A késő esti időszakban 20 helyett 10 percenként lehet majd Kelenföldről Budaörsre eljutni.

Javítjuk a Bretzfeld utca és a Baross utca kiszolgálását a 40B járat beindításával, mivel így hétköznap napközben a jelenlegi 60 perc helyett 30 percenként lesz tömegközlekedési kiszolgálás, míg hétvégén napközben is közlekedik autóbusz ezen a szakaszon, szintén 30 percenként.

A 140-es és a 140A járatok által nyújtott közvetlen kapcsolat népszerűvé vált utasaink körében, ezért ezek közlekedését szombatra is kiterjesztjük. Hétköznap a csúcsidőszakon kívüli napközbeni időszakban és szombati napokon az Alkotás utcában a Sasadi út és a Széll Kálmán tér között egyenletesebb menetrendet alakítunk ki a 139-es busz menetrendjének finomhangolásával. A 140A járat Budaörs, városháza és Budaörsi lakótelep közötti szakaszán, a Bretzfeld utca – Baross utca útvonalon az új 40B járat közlekedik majd. A 40B járat révén a Bretzfeld utca – Baross utca útvonalon egész nap járnak buszok, így a 140A busz útvonalát Budaörsön módosítjuk: mindkét irányban a 140-es járattal megegyező módon, a Gimnázium érintésével közlekedik, így Budaörs, városháza és Budaörsi lakótelep között a Szabadság út – Szivárvány utca útvonalon halad.

A metróval részben, míg más járatokkal teljesen párhuzamosan a Móricz Zsigmond körtérre közlekedő 88-as és 188E járatokat Kelenföld vasútállomás M-ig közlekedtetjük. Miután a 88-as járat jelenleg Kelenföld vasútállomástól a Villányi út felé alacsony kihasználtsággal közlekedik, a járatot Budaörs felé a metró végállomásától tesszük elérhetővé. A 188E busz utasainak a metróra való átszállás lehetőségét korábban lehetővé tesszük. A két járatnak a Móricz Zsigmond körtéri szakaszról csúcsidőszakban hiányzó kínálatát a 240E járatot felváltó 240-es busz sűrítésével ellentételezzük: a reggeli csúcsidőszakban 8-9 helyett 7-8, a délutáni csúcsidőszakban 10 helyett 7-8 percenként indul majd a járat. A járat üzemidejének felülvizsgálatát tervezzük annak érdekében, hogy a kisforgalmú időszakokban az M4-es metróról egységesen Kelenföld vasútállomásnál lehessen átszállni minden budaörsi járatra.

A Törökugrató térségében az utasforgalmi igényekhez igazodva bővítjük a gyorsjárati kiszolgálást, és kismértékben csökkentjük az alapjárati kiszolgálást a csúcsidőszakokban. Eszerint a 88-as járat csúcsidőszakban 20, míg a 188E a reggeli csúcsidőszakban átlagosan 20, délután változatlanul 30 percenként közlekedik.

A 287A járat alacsony kihasználtságú, a 287-es járatcsaládot tekintve pedig Kamaraerdő nem tekinthető olyan pontnak, melynél minden második járatnak vissza kellene fordulnia. Emiatt a két járatot összevonjuk, és a jövőben csak a 287-es járat közlekedik hétköznapokon 6 és 18 óra között 30, egyéb időszakban 60 percenként, a jelenlegi 287A járat üzemidejében. A 287-es buszok mindkét irányban betérnek Budaörs vasútállomáshoz.

Törökbálint kiszolgálása:

Törökbálinton jelentősen átalakítjuk a buszhálózatot a város önkormányzatával folytatott előzetes egyeztetések alapján. Kelenföld vasútállomás és Törökbálint között sűrítjük a kiszolgálást, a reggeli csúcsidőszakban 6 perc helyett 5, a délutáni csúcsidőszakban 7-8 perc helyett változattól függően 6, illetve 6-7 percenként lehet eljutni. Kelenföldről Törökbálint felé lényegesen sűrűbb kiszolgálását adunk, a reggeli csúcsidőszakban 12 helyett 5, napközben 60 helyett 15, a délutáni csúcsidőszakban 15 helyett 6-7 percenként lehet utazni, ezen kívül hétvégén és késő este is indul majd autóbusz Kelenföld vasútállomástól 20-30 percenként.

A Munkácsy Mihály utcát átalakítják, ezért a jelenlegi Törökbálint, Munkácsy Mihály utcai végállomást megszüntetjük. A buszok jellemzően a Nyár utca megállóhelyen fognak várakozni. A törökbálinti várakozási időket jelentősen csökkentjük, csak a legszükségesebb mértékben várakoztatjuk a buszokat a városban. A körjáratok kialakítása ezt a célt is szolgálja.

A Sasadi út és a Kosztolányi Dezső tér közötti szakaszról Törökbálint felé átszállással lehet eljutni a jövőben: a Móricz Zsigmond körtér M felé a Sasadi út, Törökbálint felé a Gazdagréti út megállóban lehet átszállni a törökbálinti járatokról, illetve azokra.

Bevonjuk a közösségi közlekedési kiszolgálásba Dióskertet, a 140-es és a 140B buszok betérnek mindkét irányban a Felsővár utcához. Ezen kívül a Baross utca helyett egyenesen, a kétirányúsítandó Munkácsy Mihály utcában közlekednek majd a buszok a bevásárlóközpont irányában is. Vasárnaponként a 140B buszok a Határ utca helyett az Óvoda utcai Törökbálint Sportközpontig közlekednek.

A 272-es járat ezentúl csak csúcsidőszakban, szólóbuszokkal közlekedik. Ezáltal a szűkebb törökbálinti utcákban is könnyen közlekedhetnek az autóbuszok, és kisebb az környezeti terhelés a sűrítésből adódó utasforgalmi előnyök mellett. Szerepét csúcsidőszakon kívül a 172-es járatcsalád veszi át, mely érinti az összes olyan térséget, amelyet jelenleg a 272-es busz kiszolgál. Az átalakítás révén a 172-es járat válik a törökbálinti főiránnyá, a 272-es busz kiegészítő szerepet kap. Ennek alapvető oka, hogy a 172-es busz a Raktárvárosi úti iránnyal nagyobb területet fed le Törökbálinton, mint a 272-es busz, amely részben elkerüli a várost az M1-es autópályán.

A Raktárvárosi út és Tükörhegy kiszolgálását jelentősen javítjuk. A reggeli csúcsidőszakban a metró felé 12 perc helyett változattól függően 7-8 vagy 10, hétköznap napközben 60 perc helyett 15, a délutáni csúcsidőszakban pedig 15 perc helyett 10, illetve 12 percenként járnak buszok, valamint 20-30 percenként késő este és hétvégén is közlekedik autóbusz. Csúcsidőszakban a 140-es busz útvonalán közlekedő járatokat is sűrítjük, így 30 percenként lehet eljutni a bevásárlóközponthoz, valamint az új 142-es busz révén Budaörsön át a Széll Kálmán térre.

Törökbálinton bizonyos megállók nevét módosítjuk azért, hogy a csomóponti elnevezési elveknek megfeleljenek, és hogy a törökbálinti helyi járat által használt megállónevekkel egyezzenek. A térképeken az új neveket tüntettük fel. A törökbálinti járatok városon belüli útvonalával kapcsolatosan két változatot dolgoztunk ki, melyekkel kapcsolatban várjuk ügyfeleink észrevételeit.

1. változat:

Az autópálya felé közlekedő buszok a várost az óramutató járásával ellentétesen járják körbe, így Budapest felé a Bajcsy-Zsilinszky utca környéke felől a 272-es, míg a Kazinczy Ferenc utca térsége felől a 172-es busszal lehet gyorsan eljutni a metróhoz, úgy, hogy az azonos megállóból induló buszok mindegyikével elérhető a metró, azzal a különbséggel, hogy az ügyfelek a városrész ellentétes oldalán szállnak fel, hosszabb lesz a menetidő. Budapest felől a Bajcsy-Zsilinszky utca környéke a 172-es, míg a Szent István utca térsége a 272-es busszal érhető el gyorsan. A 172-es számozású járatok a Raktárvárosi út felé, míg a 272-es busz a Tó utca felé hagyja el Törökbálintot. A 272-es busz Törökbálinton belül bejárja a Blaha Lujza utcát, majd a Károlyi utcán keresztül a Szent István utcán halad a Munkácsy Mihály utca felé, így pótolja a jelenlegi 172-es által nyújtott budapesti kapcsolatot. A Kazinczy Ferenc utcán a 172-es számozású buszok változatlanul közlekednek.

Az autópálya-bevezetőn közlekedő buszok csúcsidei követési ideje reggel 10-10, délután 12-12 perc. Csúcsidőn kívül hétköznap napközben a 172-es busz 15, hétvégén 20, hajnalban és késő este 20-30 percenként indul.

Az autópálya-bevezetőn közlekedő, gyors metrókapcsolatot biztosító járatok körüljárási irányával ellentétesen, az óramutató járása szerint közlekedik a 88-as busz, mely a rövidebb, városon belüli utazásokhoz ellenkező irányú kiszolgálást biztosít, és továbbra is megadja a Törökugrató és Budaörs központi részeivel való kapcsolatot. A metró elérésére is használható, bár hosszabb menetidővel.

Az 1. változat előnyei:

 • A Haranglábtól a Vasút utcáig azonos megállóból indulnak az autópályán közlekedő, 172-es, 172B és 272-es jelzésű járatok, így Budapest felé a megálló előzetes kiválasztása nélkül, gyakran utazhatnak az ügyfelek.
 • Csúcsidőszakon kívül Kelenföld vasútállomás és Törökbálint között egy járat biztosítja a gyors közlekedést, így a hajnali, valamint késő esti kisforgalmú időszakban is egyértelmű, hogy melyik járattal lehet utazni.
 • Törökbálint belső részeinek mindegyike, azaz mind a nyugati, mind a keleti oldala részesül a 272-es járat által nyújtott gyors, a Raktárvárosi utat elkerülő autópályás kapcsolatból.

Az 1. változat hátrányai:

 • Csúcsidőszakon kívül nincsen közvetlen eljutási lehetőség Törökbálint nyugati oldala (Szent István utca és Kazinczy Ferenc utca környéke) és keleti oldala (Bajcsy-Zsilinszky utca térsége) között.
 • A reggeli csúcsidőben a Kazinczy Ferenc utca térségéből a metróhoz rövid útvonalon közlekedő járatok egy része betér a Márta utcához, növelve a menetidőt.

2. változat:

Ebben a változatban a 172-es buszok megosztva, két ellentétes irányú hurokjáratként közlekednek. Az óramutató járása szerint közlekedő járat a 172-es, míg az óramutató járásával ellentétesen közlekedő járat a 173-ast jelzést kapja. A Márta utcához betérő járat ebben a változatban is a 172-es járatból ágazik ki 172B jelzéssel. A 88-as busz a 172-es járattal azonos irányban, az óramutató járásával ellentétesen járja körbe a várost. Csúcsidőszakon kívül két különböző, 30 perces gyakoriságú, ellentétes irányú megállókból induló járat között kell választaniuk a törökbálinti utasoknak, ami azt is jelenti, hogy a Munkácsy Mihály utcához közelebb eső csomópontokban nem lesz egyenletes a kiszolgálás, kb. 10-20 perces követés is kialakulhat.

Az autópálya-bevezetőn közlekedő három járat csúcsidei követési ideje reggel 15-15 (összesen közös 5 perc), délután 20-20 perc (összesen közös 6-7 perc). Csúcsidőn kívül hétköznap napközben és hétvégén a 172-es és a 173-as busz 30-30 (közös 15) percenként indulnak.

A hajnali órákban csak a 172-es, míg a késő esti órákban csak a 173-as járat közlekedik 20-30 percenként.

A 272-es busz útvonala változatlan, a jelenlegi útvonalán jár, csak a Bajcsy-Zsilinszky utca térségét szolgálja ki.

A 2. változat előnyei:

 • A kétirányú körjáratok révén Törökbálint nyugati és keleti oldala között csúcsidőszakon kívül is el lehet jutni átszállás nélkül.
 • Tükörhegy térségében csúcsidőszakban és hétvégén sűrűbben járnak buszok.
 • Az Újligeti lakótelepre a 272-es busz által lefedett Bajcsy-Zsilinszky utcáról érkeznek a járatok, így a Kazinczy Ferenc utca felől minden, a metrót gyorsan elérő busz betérés nélkül közlekedik.

A 2. változat hátrányai:

 • A körjáratok által érintett útvonalakon ellentétes irányú megállókból indulnak Budapest felé a járatok, így előre ki kell választaniuk az utasoknak, hogy melyik megállóba állnak, illetve ha nem a megfelelő megállóba álltak, akkor az úton való átkeléssel tudják csak elérni a számukra kedvező buszt, ami kényelmetlenséget, és nem utolsó sorban balesetveszélyt jelent.
 • A metróvégállomás és Törökbálint között közlekedő járatok kapacitása három járat között oszlik meg, így bizonyos megállókban csak ritkábban vagy egyenetlen elosztásban érkeznek autóbuszok.
 • A hajnali és késő esti kisforgalmú időszakban a kétirányú körjáratok közül csak az egyik közlekedik. Hajnalban nem közlekedik az óramutató járásával ellentétes irányban haladó járat, késő este pedig nem lehet eljutni nyugati oldalról a keleti oldalra átszállás nélkül.
 • A 272-es járat csak a város keleti oldalán közlekedik, így a Károlyi utca térsége nem részesül a gyors autópályás közlekedés előnyeiben.
 • A gyors metrókapcsolatot biztosító 272-es járat az 1. változathoz képest ritkábban, 15-20 percenként közlekedik.

Várható eredmények:
 • Az M4-es metró és a budapesti belváros elérése gyorsabbá és egyszerűbbé válik.
 • Budaörsön a Bretzfeld utca térségében kényelmesebb lesz a közösségi közlekedés.
 • Az alacsony kihasználtságú, metróval párhuzamos szakaszok helyett a metróvégállomástól kifelé eső területekre csoportosítjuk át a járatokat, így hatékonyabb és gazdaságosabb hálózat jön létre.
 • A körjáratok révén Törökbálinton rugalmasabb, utasbarát kiszolgálást nyújtunk, a város két fő tengelye között átszállásmentes kapcsolatot biztosítunk.
 • Törökbálinton a Tükörhegy térségének kiszolgálása jelentősen javul.
Észrevételek beküldésének határideje: 2015. július 10.

Budapest, 2015. június

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.