Kisgyerekesek bérletigazolványa

Ára: 250 Ft

 

A bérletigazolvány kiváltásához egy darab 1 évnél nem régebbi, sima hátterű – más célra még nem használt – 3,5 x 4,5 centiméteres, jó minőségű igazolványkép szükséges, amely készülhet nyomtatóval is fotópapírra. A képen más személy(ek) vagy tárgy(ak) nem lehet(nek). A tulajdonos kinézetében történt jelentős változás esetén javasolt a bérletigazolványt kicserélni (a mindenkori kezelési díj ellenében). Amennyiben olyan módon megrongálódott a bérletigazolvány, hogy utazásra nem használható, mert a tulajdonosa nem felismerhető, illetve az érvényessége nem állapítható meg, új bérletigazolványt kell készíttetni.

A kisgyerekesek bérletigazolványára és a kisgyerekesbérlet használatára a lakcímet igazoló hatósági igazolvány szerint az a budapesti lakcímmel rendelkező személy jogosult, aki gyermekgondozást segítő ellátás (gyes), gyermeknevelési támogatás (gyet), gyermekgondozási díj (gyed) vagy csecsemőgondozási díj (csed, korábbi nevén terhességi-gyermekágyi segély, tgyás) folyósításában részesül. A bérletigazolvány kiállításához, érvényességi idejének meghosszabbításához személyi azonosításra alkalmas okmányt is be kell mutatni.

A kisgyerekesbérlet-igazolvány érvényességi idejét új bérletigazolvány kiállítása esetén a kiállítás napjától, meglévő bérletigazolvány érvényességi idejének meghosszabbítása esetén a hosszabbítás napjától kell számítani. Az érvényességi idő az alábbi 3 határidő közül a legközelebbi. A kisgyerekesbérlet-igazolvány érvényességi ideje legfeljebb

 • 6 hónap lehet;
 • a juttatás folyósításának várható határidejéig terjedhet;
 • a lakcímbejegyzésnél szereplő érvényesség idejéig tarthat, amennyiben a budapesti lakcímet – tartózkodási helyként – érvényességi idővel tüntették fel.

A juttatás folyósításának várható határidejét a gyes, gyet, gyed vagy csed folyósítását megállapító határozatból (ha az nem tartalmazza a várható határidőt) az alábbiak szerint kell megállapítani:

 • Alapesetben a gyes a gyermek 3. életévének betöltéséig jár. Az ellátás megállapításakor nem lehet egy olyan konkrét időpontot megjelölni, ameddig az ellátást minden körülmények között folyósítják. A kisgyerekesbérletre a jogosultság határidejét a gyermek születési dátumából kell meghatározni, amely adat a megállapító határozatban szerepel. A születési dátumhoz 3 évet hozzáadva és 1 napot levonva adódik az igazolvány érvényesítésének legkésőbbi időpontja. Például egy 2020. április 20-án született gyermek után 2020. április 19-ét kell figyelembe venni.
 • Ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig állapítható meg a jogosultság. Például ha 2020-ben válnak tankötelessé a gyermekek, akkor 2020. december 31-ig. (A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a hatodik életévét, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik – szakértői bizottság javaslata alapján korábban vagy további egy évvel később is kezdhető a tankötelezettség teljesítése.)
 • Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetében a gyermek 10. életévének betöltéséig jár a gyes. Ha a megállapító határozat tartalmazza a betegséget, illetve a fogyatékosságot, akkor ez a határidő az irányadó.
 • A gyermeknevelési támogatásra (gyet) a jogosultság három vagy több kiskorú gyermek esetében állapítható meg, a támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár.
 • A gyermekgondozási díj (gyed) legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.
 • A csecsemőgondozási díj (csed) a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra, 168 napra jár.

A kifizetőhely által kiadott igazolások jellemzően már tartalmazzák a folyósítás várható határidejét, tehát ha határozat helyett ezt mutatják be, akkor az ebben szereplő dátum az irányadó. Az igazolvány lejárata a jogosultság fennállása esetén meghosszabbítható, de ehhez a jogosultság ismételt igazolása szükséges.

Budapesti lakcímnek az alábbiak tekinthetők:

 • Budapesti állandó lakhely;
 • Budapesti tartózkodási hely („ideiglenes lakcím”);
 • lakcímként csak „Budapest” szerepel, vagy valamelyik kerület számát tüntették fel (például kisgyerekkel anyaotthonban lakók esetében), de konkrét utca és házszám nélkül.

A kisgyerekesbérletre a jogosultságot (budapesti lakcímmel) a juttatásokról a kifizetőhelytől kapott eredeti igazolás vagy megállapító határozat bemutatásával lehet igazolni. Az elektronikus formában készült határozatot, folyósítási igazolást, hatósági bizonyítványt a kisgyerekesbérlet-igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézéshez ki kell nyomtatni, papíralapon mutathatók be.

 

1. Igazolások gyes vagy gyet ellátások esetén:

Az adott ellátásról a megállapító határozatot vagy a folyósítási igazolást a fővárosi vagy megyei kormányhivatal, vagy az ellátást folyósító családtámogatási kifizetőhely adja ki. Ezek az igazolások a kiállításuk keltétől számított legfeljebb 6 hónapig mutathatók be.

A külön jogszabály alapján, a kisgyerekesbérlet-kedvezményre jogosultság igazolására kiadott érvényes, nem visszavont hatósági bizonyítvány a kiállítás keltétől függetlenül (a rajta szereplő folyósítási határidőig) mutatható be.

 

2. Igazolások gyed vagy csed (korábbi nevén tgyás) ellátások esetén, ha azokat a foglalkoztatók mellett működő társadalombiztosítási kifizetőhely adja ki:

Az adott ellátásról a megállapító határozat vagy a folyósítási igazolás mutatható be a kiállítása keltétől számított legfeljebb 6 hónapig.

Minden kifizetőhelynek rendelkeznie kell olyan bélyegzővel, amelyen a cég neve, nyilvántartási és/vagy adószáma, továbbá az szerepel, hogy társadalombiztosítási kifizetőhely. Minden cégnek más alakú, de a kötelező adatok (sorrendben):

 • Társadalombiztosítási kfizetőhely;
 • Cég neve, címe;
 • Nyilvántartási és/vagy adószáma.

Az ilyen bélyegző nélkül nem fogadható el az igazolás, nem adható ki, illetve nem érvényesíthető a kisgyerekesbérlet-igazolvány.

 

3. Igazolások gyed vagy csed ellátások esetén, ha azokat a fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási szervei adják ki:

Az adott ellátásról a megállapító határozat vagy a folyósítási igazolás mutatható be a kiállítása keltétől számított legfeljebb 6 hónapig.

Az igazolásban szerepel:

 • az illetékes kormányhivatal neve;
 • az igazolást kiállító osztály megjelölése;
 • a kérelmező neve és adatai, az igazolás érdemi része arra vonatkozóan, hogy mikortól előreláthatóan meddig folyósítanak ellátást;
 • dátum, vezetői aláírás és a kiállító szervezeti egység körbélyegzője.