ADATVÉDELMI SZABÁLYOK

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: BKK Zrt.) a www.bkk.hu címen elérhető szolgáltatásokra (pl. fórumok, hírlevél), valamint a BKK Info alkalmazásra (a továbbiakban: Alkalmazás) történő jelentkezés során, adatokat kér be a felhasználóktól.

A BKK Zrt. a regisztrációs eljárás során igényelt adatokon kívül egyéb adatokat semmilyen módon nem gyűjt, és nem szerez meg. A felhasználó adatainak kezeléséhez regisztrációjával adja meg hozzájárulását. A BKK Zrt. az adatkezelés során megadott adatokat az Alkalmazás szolgáltatásainak nyújtására, fenntartására, védelmére és továbbfejlesztésére, új szolgáltatások fejlesztésére, továbbá a BKK Zrt. és felhasználóinak védelmére használja fel.

A BKK Zrt. a regisztrációs eljárásban beszerzett adatokat kizárólag az ott megjelölt célra használja fel, és nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival.

A BKK Zrt. a regisztrációs eljárás során beszerzett adatokat harmadik félnek semmilyen formában nem adja át.

A BKK Zrt. a regisztrációs eljárás során a regisztrációt befejező felhasználók jövőbeni bejelentkezését megkönnyítő kis szövegrészleteket (ún. cookie-kat) helyez el a felhasználók által a regisztrációs eljárás során használt informatikai eszközön (pl.: számítógép, mobiltelefon, tablet, stb.). A cookie-k elfogadása nem teremt lehetőséget a BKK Zrt. számára sem a felhasználó informatikai eszközéhez, sem személyes információihoz való hozzáférésre azokon az adatokon kívül, amelyekről a felhasználó úgy dönt, hogy megismertet. Ezt az eljárást a BKK Zrt. szigorúan betartja. A felhasználó választhat, hogy el kívánja-e fogadni a cookie-kat. Amennyiben nem kívánja elfogadni a cookie-k használatát, akkor böngészőjét beállíthatja olyan módon, hogy az értesítést küldjön a cookie-k elhelyezésének kérelméről, vagy automatikusan letiltsa azok használatát.

A BKK Zrt. minden tőle elvárhatót megtesz a birtokába került adatok titokban maradásáért, az adatbiztonság követelményeinek teljesítéséért, azonban nem tud felelősséget vállalni az adatok esetleges vis maior esemény miatti nyilvánosságra kerüléséért.

A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásai alapján történik.

A BKK Zrt. – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelentett – adatkezeléseinek nyilvántartási azonosítói és részletei a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapján tekinthetők meg.

A rögzített adatokat a BKK Zrt. törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényen vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. A regisztrált felhasználó bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból.

Az Alkalmazást használók informatikai eszközeinek egyes adatai és IP címei az Alkalmazás használati adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Az IP-címeket az BKK Zrt. semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

Az Alkalmazás igénybevétele az adatkezeléshez és az adatok tárolásához történő hozzájárulásnak minősül.

A BKK Zrt. mindent megtesz azért, hogy megóvja a BKK Zrt-t és felhasználóit a birtokunkban lévő adatokhoz való illetéktelen hozzáféréstől, illetve az említett adatok illetéktelen módosításától, közzétételétől vagy megsemmisítésétől. A BKK Zrt. ennek érdekében különösen:

Jelen adatvédelmi szabályok, az Alkalmazás szolgáltatásainak igénybevételére vonatkoznak.