A Budafok kocsiszín felújítása

A budai fonódó villamoshálózaton forgalomba állt új, alacsonypadlós CAF villamosok, valamint az 1-es villamosvonal többi járművének üzemeltetését a Budafok kocsiszínben végzik el, ehhez a kocsiszín teljes átalakítására szükség volt. A Budafok kocsiszín átépítésére a BKK Zrt. 2015. február 13-án írta ki a tendert. A 2016. április 21-én hatályba lépett vállalkozási szerződés alapján a kivitelezési munkák 2016 júliusában kezdődtek, és 2018. február végéig tartottak. A beruházást 99,44%-ban az Európai Unió, és 0,56%-ban a magyar állam finanszírozta.

A Budafok kocsiszín története

A XI. és a XXII. kerület határán, a Fehérvári út déli végén található Budafok kocsiszín 1899-ben épült a BBVV (Budapest-Budafoki Helyiérdekű Villamos Vasút) számára. A társaság első vonala a Gellért térről Nagytéténybe vezetett, melyhez 1914-ben csatlakozott a Budaörsön át Törökbálintra vezető szárnyvonal. A Budafok kocsiszínben alapvetően HÉV-járművek állomásoztak, sőt itt készült el az első MIXA típusú HÉV motorvonat is, amellyel azonos járművek máig járnak a csepeli HÉV-en. A BBVV vonalai 1963-ban kerültek át végleg a villamosüzem kötelékébe, ekkortól a Budafok kocsiszín villamosokat üzemeltetett. Elsősorban kéttengelyes 1000-es, 1900-as motorkocsik, majd UV-k és TatraT5C5 motorkocsik tartoztak a telep állományába. Ide érkezett 1980-tól a több mint 300 csehszlovák motorkocsi is.

A felújítás szükségessége

Hosszú története alatt a kocsiszínt több alkalommal, de sokszor ötletszerűen bővítették, emiatt a telep funkcionális rendszere meglehetősen bonyolulttá és nehezen áttekinthetővé vált. Az épületek állapota általában rossz volt, felújításukat nem lehetett volna gazdaságosan elvégezni. A vágányhálózat a korábbi HÉV igényeit tükrözte, az eltúlzott méretű váltók rengeteg helyet foglaltak el. A telepet nem lehetett körbejárni villamossal, vagyis az üzemeltetési folyamat elemeinek (napi vizsga, mosás stb.) elvégzését csak többszörös irányváltással, tolatással lehetett teljesíteni. Mivel a Fehérvári úti villamospályához bonyolultan csatlakozott, a telepet nem lehetett bekeríteni, az utcáról bárki szabadon megközelíthette, tehát az őrzésére jelentős energiát kellett fordítani.

Teljesen megújult a Budafok kocsiszín

Mindezek miatt a járműtelep nagy részét elbontották, helyükön teljesen új vágányhálózat, valamint több új csarnok és irodaház épült. Az átépítést követően a villamosok már két helyen is beállhatnak a telepre a Fehérvári útról. A vágánykapcsolatokat átalakították, egyszerűsítették, valamint a Forgalmi utcai deltavágányt (a 41-es villamos korábbi végállomását) bekötötték a kocsiszín vágányhálózatába. Ezáltal lehetővé vált a telep szalagszerű használata: a technológiai berendezések egy hurokszerű vágányon helyezkednek el, ahol a villamosok irányváltás nélkül haladhatnak végig, és irányváltás nélkül állhatnak forgalomba.

A járművek javítására és a napi vizsgálatok lebonyolítására egy-egy csarnok épült a mindkét épületet kiszolgáló műhelyekkel és raktárakkal. A felsővezeték nélküli, darus javítócsarnokban két vágányon lehet megemelni a járműveket, egy további vágányon pedig aknák és állványok segítségével a villamos valamennyi részén elvégezhetik a szükséges alkatrészcseréket, -javításokat. A vizsgálócsarnokban két vágányon zajlik a gyakoribb rutinellenőrzés, és itt töltik fel a járműveket csúszásgátló homokkal, valamint egy vágányon takarítják és mossák a járműveket. A telepen a lehető legkorszerűbb, oldal- és homlokfali mosást is lehetővé tévő mosóberendezés épült, amely a keletkező szennyvizet szinte teljes egészében újrahasznosítja. Új fényezőkonténer is létesült, melynek segítségével a BKV Zrt. saját maga is elvégezheti a sérült alkatrészek felületkezelését.

A régebbi épületek közül a korábban raktárként funkcionáló III. számú csarnok, valamint a BKV-s lakóház maradt meg. A csarnok – az eredeti szerkezetet megtartva – teljesen megújult, a későbbiekben a hóseprő gép és a nosztalgiajárművek tárolására használják.

A telep tervezésekor kiemelt figyelmet fordítottak a zajvédelemre is. A Forgalmi utcai új bekötés környezetében zajvédő fal épült, továbbá az összes vágányt kicserélték, a deltavágányba vágánykenő berendezéseket telepítettek, ezzel biztosítva a villamosok zajmentes közlekedését.

A kocsiszín átépítésekor a közeli villamosmegállót is felújították. A peronokat a Forgalmi utcai deltavágány északi oldalára helyezték, amelyeket teljes hosszukban akadálymentesítettek. A panelházak felőli oldalon lévő peronon zajvédő funkciót is betöltő perontető létesült, melynek kialakítása megegyezik az 1-es és a 3-as villamosvonalon épült, úgynevezett sztenderd kivitelű megállókéival. Kapcsolódó beruházásként jelzőlámpás gyalogos-átkelőhelyet alakítottak ki a Mezőkövesd utca és a Fehérvári út kereszteződésénél is, hogy a gyalogosok és a kerékpárral közlekedők átvezetése jóval biztonságosabbá váljék.

A felújítás ütemezése

A kivitelezést a 2016. április 21-én hatályba lépett vállalkozási szerződés alapján a STRABAG Építő Kft. végezte.

  • 2016. július vége: a kocsiszín kiürítése és a meglévő építmények bontása
  • 2016. augusztus vége: a Budafok kocsiszín megállóhely és villamospálya átépítése
  • 2016. november vége: a Budafok kocsiszín megállóhely környezetéhez tartozó útfelújítások
  • 2017. március vége: vágány- és csarnoképítés
  • 2017. május vége: a kocsiszín kültéri vágányhálózatának építése
  • 2018. február 28.: végszerelések, tesztelések, üzembe helyezés, projekt befejezése
  • 2018. március: használatba vételi és forgalombahelyezési engedélyek megkérése
  • 2018 május 12.: járműkiadás elkezdése

Finanszírozás

A „Budafok kocsiszín fejlesztésének kivitelezése és kiegészítő tervezése” mint a Fővárosi Önkormányzat és a BKK kiemelt közlekedésfejlesztési beruházása a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” (IKOP-3.1.0-15-2016-00005) tárgyú projekt része. A teljes projektet az Európai Unió részben a Közlekedésfejlesztési Operatív Programból, részben pedig az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programból a Széchenyi 2020 keretében támogatta. A járműbeszerzési projekt 99,44%-os európai uniós támogatás, és 0,56%-os magyar állam központi költségvetése által nyújtott támogatás felhasználásával valósul meg, összesen 46.550.000.000 forint értékben. Ebből a Budafok kocsiszínre jutó projektrész összege nettó 5.966.469.093 forint.

Galéria

Kapcsolódó anyagok

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.