Rövidített Ajánlati Felhívás nyílt beszerzési eljárás lefolytatására

Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására keres vállalkozót a Budapesti Közlekedési Központ.

 

A Budapesti Közlekedési Központ az "Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására (data protection officer)" 12 hónap időtartamú határozott idejű megbízási szerződésre ír ki ajánlatot. A Vállalkozó feladata a Társaságunk DPO (Data Protection Officer), azaz adatvédelmi tisztségviselő feladatkörének betöltése. A feladat további részletes meghatározását az ajánlatkérés során kiadott Műszaki leírás tartalmazza.

 

Az ajánlatkérés és az ajánlatok benyújtása Microsoft Outlook elektronikus levelező rendszeren keresztül történik. A jelen beszerzési eljárásban való részvételi szándékát az alábbi elérhetőségen jelezheti 2020. november 16. 12:00 óráig: beszerzesbkk.hu.

 

A határidő után történő jelentkezés lehetséges, azonban Ajánlattevő viseli az ajánlat elkészítésére rendelkezésre álló – az eredetileg biztosítottnál rövidebb – időből következő kockázatokat.

 

Ajánlattételi határidó: 2020. november 30. 12:00

 

Jelen hirdetmény tájékoztató jellegű, Ajánlatkérő részére szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.

 

Budapest, 2020. november 12.