Híreink

Több fővárosi út és P+R parkoló is megújul 2015-ben Budapesten

2015 márciusától a Budapesti Közlekedési Központ beruházásában több fővárosi út és P+R parkoló újul meg a Fővárosi Önkormányzat útfelújítási programjának részeként a főváros hat – a II., a X., a XII., a XIV., a XVII. és a XXI. – kerületében. A fejlesztések befejezéséig kérjük az arra közlekedők és az ott lakók megértését és türelmét.

A felújítások az alábbi helyszíneken kezdődnek meg

A II. kerületben az Akadémia Park melletti P+R parkoló átépítése és bővítése

A meglévő parkoló felülete mintegy 3000 négyzetméteren, a parkoló útpályája több mint 1300 négyzetméteren, valamint a villamosmegálló peronja és 400 négyzetméternyi járda újul meg. A jelenlegi parkolóhelyek számát több mint 30 férőhellyel bővítik, ezzel egy 110 férőhelyes parkoló áll majd az autóval közlekedők rendelkezésére. A parkolóhellyel egy időben összesen 15 lámpaoszlop kihelyezésével közvilágítási hálózat is épül.

A X. kerületben a Jászberényi úton (a Jászberényi út – Gitár utca, a Jászberényi út – Téglavető utca, valamint a Jászberényi út – Tárna utca csomópontjaiban)

Az útfelület nagymértékű leromlása miatt vált szükségessé a csomópontok felújítása. A burkolat az útkereszteződésekben és azok környékén  erősen repedezett, néhol nyomvályús, ezért itt a teljes pályaszerkezetet kicserélik.

A X. kerületben a Kőrösi Csoma Sándor úton (Vaspálya utca – Mádi utca közötti szakaszon)

Mintegy 1200 méteren megújul a Kőrösi Csoma Sándor út  Vaspálya utca és Mádi utca közötti szakaszának aszfaltburkolata. A meglévő kiemelt szegélyt az adott részen előre gyártott beton szegélyelemekre cserélik, valamint az ezen az útszakaszon található buszmegállók útburkolata is megújul. A Kőrösi Csoma Sándor út és a Liget tér alatt húzódó gyalogos-aluljáró szigetelését is elvégzik, csatlakozva a 3-as villamos projektjében végzett szigetelési munkákhoz.

A XII. kerületben a Stromfeld Aurél út – Németvölgyi út – Pagony utca kereszteződésének körforgalommá alakítása

A jelenleg ötágú jelzőlámpás kereszteződést egy forgalmi sávos körforgalmú csomóponttá építik át, melyet a jelzőlámpák elbontásával és a szükséges közműkiváltásokkal kezdenek el. A körforgalom járművel nem járható felületének sugara 7 méter lesz közepén öntözőberendezéssel ellátott zöldfelülettel, az ott található dísznövények pedig egyedi megvilágítást kapnak. A járművek által járható gyűrűt nagykockakővel burkolják 3,5 méter szélességben, mellette a körpálya aszfaltburkolata 4 méter széles lesz. A körforgalomba belépő és abból kilépő járműveket csomóponti terelőszigetek választják majd el. Az átalakítással egy időben megújulnak a kapubeállók és a járdák, amelyek a zöldövezeti lakókörnyezetbe illő térkő burkolatot kapnak.

A XII. kerületben a Hóvirág út – Rácz Aladár úton (Márton Áron tér – Hó utca közötti szakaszon)

A Hóvirág út Márton Áron tér és Hó utca közötti szakasza mintegy 800 méter hosszban újul meg. Ahol lehetséges az út szélesítése, ott várhatóan fél méterrel tágasabb lesz az úttest.

A repedezett és megsüllyedt részeken a teljes pályaszerkezetet átépítik, a többi új, kétrétegű aszfaltburkolatot kap.

Az útszakasz hét buszmegállója bazaltbeton burkolatot kap, és a szegélyeket mindenütt átépítik: a hiányzó, illetve sérült szegélyköveket pótolják. A kereszteződésekben – az akadálymentes közlekedés érdekében – a kiemelt szegélyt alacsonyabbra süllyesztik. A Rácz Aladár út–Sasadi út–Törökbálinti út kereszteződésében a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeknél, valamint a buszmegállóknál a busz első ajtaja előtt – a vakok és gyengén látók közlekedésének segítésére – taktilis jelzőköveket építenek be.

Az orvosi rendelő előtti buszmegállónál is középső járdaszigetes kijelölt gyalogátkelőhely létesül, melynek megfelelő megvilágításáról új kandeláber telepítésével gondoskodnak, hogy a gyalogosok nagyobb biztonságban legyenek.

A felújítás idején az autóbuszok közlekedése változatlan marad, a járműforgalom zavartalanságát is mindvégig biztosítják. Azonban a buszmegállók új burkolatának megépítése idején helyenként időszakos útszűkületre kell számítani: az épülő buszmegálló mellett egy sávon, váltakozva haladhat a majd a forgalom.

A XII. kerületben a Goldmark Károly utca (Határőr út – Tóth Lőrinc utca közötti szakaszon)

A Goldmark Károly utca  Határőr út és Tóth Lőrinc utca közötti szakasza 400 méteren újul meg. Az ott lévő buszmegálló is átépül: a csatlakozó 15 méteres peron a szintbe emelésen kívül új szegélyt is kap.

A Csemegi utca csatlakozásánál a meglévő útpályát hatméteres szélességűre építik, és a szegélyeket is kijavítják. A bal oldalon lévő garázssor rossz állapotú szegélyét nagykockakőre cserélik, a behajtóit is elbontják és új aszfaltburkolattal látják el.

A XII. kerületben a Határőr utca (Goldmark Károly utca – Ráth György utca közötti szakaszon)

A Határőr utca Goldmark Károly utca és  Ráth György utca közötti szakasza 300 méteren újul meg.

A Határőr út és a Ráth György utca kereszteződésében aszfaltburkolatú, kiemelt szegélyes gyalogos védőszigetet építenek. A kereszteződéstől a Ráth György úton a Déli pályaudvar irányába a bal oldali parkoló döntött szegélyét nagykockakőre cserélik az aszfaltburkolatú parkoló szintbe hozásával.

A Csaba utca csatlakozásánál a gyalogosforgalom biztonsága érdekében parkolásgátló szigeteket építenek. A Goldmark Károly utca és a Határőr út csomópontját a meglévő szegélyek elhúzásával szűkebbre építik, és a kétoldali parkolást záróvonalakkal szabályozzák. A felújítás során a kapubeállóknál meglévő szegélyeket nagykockakőre cserélik.

A XII. kerületben a Tóth Lőrinc utca (Goldmark Károly utca – Istenhegyi út közötti szakaszon)

A Tóth Lőrinc utca  Goldmark Károly utca és az Istenhegyi út közötti szakasza 200 méteren újul meg. A kapubeállóknál a meglévő szegélyeket nagykockakőre cserélik. Az utcában lévő buszmegállót erősített aszfaltburkolattal látják el.

A XIV. kerületben a Fischer István utca (Fogarasi út – Zsálya utca közötti szakaszon)

Az utca ezen a szakaszon mintegy 70 méteren új aszfaltréteget kap, valamint megújul a trolibuszmegálló is. Az utca páratlan oldalán átépül a járda. A Fogarasi út és a Fischer István utca csomópontjában található jelzőlámpás gyalogos-átkelőhelyeken a gyengén látók közlekedésének segítése érdekében – az általuk távirányítóval működtethető – jelzőlámpa-hangosítást építenek ki, mely nagymértékben segíti az úttesten történő biztonságos átkelésüket.

A XIV. kerületben a Zsálya utca (Csertő utca – Fischer István utca közötti szakaszon)

Az utca ezen a szakaszon több mint 300 méter hosszban és  6 méter szélességben új útburkolatot kap. Felújítják a járdát a Csertő utca és az Újváros park között mindkét oldalon, az Újváros park és a Fischer István utca között a páros oldalon, valamint a kapubeállókat. Megújul továbbá a trolibuszmegálló: erősített aszfalt pályaszerkezetet kap.

A XVII. kerületben a Csabagyöngye utca  (Zrínyi utca – Lemberg utca közötti szakaszon)

Ezen a szakaszon a Csabagyöngye utca mintegy 800 méteren újul meg. A Tanár utca és a Zrínyi utca között 400 méteren csapadékvíz-elvezető csatorna épül, a buszmegállók bazaltbeton burkolatot, az utca kiemelt betonszegélyt, a járdák pedig öntött aszfalt felületet kapnak. A távközlési aknákat és szekrényeket átépítik és szintbe helyezik, valamint a zöldfelületek füvesítését is elvégzik.

Az építés idejére a Csabagyöngye utcát teljes szélességében lezárják (először a Lamberg utca és a Bojt utca között, majd a Bojt utca és a Zrínyi utca között).

A  XVII. kerületben a Keresztúri út  (Hajdúcsárda utca – Pesti út közötti szakaszon)

A Keresztúri út egyik legrosszabb állapotban lévő, repedezett és megsüllyedt, 100 méternyi szakasza, valamint a vízelvezetési rendszer és az út pályaszerkezete is megújul, illetve egy 60 méter hosszúságú szakaszon elvégzik a teljes pályaszerkezet-cserét. A teljes szakaszon az út mindkét oldalán átépítik a szegélyeket, ahol a csapadékvíz elvezetése négy új, oldalbeömlős víznyelővel valósul meg. A Keresztúri út és a Hajdúcsárda utca, valamint a Keresztúri út és a Pesti út kereszteződésénél lévő gyalogátkelőknél a járdaívekbe – a vakok és gyengén látók közlekedésének segítésére – taktilis jelzőköveket építenek be. A Keresztúri út és a Pesti út sarkán lévő gyalogátkelőhely megfelelő megvilágításáról új kandeláber telepítésével gondoskodnak.  A gyalogosok biztonságosabb közlekedésének  érdekében 70 méternyi biztonsági védőkorlátot telepítenek az útszakasz bal oldalán.

Az építés idején az autóbuszok közlekedése változatlan marad, a járműközlekedésben időszakonként egy-egy sáv lezárására kell számítani.

A XVII. kerületben a Pesti út és Zrínyi út csomópontja

A felújítással a csomópontban lévő szegélyeket és a teljes útpályaszerkezetet elbontják és átépítik. A kereszteződés gyalogátkelőhelyeinél megújulnak a járdaburkolatok is, amelyeket – a vakok és gyengén látók közlekedésének segítése érdekében – taktilis jelzésekkel látnak el. A csomópontban megújul a közvilágítás, a gyalogátkelőhelyek közelében három kandelábert helyeznek el.

A XVII. kerületben a Rákoskert sugárút (Bodonyi utca – Sáránd utca közötti szakaszon)

A felújítás idején mintegy 300 méteren újul meg  a  Rákoskert sugárút  Bodonyi utca és Sáránd utca közötti szakasza, ahol  szegélyt építenek, és a buszmegálló is erősített aszfaltburkolatot kap.

A XXI.kerületben a Kossuth Lajos utca és a hévvégállomás P+R parkolói

A Kossuth Lajos utcában 11 000 négyzetméternyi új útburkolat, mintegy ezer méter kiemelt szegély épül, két helyszínen kijelölt gyalogos-átkelőhely létesül és megújulnak az utca buszmegállói. Ezeken kívül az utca mentén haladó kerékpárút mellett húsz helyszínen több mint hatvan kerékpártámaszt építenek a felújítást követően. Az utca felújításával egy időben átépítik és bővítik a csepeli hévvégállomás melletti P+R és B+R parkolót, ennek köszönhetően nő a parkolóhelyek száma, valamint fedett kerékpártárolókat is kialakítanak.

A munkálatok idején változik a 35-ös, a 36-os, a 148-as, a 151-es, a 179-es, a 948-as, a 979-es és a 979A autóbusz közlekedése; erről részletesen az alábbi oldalon olvashatnak: https://bkk.hu/kossuth/

A Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Közlekedési Központ célja, hogy a lehetőségekhez mérten az útfelújítások idején is folyamatos legyen a forgalom az érintett kerületekben. Az esetleges kellemetlenségekért kérjük az arra közlekedők és az ott lakók türelmét, egyúttal köszönjük megértésüket.

A tervezett pontosabb munkakezdési időpontokról és a felújítási munkákkal járó forgalomkorlátozásokról közleményeinkben rendszeresen tájékoztatunk. Ezenkívül a közösségi közlekedési változásokról folyamatosan frissülő naprakész információk találhatók a BKK INFO oldalán, a www.bkkinfo.hu címen, mobiltelefonról pedig a BKK Info alkalmazáson keresztül érhető el a Budapesti Közlekedési Központ szolgáltatása. A járatfigyelő funkcióra feliratkozva a felhasználó által tetszőlegesen kiválasztott járattal vagy járatokkal kapcsolatos valamennyi információt azonnal eljuttatjuk e-mailben is. Így indulás előtt tájékozódni lehet a pillanatnyi közlekedési lehetőségekről és a tervezett változtatásokról is.

Kategória: Híreink, Közlemények | A közvetlen link.
Email This PostAdd to favourites Nyomtatás

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.