Forgalmi változások: gépkocsi közlekedés

Megkezdődött a budai fonódó villamoshálózat kivitelezése

Idén ősszel megkezdődött a Főváros és a BKK egyik kiemelt közlekedésfejlesztési beruházásának, a budai fonódó villamoshálózatnak az építése. A fejlesztés célja, hogy a jelenleg széttagolt budai villamosvonalak ismét egységes hálózatot alkossanak és új, átszállásmentes kapcsolat jöjjön létre Észak-, Közép- és Dél-Buda között. A projekt szerint a 17-es villamos egyesül három budai járattal (a 19-e, 41-es és 61-es villamosvonalakkal), így észak-déli irányban egész Budát átszelő vonalak jönnek létre. Óbudáról átszállásmentes, kötöttpályás kapcsolat épül a Batthyány tér, a Széll Kálmán tér, a BAH-csomópont, a Móricz Zsigmond körtér, Albertfalva, valamint Kelenföld felé. Átépül a Széll Kálmán tér vágányhálózata is a tér rekonstrukciójához kapcsolódva. A budai fonódó villamoshálózatra új, alacsonypadlós, légkondicionált CAF villamosok érkeznek a jövőben. A munkálatok idén ősszel elindultak, de a legjelentősebb forgalomkorlátozással járó munkákat 2015 tavaszán és nyarán végezzük majd.

Széll Kálmán téri ág kiépítése a Széna tér–Margit körút–Frankel Leó út (Török utca)–Bécsi úton keresztül a Tímár utcáig

A projektben új vágányszakaszt építünk a Frankel Leó út és a Margit körút között, ezáltal a Széll Kálmán teret és Óbudát átszállásmentesen használható villamospálya köti majd össze. A Széll Kálmán tér felé a  villamosok a Török utca bal oldalán haladnak majd a Margit körút felé, míg az óbudai irány a nagykörúti vonalról annak Margit híd budai hídfő megállója előtt ágazik észak felé, és a Frankel Leó úton keresztül éri el az óbudai vonalat. A Széll Kálmán téri irány megállója a Margit körút–Török utca sarka előtt, a Bem mozinál, a bal oldali járdán, míg az óbudai irányé a Frankel Leó út és a Vidra utca sarkán lesz.

A Török utcát, a Frankel Leó utat és a Bécsi utat is teljes szélességben felújítjuk a Tímár utcáig, átépül a Margit körúti vágány Török utca és a Margit híd budai hídfő közötti szakasza. A közműszolgáltatók a beruházás elindítása előtt a szükséges közműkiváltásokat, illetve -felújításokat elvégzik, ezután kezdődhet a vágányok és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra építése. A Török utca és a Frankel Leó út által határolt könyvtár előtti parkba utcabútorokat és növényeket telepítünk. A Zsigmond teret pedig új forgalmi renddel biztonságosabbá, könnyebben átjárhatóvá tesszük, illetve parkosítjuk.

Megváltozik az Üstökös utcai kereszteződés forgalmi rendje: a közúti forgalomban balra kanyarodási lehetőséget ad a Batthyány tér felől érkezőknek. Az Árpád fejedelem útja–Komjádi Béla utca csomópontban is biztosítjuk a déli irányból érkezők számára a balra kanyarodást.

17-es villamosvonal felújítása:  A vonal infrastruktúrája teljesen megújul a Margit híd és a Tímár utca között. Korszerű pályát, felsővezetéket, megállóhelyeket építünk, a felújítás kiterjed a Frankel Leó út és a Bécsi út kockaköves szakaszaira is. A megállókba akadálymentes közlekedésre alkalmas peronokat építünk. A BKK beszerzése nyomán új, alacsonypadlós, légkondicionált CAF villamosok is érkeznek a vonalra.

Bem rakparti ág kiépítése (Batthyány tér–Germanus Gyula park közötti szakaszon a Margit híd alatti vágányfonódással)

Új villamospálya épül a 17-es villamos Margit hídi, illetve a 19-es és a 41-es vonal Batthyány téri végállomása között egy közbenső megállóval a Bem téren. A vonal a 17-es villamos jelenlegi végállomását elhagyva áthalad a Margit híd alatt, ahol a vágányok egy rövid szakaszon egymásba fonódnak és a váltakozó irányú villamosforgalmat jelzőlámpa szabályozza majd. Az alsó rakparti lehajtó és a Margit hídi felhajtó között a pálya áttér a Duna felőli oldalra, majd a kerékpárút mellett halad a Batthyány tér felé. A kerékpárút végig megmarad, mindössze – a jelenlegi kialakításhoz hasonlóan – a Bem téri megállónál kell egy rövid szakaszon a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak együtt haladniuk.

A Margit hídnál az óbudai irányú megálló a Vidra utcában lesz, közel a Széll Kálmán tér felől érkező villamosok megállójához, hogy a várakozó utasok mindig az előbb érkező villamosra szállhassanak fel. A kialakítás oka, hogy a nagykörúti villamosokról érkezők számára az óbudai villamosok közös, 3-4 perces követése már ebben a megállóban érvényesüljön. A Batthyány tér felé közlekedő villamosok megállója a 17-es járat jelenlegi végállomásának helyén lesz, de a peron a sínek másik oldalára kerül.

A Bem rakpart turisztikai és városképi szempontból is rendkívül fontos terület, ezért a villamosvonal fejlesztésének előkészítésekor kiemelten figyeltünk a végleges környezet kialakítására. A Batthyány tér és a Margit híd közötti szakaszt teljesen felújítjuk: padokkal, új burkolattal és növények telepítésével tesszük barátságosabbá a környezetet. Megerősítjük a hév födémszerkezetét, hogy biztonsággal viselje a megnövekedő terhelést, és a felújítás a födémszerkezet utólagos vízszigetelésével is jár. Az új vágányok megépítésével a jelenlegi kerékpárút és a rakparton lévő fasor is megmarad.

Változások a közúti közlekedésben

A közúti kapacitások, az utak áteresztőképessége a beruházás következtében nem csökken. Mivel a Margit híd alatt két irányba haladó villamos csak egy forgalmi sávnyi területet foglal el, a jelenleg dél felé haladó sáv megmarad, a buszsáv megszűnik. Az Árpád fejedelem útja és az alsó rakpart közötti forgalmat a villamos nem keresztezi, mivel csak a lehajtót követően tér át az út másik oldalára.

A Török utcán két sáv halad egyenesen a Margit körút felé, a szélső sávból jobbra, a Margit utca és a Rómer Flóris utca felé lehet majd kanyarodni. A Vidra utcában a parkolás megszűnik, de az áthaladást nem korlátozzuk ezen a szakaszon.

A beruházás előnyei

  • A fejlesztéssel Óbuda újra bekapcsolódik Budapest villamosközlekedésének vérkeringésébe.
  • Megszűnik az átszállási kényszer Budapest számos olyan városrésze felé, amelyekbe ma még kétszeri átszállással, illetve zsúfolt buszjáratokkal lehet eljutni.
  • A beruházás hasznosságát mutatja, hogy egy szűkebb területen végzett aránylag kis mértékű fejlesztés hatása egész Budára kiterjed, alig van olyan budai városrész, amelyik ne profitálna belőle.
  • Óbuda sűrűbben közlekedő villamosokat, gyors és közvetlen kapcsolatot kap Közép- és Dél-Buda felé, beleértve a csomópontokat is, amelyeken keresztül csaknem a teljes budai térség elérhető.
  • Dél-Budán Albertfalva és Kelenföld közvetlen kapcsolatba kerül Óbudával és a Margit híd budai hídfőjének térségével.
  • Víziváros a fenti előnyökön kívül mentesül az autóbuszok terhétől, a Fő utcai buszsáv feleslegessé válik, a Batthyány tér és a Clark Ádám tér közötti szakaszon további parkolóhelyeket alakíthatunk ki.
  • Hűvösvölgy a 18-as villamos révén visszakapja a Szabadság híd felújításakor meglévő közvetlen kapcsolatát a Fehérvári úthoz, a Krisztinavároshoz és a Szent Gellért térhez.
  • Közép-Budán az Alkotás utca és a Villányi út térsége számos kapcsolattal gyarapodik, az új 61-es villamos összeköti a Margit körutat, a Margit híddal és Óbudával.
  • A gyors és megbízható villamosjáratok létrehozásával az autóforgalom is csökkenhet, a torlódások mértéke és a környezetterhelés pedig mérséklődhet.

A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0016 azonosítószámú “A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése Széll Kálmán téri ág” és a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0015 azonosítószámú “A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése Bem rakparti ág” mint a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Közlekedési Központ kiemelt közlekedésfejlesztési beruházásai az Új Széchenyi Terv Közlekedési Operatív Programjának segítségével európai uniós és hazai forrásból 90,4 százalékos (Széll Kálmán téri ág), illetve 63,8 százalékos (Bem rakparti ág) uniós támogatási ráta mellett valósulnak meg. A támogatási szerződés megkötésekor a  budai fonódó becsült összköltsége: 17,6 milliárd forint, a Széll Kálmán téri ág költsége 12,5 milliárd forint, a Bem rakparti ág költsége pedig 5,1 milliárd forint volt. A budai fonódó tényleges összköltsége: 15,9 milliárd forint, a Széll Kálmán téri ág költsége 10,8 milliárd forint, a Bem rakparti ág költsége pedig 5,1 milliárd forint.

A Fővárosi Önkormányzat közlekedésszervezőjeként a Budapesti Közlekedési Központ 2014 július elején hirdetett eredményt a budai fonódó villamoshálózat kivitelezésére tavaly decemberben kiírt közbeszerzési eljárásban. Ennek értelmében a villamoshálózat Bem rakparti ágát a BEM Tram Konzorcium építheti meg, míg a Széll Kálmán téri ág kivitelezésére az ÓBUDA Tram Konzorcium mintegy ajánlatát fogadtuk el.

Széll Kálmán tér felújítása

A Széll Kálmán tér, Budapest egyik legforgalmasabb terének állapota az utóbbi években jelentősen leromlott. A korábban több éven át ígért, de Tarlós István főpolgármester programjában már kiemelt projektként szereplő fejlesztés érdemi tervezését 2011-ben a Budapesti Közlekedési Központ a Fővárosi Önkormányzat kiemelt beruházásainak megvalósításáért felelős szervezeteként az alapoktól kezdte meg, mivel azt megelőzően nem történtek meg a szükséges előkészítő munkák.
Az elmúlt évek előkészítési, tervezési, engedélyezési, illetve forrásbiztosítási munkáit követően a beruházás megszerezte az építési engedélyeket. A kormány jelentős részben biztosítja a tér átépítésének finanszírozását, az ehhez szükséges támogatási szerződések a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a Belügyminisztériummal megköttettek. A teret érintő villamoshálózat a Budai fonódó villamoshálózat projekt európai uniós forrásainak felhasználásával, a tér egyéb kiviteli munkáinak finanszírozása pedig fővárosi, illetve állami forrásokból történik. A tér teljes felújítására mintegy nettó 5,2 milliárd forint áll rendelkezésre.
Mindezek lehetőséget teremtenek a kivitelezési munkák 2014 végén történő megkezdésére, a Széll Kálmán tér mértéktartó, de funkcionális és városképi szempontból teljes értékű megújítására.

Kapcsolódó anyagok:

Kategória: Forgalmi változások: gépkocsi közlekedés, Forgalmi változások: Tömegközlekedés, Közlemények | A közvetlen link.
Email This PostAdd to favourites Nyomtatás

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.