Híreink

Még több bringás a belvárosban – a BKK tavaszi kerékpárszámlálásának eredménye

Kerékpárút a Bécsi úton (kis kép)

A Budapesti Közlekedési Központ, a Fővárosi Önkormányzat közlekedésszervezőjeként összefoglaló tanulmányt készíttetett Budapest kerékpáros forgalmáról. Az elemzésekhez városszerte 31 helyszínen a kerékpárosok számlálását, 10 helyszínen pedig kérdőíves felmérést végeztünk. A rendelkezésre álló adatok alapján a belvárosi részeken – a Kiskörút és a Nagykörút térségében – tapasztalható leginkább a kerékpáros forgalom növekedése.


A Budapesti Közlekedési Központ számára a kerékpározás mint az egyik legtisztább közlekedési forma kiemelt szerepet tölt be. Célunk, hogy a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása eredményeként egyre többen válasszák rövid városi utazásaikhoz alternatívaként a kerékpárt.

Az adatok felvétele

A budapesti kerékpáros forgalomról 1994-től állnak rendelkezésre adatok a Fővárosi Önkormányzat megbízásából végzett felmérésekből. Az utóbbi években pedig már két állandó, éjjel-nappal működő mérőhelyünk is számlálja a kerékpárosokat, tehát rendelkezésünkre áll 24 órás folyamatos adatsor is. A 2010-ben civil közadakozásból telepített, majd időközben a BKK üzemeltetésébe vett Múzeum körúti mérő a Kálvin tértől az Astoria felé tartó kerékpársáv, a 2012-től az Andrássy úton működő másik mérő pedig mindkét irányban (kifelé, befelé) számlálja a kerékpársáv forgalmát.

A BKK Egységes Forgalmi Modell projektjében 2013 novemberében a forgalmi felmérések során a gépjárműforgalom számlálásával egyidejűleg a kerékpáros forgalmat is rögzítettük: 8 helyen végeztünk 16 órás kerékpáros-számlálást. 2014 áprilisában pedig városszerte 31 helyszínen kerékpárosforgalom-számlálást és kérdőíves felmérést is végeztünk.

Az így összegyűjtött adatokat egy tanulmányba rendeztük, mely tartalmazza a 2014. tavaszi méréseink eredményeit is. A végleges összefoglaló (kiegészülve a nyári és az őszi mérésekkel) pedig  2014 végére készül el.

A forgalomszámlálás célja

A tanulmány célja – az elmúlt évek forgalomfelvételi adatainak összehasonlító elemzése alapján – a kerékpáros trendek kimutatása, ugyanakkor szakmai javaslattétel a kerékpárosforgalom-elemzés hosszú távú módszerére is. Ebben az állandó mérőhelyek bővítésének lehetőségét is vizsgáljuk. Célunk, hogy egy olyan adattár alapja jöjjön létre, amely felhasználható a főváros kerékpáros forgalmának meghatározására, illetve amely hasznos információkat nyújt nemcsak a tervezők és a döntéshozók, hanem a városlakók és a szakmai szervezetek számára is a kerékpározási szokásokról. A tanulmány kitér a MOL Bubi gyűjtőállomások által lefedett területen a kerékpáros forgalom jellemzőinek vizsgálatára is annak érdekében, hogy a közbringarendszer beüzemelése előtti és utáni kerékpáros forgalom elemezhető legyen.

A 2004-es adatok szerint a kerékpározás részaránya Budapesten 1,5% volt. Célunk az, hogy a főváros közlekedésfejlesztési stratégiájában, a Balázs Mór-tervben foglaltaknak megfelelően 2030-ig ez 10%-ra növekedjen.

A BKK Egységes Forgalmi Modell projektjében 2013. és 2014. évben 5000 budapesti és 2000 környékbeli települési háztartásban végeztettünk felmérést a közlekedési szokásokról, melynek eredményeit fel fogjuk használni a kerékpáros forgalom részarányának elemzésére is.

A 2014-es tavaszi mérések legfontosabb adatai

 • A Kiskörút forgalma irányonként 2300 kerékpáros/nap/irány.
 • A Nagykörúton az Oktogonnál végzett mérés alapján a becsült napi forgalom 690 kerékpáros/nap/irány.
 • Sugár irányban a Nagykörúton belül a Baross utca kerékpáros forgalma 560 kerékpáros/nap/irány, a Rákóczi úton pedig a 160 kerékpáros/nap/irány. Az Üllői úton a Nagyvárad térnél 380 kerékpáros/nap/irány közlekedik.
 • Az Andrássy úti kerékpársávon mért májusi napi átlagos forgalom nagysága 1300 kerékpáros/nap/irány. Az Egységes Forgalmi Modell adatai alapján a gépjárműforgalom ugyanitt 11.000 jármű/nap/irány. A kerékpáros forgalom a teljes forgalom 10,5%-a.
 • A budai Duna-parti kerékpárúton a Batthyányi tér környékén a becsült napi forgalom északi irányban 1900 kerékpáros/nap, déli irányban 2000 kerékpáros/nap. A Szent Gellért téren 3200 kerékpáros/nap/irány halad el.
 • A Lánchídon 1450 kerékpáros halad át naponta Pest felé, 1250 kerékpáros pedig Buda felé. A kerékpárosok 27%-a választja közlekedésre az útpályát, és 36-36%-uk a kétoldali járdákat.
 • Az Árpád híd északi oldalán lévő kerékpárúton 1450 kerékpáros/nap/irány halad át.
 • Az Újpesti rakparton a Gogol utcánál a becsült napi forgalom 700 kerékpáros/nap/irány.
 • A Veres Péter úti kerékpárúton 260 kerékpáros/nap/irány közlekedik.
 • A Kőbányai úti kerékpárúton a becsült napi forgalom 380 kerékpáros/nap/irány.
 • A Rákospatak utcán 560 kerékpáros/nap/irány halad el naponta.

A belső városrészekben gyorsabban növekszik a kerékpáros forgalom

A rendelkezésre álló adatok alapján a város belső pontjain figyelhető meg leginkább a kerékpáros forgalom növekedése a Kiskörút és a Nagykörút térségében, míg a külső mérőpontokon nem ugrásszerű a növekedés. Az összehasonlítás alapja az Oktogon, a Clark Ádám tér, az Astoria, a Rákóczi híd, illetve az Északi összekötő vasúti híd, a Veres Péter út, a Kőbányai út és a Stefánia út térségében 1994 és 2014 közötti években számlált kerékpáros forgalom.

Az időjárás hatása a kerékpározásra

A kerékpározás időjárással való összefüggése kimutatható, de szerepe nem olyan jelentős. A kedvezőtlen időjárási körülmények között a kerékpáros forgalom évenkénti növekedése mérséklődik, de nem áll meg. Az időjárás hatását a forgalomra a Múzeum körúti állandó mérőhely adatai alapján vizsgáltuk, ahol a 2010 óta gyűjtött napi kerékpáros forgalom adatain keresztül lehetőség van az időjárás és a forgalomnagyság összefüggéseinek vizsgálatára is.
2013. első négy hónapjában az átlagosnál hűvösebb és csapadékosabb volt az időjárás, ez kihatott a kerékpáros forgalomra is. A korábbi évek adatai szerint 2011. I–IV. hónapjához képest 2012. I–IV. hónapjában 50%-kal, 2012. I–IV. hónapjához képest 2013. I–IV. hónapjában 9%-kal (ez összefüggésbe hozható a kedvezőtlen időjárással), 2013. I–IV. hónapjához képest 2014. I–IV. hónapjában 40%-kal nőtt a forgalom. Ez a magas arány összefügg azzal, hogy 2013-ban a hideg, havas időjárás miatt kevésbé nőtt a forgalom. Érdemes több éven átívelő tendenciát figyelni, ez alapján összességében 2011–2014 azonos időszakai között több mint kétszeresére növekedett ezen a helyszínen a kerékpáros forgalom.
Fontos megjegyezni, hogy a fentiek egyetlenegy mérőállomás (a Múzeum körúti) adatai, azaz nem reprezentatív az egész városra nézve, de jól mutatják, hogy a kerékpársáv létrehozásától egyre többen használják ezt az útvonalat.

Kapcsolódó anyagok:

Kategória: Híreink | A közvetlen link.
Email This PostAdd to favourites Nyomtatás

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.