- Budapesti Közlekedési Központ - https://bkk.hu -

Hamarosan indulhat a Budai fonódó villamoshálózat kivitelezése

Eredményt hirdettünk a Budai fonódó villamoshálózat kivitelezésére tavaly decemberben kiírt közbeszerzési eljárásban, így – a tender lezárását és a kivitelezési szerződés megkötését követően – hamarosan megkezdődhet a jelenleg széttagolt budai villamosvonal-hálózat egységesítésének kivitelezése. A BKK Igazgatósága döntésének értelmében a villamoshálózat Bem rakparti téri ágát a BEM Tram Konzorcium építheti meg közel 4,4 milliárd forintért, míg a Széll Kálmán téri ág kivitelezésére az ÓBUDA Tram Konzorcium mintegy 8,2 milliárd forintos ajánlatát fogadtuk el. Az eljárás lezárásával döntő  közelségbe került, hogy új, átszállásmentes észak-déli irányban egész Budát átszelő vonalak jöjjenek létre, ahogy ezt Tarlós István főpolgármester programja tartalmazta és ahogy a Balázs Mór-terv célkitűzései között is szerepel. A fejlesztés eredményeként a korábbi 17-es villamos és három budai járat (19, 41 és 61) vonalának összekötésével hosszú, észak-déli irányban egész Budát átszelő villamosvonalak jönnek létre, és Óbudáról átszállás nélkül juthatunk el a Széll Kálmán térre, a BAH-csomóponthoz, illetve Kelenföldre, vagy éppen Albertfalvára. A Fővárosi Önkormányzat és a BKK kiemelt közlekedésfejlesztési beruházása az Új Széchenyi Terv Közlekedési Operatív Programjának keretében európai uniós és hazai forrásból 90,4 százalékos (Széll Kálmán téri ág), illetve 63,8 százalékos (Bem rakparti ág) uniós támogatási ráta mellett valósul meg.

Hamarosan elkezdődhetnek azok a vágányépítési, -felújítási, valamint út- és közműépítési munkák, amelyeknek eredményeképpen a jelenleg széttagolt budai villamosvonalak ismét egységes hálózatot alkotva új, átszállásmentes kapcsolatot biztosítanak majd Észak-, Közép- és Dél-Buda között. A Budai fonódó villamoshálózat létrejöttével – amely a tavaly decemberben kiírt és most lezárult tender által valósulhat végre meg – a korábbi 17-es villamos vonalát összekötjük a 19-es, a 41-es és a 61-es járatokéval, így hosszú, észak-déli irányban egész Budát átszelő vonalak jönnek létre, és Óbudáról átszállásmentes, az autós közlekedéssel szemben is versenyképes kötöttpályás kapcsolat létesül, többek között a Széll Kálmán térre, a BAH-csomóponthoz, a Móricz Zsigmond körtérre, Albertfalvára, valamint Kelenföldre, az M4-es metró vonalához. A munkákhoz szorosan kapcsolódik Széll Kálmán tér fejlesztésének programja is. A Fővárosi Önkormányzat kiemelt projektjéről, a Budai fonódó jelentőségéről bővebben honlapunkon olvashatnak.

A Fővárosi Önkormányzat közlekedésszervezőjeként a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a villamoshálózat Bem rakparti ága tekintetében a nettó 4,4 milliárd forintos ajánlatot beadó BEM Tram Konzorciumot hirdette ki nyertesnek. A kivitelezés során új villamosvágányt építünk a Germanus Gyula park és a Batthyány tér között. A villamosok az új Germanus Gyula parkban létesülő megállóhelyet elhagyva haladnak majd át a Margit híd alatt, ahol az addig egymás mellett haladó vágányok egy rövid szakaszon „egymásba fonódnak” (azaz a kétirányú villamosforgalmat egy vágány szélességben vezetjük el), ezáltal nem csökken lényegesen a jelenlegi közúti kapacitás. Az alsó rakparti lehajtó és a Margit hídi felhajtó között a pálya áttér a Duna felőli oldalra, majd a kerékpárút mellett halad a Batthyány tér felé, a Bem téren pedig új megállót létesítünk. A rakparton lévő fasor kivágása ezzel a vonalvezetéssel nem szükséges. Mindezen felül a Germanus Gyula parkot is megszépítjük. Az új városi vasúti nyomvonal létesítéséhez számos közmű, egyebek mellett vízvezeték, csatorna, elektromos és távközlési kábelek kiváltása szükséges.

A Széll Kálmán téri ág kivitelezésével – azaz a már nem közlekedő 17-es és a 4-6-os villamos vonalának összekötésével, a Török utcai és a Frankel Leó utcai új megállóhelyek megépítésével, valamint a 17-es eddigi villamospályájának felújításával a Margit hídtól a Tímár utcáig – a nettó 8,2 milliárd forintos ajánlatot beadó ÓBUDA Tram Konzorciumot bízzuk meg és hirdettük ki az eljárás nyertesének. A vágányépítésen túl a kivitelező feladata a megállóhelyek és az áramellátás korszerűsítése, a kapcsolódó út- és közműépítési, forgalomtechnikai, műtárgyépítési munkák elvégzése. Átépül a Frankel Leó utca és a Török utca csomópontja, valamint megszépül az ott található kis tér csakúgy, mint a Zsigmond tér, mely az új forgalomtechnikai renddel egy letisztult, tágas térré válik majd. A felújítást követően a villamosvonal megállóhelyei a Margit híd és a Tímár utca között, továbbá a Váradi utcánál, és a Vörösvári úti végállomáson akadálymentesekké válnak, a villamosvonal környezete pedig új arculatot kap ezen a szakaszon, köszönhetően a „faltól falig” történő felújításnak.

Mérföldkövek