Közlemények

Reagálás a Nemes Gábor 2014. március 6-ai sajtótájékoztatóján elhangzottakra

Egyszerű hangulatkeltés, valótlan állítás, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. mint az agglomerációs vonalak új szolgáltatója ne venne át annyi sofőrt, ahány kollégát eddig a BKV foglalkoztatott. A 320 fő átvételét a BKK előírta a szolgáltatónak. A járművezetők tájékoztatását a régi és az új szolgáltató folyamatosan végzi, a dolgozókkal való megállapodás kapcsán sem értelmes felvetés, hogy a BKK nem írta azt alá, hiszen a régi munkáltató a BKV, az új a VOLÁNBUSZ. A szakszervezetekkel pedig a két társaság tud és kíván is megállapodni.

A korábbi, a Blaha Lujza téren folytatott szakszervezeti provokáció kapcsán álláspontunkat már közzétettük, ez itt olvasható: https://bkk.hu/2014/02/utasaink-kenyelmet-szolgalja-a-jarmuvezetoi-jegyertekesites/.

A buszpark fejlesztésének általános kérdéseivel kapcsolatban fontos leszögezni: 2010-re a budapesti buszpark Európában egyedülállóan rossz állapotba került. A járművek átlagéletkora megközelítette a 18 évet, az alacsonypadlós és akadálymentes járművek aránya 25% körül stagnált, az átlagos járatkimaradás 4%-nyi volt a műszaki meghibásodások miatt. A hivatalba lépett városvezetés és a Budapesti Közlekedési Központ azonnali cselekvési terv megvalósítását kezdte meg, melynek jegyében:

  • 2010 óta közel 200 db alacsonypadlós, jó állapotú, de használt autóbusz és trolibusz állt vagy áll hamarosan forgalomba. A használtjármű-beszerzések azonnal javították a szolgáltatás színvonalát, egyúttal lehetővé tették a legöregebb, 20 év feletti autóbuszok selejtezését.
  • A Fővárosi Közgyűlés döntései nyomán elindult új autóbusz-üzemeltetési modell megvalósítása, 2013 májusa és júliusa között 159 db vadonatúj, alacsonypadlós, környezetbarát autóbusz állt forgalomba az utasok jelentős elismerése mellett. A buszüzemeltetési modell megvalósítása a Fővárosi Közgyűlés döntései (1266/2013. (06.12.) Főv. Kgy.) alapján folytatódik. Ezen határozatában a Fővárosi Közgyűlés felkérte a BKK Zrt.-t, hogy a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével haladéktalanul folytassa az új buszüzemeltetési modell megvalósítását és az új, teljesen alacsonypadlós buszok forgalomba állítását annak érdekében, hogy 2014-ben is legalább a 2013. évihez hasonló mértékben közlekedhessenek új autóbuszok Budapesten. A közgyűlés Németh Zoltán, Németh Szilárd és Ughy Attila képviselők indítványa alapján arról is döntött, hogy a tenderek során prioritást kell biztosítani a 2013. évi ütemben új, akadálymentes buszok által nem érintett, dél-budapesti kerületeknek, különösen a XVIII., XXI., XXII.-nek. Ez a döntés nyílt ülésen született a sajtó tájékoztatásával. A folyó buszüzemeltetési tenderek ezen döntés alapján indultak meg, és vannak folyamatban – nincs tehát semmilyen szenzáció, hírérték abban a szakszervezeti nyilatkozatban, miszerint busztenderek folynak, hiszen minden a közgyűlés tavaly nyári döntése szerint történik.
  • A BKK és a BKV Zrt. átalakította a közlekedési szolgáltató és újraszervezte a buszágazat működését. A BKV Autóbusz és Trolibusz Üzemigazgatóságának új vezetése jelentős eredményeket ért el a hatékonyabb üzemeltetésben és a járatkimaradások visszaszorításában. A 4-5% körüli műszaki meghibásodási mutatók töredékükre estek vissza, a BKV ma már jellemzően 1% alatti műszaki okú járatkimaradásokkal képes autóbuszait üzemeltetni.
  • A Fővárosi Önkormányzat közlekedésszervezőjeként a BKK megkezdte az európai uniós források bevonását, melyre a KÖZOP korábban nem adott lehetőséget. Egy kísérleti projektben, a budai Vár felújításához kapcsolódva az ott közlekedő buszok részben dízel-, részben elektromos üzeművé cserélésére feltételes közbeszerzés indult, mely projektet az NFÜ előzetesen támogatásáról biztosította.
  • A Fővárosi Közgyűlés által 2013 szeptember végi ülésen jóváhagyott, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött megállapodás alapján 2014 tavaszától az összes agglomerációs, a BKK hálózatába tartozó buszvonalon új autóbuszok állnak forgalomba, mely járatok jelentős részben fővárosi hálózati szereppel is bírnak. Ezen autóbuszok szintén hozzájárulnak a BKV elöregedett autóbuszainak cseréjéhez, üzemeltetésüket a VOLÁNBUSZ Zrt. végzi majd.

A Fővárosi Közgyűlés korábban az új buszüzemeltetési modell megvalósításával egyetértett oly módon, hogy a jövőben az autóbusszal végzett helyi személyszállítás üzemeltetése a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló 1370/2007/EK tanácsi rendeletnek megfelelően, minimum a teljes csúcsidei forgalmi autóbusz-állomány 34%-ának megfelelő mennyiségig a BKV Zrt. számára a közlekedésszervező útján történő közvetlen odaítéléssel, míg ezt meghaladóan (legfeljebb 66%-áig) a közlekedésszervező által lefolytatandó versenyeztetéssel, nyilvános pályázati eljárás során történjen.

Az új buszüzemeltetési modell célja a járműpark jelentős mértékű megújítása beruházási forrás lekötése nélkül a szolgáltatási színvonal egyidejű növelése mellett. Ezen belül is kiemelt cél az akadálymentes közlekedés minél szélesebb körű biztosítása a teljes hálózaton, végső soron a 100%-os alacsonypadlós ellátás biztosítása a gerincvonalakon.

A szolgáltatói struktúra átalakításához kapcsolódó üzemeltetői versenyeztetés továbbra is az elvárásoknak megfelelő megoldás a fővárosi autóbuszos tömegközlekedés eredményes fejlesztéséhez, ugyanakkor a közgyűlés döntése és a racionalitás alapján is szükséges, hogy a versenyeztetésből kimaradó minimum 34%-os részhez kapcsolódó szolgáltatást továbbra is a BKV Zrt. mint a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló belső szolgáltató cég végezze. A jelenlegi és a 2016–2017-ig elvben egyáltalán megvalósítható tenderek összességében sem jelentik ezen elvi maximumérték elérését, sőt megközelítését sem, tehát joggal kell számolni azzal, hogy a BKV-nak a 34%-os, korábban meghatározott minimumértéket meghaladóan is részt kell vállalnia a fővárosi autóbusz-szolgáltatásból.

A BKV járműparkja azonban – minden fent bemutatott intézkedés ellenére – még ma is 800 feletti darabszámú selejtérett, középtávon is továbbüzemeltetésre alkalmatlan járműből áll, így a BKV saját járműparkjának megújítása a 34%-os minimumvolumen stabil kiszolgálásához is elengedhetetlen, főleg ha a fent leírtak szerint további szolgáltatási volumen marad a BKV-nál.

A BKV Zrt. a Fővárosi Önkormányzattal és a BKK-val együttműködésben éppen ezért számos módon tett és tesz kísérletet a BKV járműparkjának megújítására:

  • közel 200 alacsonypadlós, használt jármű beszerzésével, melyek további 5-10 évig szolgálhatják a fővárost, azonban piacuk igen korlátozott, erre alapozni a BKV stratégiáját nem lehet;
  • új járművek folyó beruházási források terhére történő beszerzésével, mely részben már lefolytatott tenderek nyomán elindult (3 + 15 db jármű részben saját kapacitással történő hazai gyártására szerződést kötött a BKV), részben a BKK és a BKV közötti közszolgáltatási szerződés éves beruházási forrásai terhére 2013-ban először új járműbeszerzés indult, elsőként 15 darabos nagyságrendben. Ezenkívül előkészítés alatt áll egy ennél nagyobb bérlési tender, ahogy erről a sajtó már korábban hírt adott.

Összességében tehát a BKK és a BKV a városvezetés és a Fővárosi Közgyűlés elvárásai szerint számos összehangolt intézkedéssel dolgozik az elődeink által elképesztő állapotban ránk hagyott autóbuszpark megújításán, frissítésén. Egyértelmű eredményeink már láthatók az utcákon. A következő hónapokban pedig újabb jó állapotú használt, illetve vadonatúj buszokkal bővül a budapesti buszflotta.

Kategória: Közlemények | A közvetlen link.
Email This PostAdd to favourites Nyomtatás

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.