Híreink

Júliusban elkezdődik a Margit híd pillérszobrainak helyreállítása

2013. július 18-án megkezdődik a Margit híd műemléki helyreállításának utolsó szakasza, a nyolc pillérszobor felújítása, illetve pótlása. A négy-négy Herkulest és Nikét ábrázoló szobor régi pompájukban és kiváló minőségben újulnak meg. A több szakaszból álló munkálatok a Fővárosi Önkormányzat által biztosított forrásokból, a Budapesti Közlekedési Központ beruházásaként 2014 augusztusára fejeződnek be. A felújítás miatt nem várható forgalomkorlátozás.

A 2009-ben kezdődött rekonstrukció befejezéseként 2011 decemberében kapták vissza az eredeti pompájában felújított Margit hidat a budapestiek. A Margit híd rekonstrukciójához tartozik a négy Nikét és a három Herkulest ábrázoló pillérszobor restaurálása, valamint egy hiányzó Herkules szobor pótlása is, amelyre a beruházás utolsó, most kezdődő szakaszában kerül sor. Régi adósságot törlesztünk ezzel, tekintve, hogy a II. világháborús károk után a szobrok teljes értékű felújítása és pótlása ez idáig elmaradt.

A restaurálások során felülvizsgálják a szobrok állékonyságát és szükség esetén pótlólagos megerősítésről gondoskodnak a szakemberek. A szobrokról a régi mállott felületeket eltávolítják, a kőanyagot sómentesítik, a hiányzó részeket pedig kő faragványokkal pótolják, és végül az elkészült alkotások víztaszító bevonatot kapnak. A restaurálás minőségét szakmai zsűri felügyeli.

A több szakaszból álló munkálatok a Fővárosi Önkormányzat által biztosított forrásokból a Budapesti Közlekedési Központ beruházásaként 2014 augusztusára fejeződnek be. A renoválás a pesti oldal északi felén, az első pilléren kezdődik egy állványzat felépítésével. A nyolc szobor helyreállítását a Reko Konzult Kft. végzi nettó 335,8 millió forint értékben. A munkákat a korábbi városvezetés nem indította el, ezért nem tudott a pillérszobrok rekonstrukciója elkészülni a híd átadásáig. A 2010 után megindított első közbeszerzési eljárás sajnos eredménytelen lett, ezután a BKK kapta feladatul, hogy valósítsa meg a beruházást. Az eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárásunk után így idén megindulhat a műemléki helyreállítási munkák utolsó szakasza a Margit hídon.

A Margit híd pillérszobrai

A második állandó Duna hídként megépült Margit híd – amelynek déli oldala ma a Duna parti világörökségi terület északi határa – meder pilléreinek északi és déli homlokfalát összesen négy Niké és négy Herkules szobor kompozíció díszítette: az alacsonyabb, partok felé eső szélső pilléreken Niké szobrok, a magasabb belső mederpilléreket szárnyas Herkules szobrok díszítették. A szobrok magassága eléri a hat métert is. 1937-ben a pilléreket dél felé bővítették, ezért az eredeti szobrokat rétegeik mentén szétfűrészelték és azokat újra felépítették a végleges helyükön. A negyedik, vagyis a budai oldali második pillér déli oldali részén lévő Herkules szobor a II. világháború során egy bombatalálatban megsemmisült és az azóta sem lett helyreállítva. A kiállítandó új szoboralak tömör faragott kőből lesz megformázva. Az eredeti szobrok egybeépültek a mögöttes fal kvádereivel, ezért ennek a projektnek a keretében a szobrok mögötti homlokfalak felújítását is elvégezzük. A meglévő szobrokat több alkalommal, különböző építési technológiával felújították, de teljes értékű restaurálásuk sosem történt meg egészen idáig. Az ikonográfiailag többértelmű alakok nem a mitológiai Herkulest és Nikét ábrázolják, hanem azok művészileg szabadon alakított változatait.

A Margit híd felújítása

A 137 éves híd rekonstrukciója 26 milliárd forintból valósult meg, amelyből 6 milliárd forint volt az Európai Unió támogatása. A felújítás során az átkelő visszanyerte régi pompáját és a XXI. században elengedhetetlen, új funkciókkal is gazdagodott. A főváros egyik legelegánsabb hídja díszkivilágítást kapott, a felújítás után szélesebb lett, mint eredetileg volt, a híd fel- és lehajtóiban hosszabbak lettek a sorolósávok. Megmaradt a kétszer két sávos közút, de az északi oldalon kétirányú bicikliút is épült, míg a szélső forgalmi sávokban kerékpáros nyomokat jelöltünk ki. A híd budai parti pillérének áttörésével kerékpáros alagút létesült. A Zsolnay-csempével díszített kerékpáros folyosó, észak-dél irányban tette folytonossá és így könnyen járhatóvá a felső rakparti kerékpárutat. A híd műemléki helyreállításának utolsó lépése a szobrok rekonstrukciója.

Budapest, 2013. július 17.
Budapesti Közlekedési Központ

Kategória: Híreink, Közlemények | A közvetlen link.
Email This PostAdd to favourites Nyomtatás

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.