Híreink

Új közlekedésfejlesztési nagyberuházások előkészítése kezdődik meg Budapesten

A villamoshálózat fejlesztése (kis kép)

A következő, 2014 és 2020 közötti uniós támogatási ciklusra való felkészülésként a Budapesti Közlekedési Központ négy fontos közlekedési nagyberuházás előkészítését kezdte meg: a kisföldalatti meghosszabbítására, a kettes metró és a gödöllői HÉV összekötésére, a fővárosi villamos- és trolibuszhálózat fejlesztésére és az észak-déli regionális gyorsvasút déli szakaszának előkészítésére vonatkoznak. A 2014-től induló finanszírozási ciklusban a BKK által most előkészített projektek ütemezetten megvalósulhatnak, ezáltal olyan fejlesztések indulhatnak meg, melyek a BKV műszaki lemaradásának behozatalát szolgálhatják.

Tarlós István főpolgármesterKözös sajtótájékoztatójukon Tarlós István főpolgármester és Vitézy Dávid, a BKK vezérigazgatója elmondták: a Fővárosi Önkormányzat új vezetésének 2010 őszén történt hivatalba lépését követően 4 hónappal, 2011 januárjában már döntött a Fővárosi Közgyűlés azon közlekedésfejlesztési beruházások előkészítésének megindításáról, melyek a 4-es metró megépülte utáni, következő nagyprojektekként valósulhatnak meg Budapesten. Az akkori döntések nyomán európai uniós forrásokra vonatkozó pályázatokról megkötöttük a támogatási szerződéseket, melyek értelmében a BKK összesen mintegy 3,1 milliárd forint vissza nem térítendő, 100%-os intenzitású támogatásra vált jogosulttá. A Kormány ezzel a döntéssel teljesítette a Széll Kálmán tervben foglalt célkitűzését és a Fővárossal a közösségi közlekedés fenntartható finanszírozására megkötött szerződésében szereplő egyik vállalását.

A 14-es villamos KáposztásmegyerenTarlós István főpolgármester sajtótájékoztatóján elmondta: a most induló előkészítési munkák az Európai Unió következő, 2014-2020 közötti pénzügyi támogatási ciklusára való felkészülést, műszakilag és gazdaságilag kellőképp alátámasztott, előkészített beruházások mihamarabbi megindítását szolgálják. 2007-ben, az előző uniós ciklus kezdetén az akkori városvezetés nem rendelkezett indítható, előkészített projektekkel, helyette a már megindított 4-es metróval kötötték le a forrásokat, ezzel lekötve az erőforrásokat minden más fontos beruházás és a BKV műszaki állapotainak javítása elől. Budapestnek elemi érdeke, hogy ez 2014-ben ne ismétlődhessen meg és a Főváros előkészített programokkal váljon képessé az uniós források lekötésére, erre immár minden esély megvan.

Fontos azt is kihangsúlyozni, hogy a BKK által benyújtott programok szakítanak a korábbi városvezetés gyakorlatával: az uniós fejlesztések jelentős mértékben szolgálhatják majd a BKV hosszú évek óta megoldatlan, mintegy 800 milliárd forintos műszaki lemaradásának, belső adósságának ledolgozását is – hangsúlyozta a főpolgármester.

Tarlós István kiemelte: a döntés értelmében a Főváros és a BKK mintegy 3,1 milliárd forint vissza nem térítendő, 100%-os intenzitású európai uniós támogatásra jogosult, melyet az alábbi nagyprojektek megtervezésére, előkészítésére használhat fel, a következő mértékben:

Projekt neve és tartalma

Támogatás mértéke

A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciója, új villamos- és trolibuszhálózati fejlesztések előkészítése, tervezése

883 millió forint

Az M1 Millenniumi Földalatti Vasút korszerűsítésének és meghosszabbításának, a vonal járműcseréjének, akadálymentesítésének előkészítése

883 millió forint

Az M2 metró és a Gödöllői HÉV összekötés, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal, illetve a HÉV rekonstrukciójának, járműcseréjének előkészítése

639 millió forint

Az Észak-Déli regionális gyorsvasút („5-ös metró”) déli szakaszának, azaz a csepeli és ráckevei HÉV vonalak belvárosi meghosszabbításának, a HÉV-vonalak járműcseréjének és rekonstrukciójának előkészítése

720 millió forint

Vitézy Dávid, a BKK vezérigazgatójaVitézy Dávid, a BKK vezérigazgatója a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: az elmúlt 7 éves időszakban a fővárosban mindössze egy közlekedési nagyprojekt, az M4 metróvonal I. ütemének építése kezdődött meg, további projektek az új városvezetés hivatalba lépéséig és a BKK létrejöttéig a megfelelő előkészítés hiányából fakadóan nem valósultak meg, 2011-ben tudtunk támogatási szerződést kötni az 1-es és 3-as villamosok fejlesztésére és nemrég a Budai Fonódó villamoshálózatra vonatkozóan.

A BKK vezérigazgatója kiemelte, hogy a fenti beruházások előkészítése a következő okok miatt kiemelt jelentőségű:

 • Az előkészítési projektek célja, hogy az Európai Unió következő, 2014-2020 közötti pénzügyi tervezési ciklusára Budapest megfelelően előkészített projektekkel rendelkezzen, amelyek alkalmasak arra, hogy a Főváros felhasználja a támogatási kereteket, és fejlessze elmaradott közlekedési infrastruktúráját.
 • A Főváros képes legyen a közösségi közlekedést versenyképesebbé tenni számos fontos közlekedési főtengelyen, különösen a külső városrészek és az agglomeráció irányában. A HÉV-vonalak fejlesztése és metróhálózatba integrálása ezt szolgálja, illetve lehetővé teszi nagy arányú P+R kapacitások kiépítését.
 • A beruházásokhoz kapcsolódó rekonstrukciós tartalmak hozzájárulhatnak majd a BKV súlyos belső eladósodottságának csökkentéséhez is (HÉV és villamos infrastruktúra fejlesztése, új járművek beszerzése), ezzel érdemben mérséklik a budapesti közösségi közlekedés hosszú távú finanszírozhatóságának kockázatát. Az előkészítési projektekkel elinduló beruházások megvalósítására uniós források bevonása nélkül is szüksége lenne a Fővárosnak, hiszen a HÉV-vonalaink felújítása, az ott közlekedő 40-48 éves szerelvények cseréje éppúgy időszerű és fontos feladat, mint a kisföldalatti 39 éves kocsijainak lecserélése, ezeket azonban uniós források nélkül nem tudnánk finanszírozni.

EV3 típusú metrószerelvény az Örs vezér terénA következő uniós pénzügyi ciklusban elérhető források felhasználása ezekre a célokra és kapcsolódó fejlesztésekre azonban csak akkor lehetséges, ha a projekt előkészítése, műszaki tervezése, gazdaságossági számításai, költség-haszon elemzése időben és megfelelően megtörténik – hangsúlyozta Vitézy. Az uniós források megszerzése nélkül – a Főváros anyagi lehetőségeit áttekintve – nem lett volna esély a projektek megvalósulására, a leromlott infrastruktúra állapotának javítására. A megfelelő előkészülés hiányában a Főváros nem vagy csak kevesebb uniós forrást tudott volna lehívni. A fenti munkák megindításával tehát nem a Főváros és a BKV mai pénzügyi helyzetétől elrugaszkodott céltalan álmodozásról van szó, hanem alapos és időben történő előretervezésről és felkészülésről az uniós fejlesztési források későbbi sikeres felhasználása érdekében. Mindezekre tekintettel a Főváros életében történelmi jelentőségű döntések születtek a fenti támogatások Kormány általi odaítélésével.

Tarlós István a sajtótájékoztatón elmondta: a pozitív támogatói döntést szerzett négy projekten túlmenően a korábban jelzettek szerint elbírálás alatt van a BKK 3-as metróvonal rekonstrukciójának előkészítését célzó projektje, mely a támogatás elnyerése esetén hozzájárulhat a 3-as metró rekonstrukciójának részben uniós forrásokból történő fedezéséhez is.

Tarlós István kiemelte: az új városvezetés hivatalba lépése és a BKK létrejötte óta több mint 50 milliárd Ft értékű európai uniós forrásokra köttetett szerződés Budapest közlekedési infrastruktúrájának fejlesztésére vonatkozóan, tekintettel az 1-es és 3-as villamosvonalak fejlesztésére, a Budai Fonódó villamoshálózat megteremtésének megkötött támogatási szerződésére, a Széll Kálmán tér rekonstrukciójának állami támogatására, a beindított közösségi kerékpár, azaz bubi-programra és a fenti előkészítési projektekre. Ezek a tények egyértelműen igazolják a Kormány és Budapest vezetésének eredményes együttműködését, illetve az új fővárosi közlekedési intézményrendszer működőképességét, rácáfolva a gyakran elhangzó alaptalan kritikákra.

A BKK az előkészítési munkák során az érintett szakmai szervezetekkel, hatóságokkal, kerületi és agglomerációs önkormányzatokkal részletesen egyeztetni fog, a Fővárosi Közgyűlésnek rendszeresen beszámol, illetve honlapján keresztül minden érdeklődőnek lehetőséget biztosít majd konzultációra. A tervezési, előkészítési munkák közbeszerzési eljárásai még ebben a hónapban megindulnak.

A Fővárosnak egyetlen előkészítési projektje van még elbírálási szakaszban: a 3-as metró felújításának előkészítésére vonatkozó projektjavaslat, melynek Kormány általi támogatásában megalapozottan bízunk.

A most induló négy előkészítési projekt, ha megvalósul, kb. 700-800 milliárd forintba kerülne. Nem állíthatjuk, hogy az összes előkészített beruházás megvalósul azonnal 2014-től, hiszen ez egy hatalmas összeg. A célunk most az, hogy legyen elegendő alaposan előkészített beruházás ahhoz, hogy ha ismerjük, mennyi uniós forrás van, jó döntést hozhassunk. Egy biztos: a most induló tervezési munkák alapján a 2014 utáni uniós forrásokról szóló döntések végre mérnöki munka, tervek és pontos adatok ismeretében születhetnek meg. Végre nem térképre behúzott színes vonalak alapján dől majd el, merre fejlődik tovább közlekedési rendszerünk, hanem alapos műszaki tervek, költség-haszon elemzések, a közműkiváltások, a tulajdonviszonyok és más kockázatok mérlegelése, illetve alapos költségvetés alapján.

Az M1 Millenniumi Földalatti Vasút korszerűsítésének és meghosszabbításának, a vonal járműcseréjének, akadálymentesítésének előkészítése

A kisföldalatti szerelvénye a kocsiszínbenA Kisföldalatti, bár Budapest legrégebben megépített metróvonala, szerepe ma is kiemelkedően fontos, mind a rendszeres hivatásforgalmi, mind a turistaforgalom számára. Egy korszerű, versenyképes főváros közlekedési hálózatát tekintve alapvető igény, hogy az akadálymentes közlekedés mindenki számára biztosított legyen a közösségi közlekedés vonalain.

A projekt keretében részletesen előkészítjük az egyes állomások akadálymentesítési lehetőségeit, a cserére szoruló 1973-ban beszerzett szerelvényeket felváltó új járművek paramétereit, valamint a vonal külső, zuglói irányú hosszabbításának és nyomvonalának lehetőségét. A munka végeredményeként 2014-re olyan új, indítható beruházás állhat készen, mellyel a Kisföldalatti ma 39 éves szerelvényei lecserélhetők, a vonal akadálymentesíthető és ha igazolható a meghosszabbítás szükségessége, a vonal Zugló felé továbbvezethető.

A kisföldalatti lehetséges meghosszabbítása (térkép)

A projekt keretén belül elkészül egy olyan, teljes Budapest és az agglomeráció területét is lefedő forgalmi modell is, amely friss forgalomszámlálási és statisztikai adatokon alapulva, valamint folyamatosan frissítve képes megalapozni a főváros közlekedésfejlesztési projektjeit, valamint biztosítani az összehasonlítás lehetőségét. A modell már a most elkészülő előkészítési projektek során is felhasználásra kerül.

Részletek ide kattintva olvashatók. (PDF, 1,6 MB)

Az M2 metró és a Gödöllői HÉV összekötés, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal, illetve a HÉV rekonstrukciójának, járműcseréjének előkészítése

A projekt során a 2-es metró és a gödöllői (illetve csömöri) HÉV Örs vezér terén történő összekötésének műszaki lehetőségeit, valamint ehhez kapcsolódóan egy új Rákosfalva – Rákoskeresztúr, városközpont szárnyvonal kialakítását vizsgáljuk és készítjük elő. Fontos szempont a ráhordást segítő P+R parkolók létesítése, különös tekintettel az M0 keresztezésére. A munka végeredményeként 2014-re olyan új, indítható beruházás állhat készen, mellyel a HÉV mai szerelvényei lecserélhetők, a vonal akadálymentesíthető és felújítható, illetve megvalósulhat a 2-es metróval való összekötés és ha igazolható a leágazás szükségessége, a vonal Rákoskeresztúr felé második ütemben továbbvezethető.

A 2-es metró és a gödöllői HÉV összekötése (térkép)

Részletek ide kattintva olvashatók. (PDF, 0,8 MB)

Az Észak-Déli regionális gyorsvasút déli szakaszának, azaz a csepeli és ráckevei HÉV vonalak belvárosi meghosszabbításának, a HÉV-vonalak járműcseréjének és rekonstrukciójának előkészítése

MX sorozatú HÉV-szerelvény a H6-os (ráckevei) HÉV vonalánAz Észak-Déli regionális gyorsvasút a Főváros új észak-déli, belvárosi, a HÉV vonalak összekötésével létrejövő vonala lehet hosszú távon (más néven: 5-ös metró). Jelen előkészítési munka a projekt első, déli szakaszát, a ráckevei és csepeli HÉV-vonalak összekötésének és Astoriáig történő meghosszabbításának műszaki lehetőségeit vizsgálja és a projekt előkészítését szolgálja. Ma a két HÉV-vonal nem éri el a metróhálózatot (a ráckevei HÉV még a Nagykörút vonalát sem), így az utasok jelentős többsége több átszállásra kényszerül utazása során.

A munka végeredményeként 2014-re olyan új, indítható beruházás állhat készen, mellyel a két HÉV-vonal mai, részben több mint 40 éves szerelvényei lecserélhetők, a vonalak akadálymentesíthetők és felújíthatóak, illetve megvalósulhat a két vonal összekötése és meghosszabbítása is.

Részletek ide kattintva olvashatók. (PDF, 3,8 MB)

A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciója

MAN/G&S ÖAF trolibusz a 80A viszonylatonA fővárosi villamoshálózat a metró és HÉV-hálózat mellett a város legfontosabb közlekedési rendszere, melynek fejlesztése hozzájárul a városon belüli közlekedés minőségi, versenyképes és környezetbarát lebonyolításához.

Az előkészítési munka két lépcsős lesz: a BKK először részletesen vizsgálja majd az eddigi hosszú távú tervekben szereplő villamosfejlesztési elképzeléseket, ötleteket, majd több szempontú (gazdasági, városszerkezeti, műszaki) értékelés és költség-haszon elemzés alapján a projekt első fázisának végére prioritási sorrendet határoz meg az egyes projektelemek között.

A prioritási skála tudja meghatározni azt a fejlesztési-megvalósítási sorrendet, amely alapján a fővárosi városvezetés és a BKK megfelelő megalapozottsággal döntheti el, hogy mely projektek megvalósítását kívánja végrehajtani 2020-ig uniós és más források felhasználásával.

A prioritási lista élére kerülő projektekre részletes engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készül.

A villamoshálózat fejlesztése

Az első körös vizsgálat alá vont projektelemek az alábbiak:

 • 82-es trolibusz Mexikói út M-ig történő hosszabbítása
 • 77-es trolibusz Baross térig történő hosszabbítása
 • 74-es trolibusz Deák Ferenc tér M-ig történő hosszabbítása
 • 9-es buszviszonylat trolibusz-viszonylattá alakítása
 • Az Elnök utca térségének kiszolgálása trolibusszal, a részben meglévő felsővezeték-hálózathoz
 • A Dózsa György úton északnyugat felé közlekedő trolibusz-járatok (75-ös, 79-es)
 • Észak-déli tengely kialakíthatósága a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Váci úton keresztül
 • Kelet-nyugati tengely kialakíthatósága az Erzsébet hídon és a Rákóczi úton
 • 1-es villamos Kelenföld vasútállomásig történő meghosszabbítása
 • Külső villamos körgyűrű északi irányú meghosszabbítása
 • Külső villamos körgyűrű déli irányú meghosszabbítása Csepelig
 • Fogaskerekű vasút fejlesztése, külső Bécsi úti villamos
 • 2-es villamos északi szakasz kiépítése az angyalföldi új beépítésű lakóterületekig
 • A 2-es és 51-es villamos összekötésével Pesterzsébet belvárosi kapcsolatainak javítása, Pesterzsébeten belüli villamoshálózat korszerűsítése
 • Az 50-es villamos meghosszabbítása a városhatárig
 • Kőbánya-Újhegy kötöttpályás kiszolgálása
 • Thököly út–Bosnyák tér–Újpalota kötöttpályás kapcsolata
 • Pacsirtamező úti villamos
 • Nagykörúti villamos közlekedés kiterjesztése a budai oldalon

Részletek ide kattintva olvashatók. (PDF, 1,7 MB)

Futó közlekedésfejlesztések

A sajtótájékoztatón Tarlós István beszámolt arról is, hogy miközben a következő, 2014-től kezdődő uniós finanszírozási ciklusra zajlik a felkészülés, a BKK dolgozik számos projekt megvalósításán a következő évekre vonatkozóan is. A főpolgármester kiemelte: a 4-es metró hetven százalékos készültségi szinten van jelenleg, így a 2014-re tervezett átadás tartható. Ehhez kapcsolódóan várhatóan ősszel megérkezhet a vonalra szánt első metrószerelvény is, melynek 2013 tavaszáig kell típusengedélyt szereznie. Eközben szeptembertől 2013 tavaszáig fokozatosan forgalomba állnak az új metrószerelvények a 2-es metró vonalán, kiváltva a régi, szovjet metrókocsikat. 2013-ban indul a munka az 1-es és 3-as villamosvonalakon, melyek felújításán túl meghosszabbítjuk az 1-es villamos vonalát, a Rákóczi hídon átkelve a Fehérvári útig járnak majd a szerelvények. 2014-ben indulhat a Budai fonódó villamoshálózat kivitelezése a Török utcai összekötéssel, a Bem rakparti villamossal és a Széll Kálmán tér átépítésével. Az utastájékoztatást még jövőre korszerűsítjük: 2013 nyaráig üzembe helyezzük a FUTÁR rendszert, amely műholdas nyomkövetés és menetrend-felügyeleti rendszer révén elősegíti majd, hogy a járatok egyenletesen közlekedjenek, csökkenjenek a várakozási idők és kevesebb zavar legyen. 257 csomópontban kijelzőket telepítünk, melyek a következő járatok érkezését mutatják, illetve 30 csomópontban lesz jelzőlámpa-befolyásolás a tömegközlekedési járművek előnyben részesítése érdekében. Ugyancsak 2013-ban kezdheti meg működését a BuBi a fővárosban. Az új közösségi kerékpáros rendszer 1000 biciklivel és 74 dokkolóállomással indul majd el a belvárosban. Az elektronikus jegyrendszerrel kapcsolatban zajlik a műszaki előkészítés és a tenderspecifikáció, a rendszer 2014-től több ütemben kerülhet bevezetésre.


Kapcsolódó dokumentumok:

Kategória: Híreink, Közlemények | A közvetlen link.
Email This PostAdd to favourites Nyomtatás

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.