Híreink

Előre nem látható okok miatt módosítani kell a Csepeli Gerincút és a Rákoskeresztúri Buszkorridor projektek véghatáridejét

A beruházótól független, előre nem látható műszaki és hatósági okok miatt módosul a Csepeli Gerincút és a Rákoskeresztúri buszkorridor kivitelezésének véghatárideje. A két fontos közlekedési beruházás tervezett előrehaladását többek között egy szerződéskötés utáni hatósági előírás, a hiányos közműadatbázis, illetve a várttól eltérő talajszerkezet lassítja. A BKK mindent megtesz a beruházások késedelmének lehető legnagyobb mértékű csökkentése érdekében.

A Csepeli Gerincút projekt esetében az illetékes Közlekedési Felügyelőség Útügyi Osztálya az iparvágány szintbeni kereszteződésénél lévő vasúti átjárók biztosítási módjára vonatkozó engedélyét 2011 decemberében módosította, amelynek értelmében a Csepeli Gerincút – Corvin út – Weiss Manfréd út – Petróleum utca csomópontban közúti forgalomirányító berendezés befolyásolásával működő vasúti jelzőőrrel történő biztosítást írt elő. A módosítás nyomán az eredeti vasúti forgalomirányító berendezéstől eltérően közúti forgalomirányító berendezéssel szabályozott vasúti átjárók kialakítását kell megvalósítani. Az így előállt műszaki tartalomváltozás következtében előre nem látható munkálatok elvégzése vált szükségessé, a kivitelezővel kötött szerződést módosítani kellett, amihez viszont közbeszerzési eljárást kellett kiírni a műszaki tartalom megvalósítása miatt. A korábban megkötött szerződésben rögzített 2012. július 31-ei határidőt így 2012. október 31-ére kell módosítani.

A Rákoskeresztúri buszkorridor II. szakaszának építése közben   a Sörgyár mellett építendő új buszút előkészítési munkái során – a kivitelező olyan közműveket talált, amelyek nem szerepeltek a közműszolgáltatók adatbázisában és a közműtérképeken. E közművek kiváltása alapvető feltétele a buszút létesítésének. Ugyancsak gondot okozott, hogy a csapadékvíz elvezetéséhez szükséges szikkasztó kutak kialakítása során a kivitelező olyan mészkőréteget talált, amely a kutak kialakítására alkalmatlan. Az illetékes hatóság döntésétől függően az eredeti tervek módosítására lesz szükség, amely alapján vízjogi engedélyezési eljárást kell lefolytatni. A várható csúszásokra való tekintettel a hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása után, legkorábban 2013. március 15-én lehet folytatni a munkákat. Emiatt a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának tervezett dátuma, így a projekt befejezésének tervezett időpontja 2013. június 5-ére módosul.

A beruházások előre nem látható okból történt késedelmének lehető legrövidebbre csökkentésén kollégáink dolgoznak, a késés miatt minden érintett megértését kérjük.

Budapest, 2012. június 14.
Budapesti Közlekedési Központ

Kategória: Híreink | A közvetlen link.
Email This PostAdd to favourites Nyomtatás

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.